Fantastisk forår på Kalvebod Fælled

Foråret på Kalvebod Fælled skuffer fuglemæssigt sjældent. Mange trækfugle lægger vejen forbi og sætter kulør på dagene. Igen i år bød perioden også på flere overraskelser trods det lidt kølige forårsvejr. Samtidig viste årets optælling af ynglende vadefugle nogle rigtig positive resultater. Læs mere i denne nyhed.

Læs mere

Opdatering september-december 2020

Her på falderebet af 2020 følger en opdatering over de mest interessante fugleobservationer for perioden september-december samt bl.a. en opdatering vedr. Fredningsnævnets afgørelse om Naturpark Amagers planer om etablering af rekreative anlæg langs diget ved Klydesøen.

Læs mere

De Store Kobbersnepper og andre vadefugle lige nu

Den Store Kobbersneppe er en fast trækgæst på Kalvebod Fælled her i juli måned. De seneste dage har man ved Villahøj kunnet nyde synet af en flok på op til 19 fugle. Det er kun få andre steder i landet, hvor man kan se så mange. Læs mere om, hvor de kommer fra, og hvad man ellers kan se af vadefugle lige nu.

Læs mere