Hønsefugle, vandhøns og traner

Agerhøne (Perdix perdix)

Almindelig i 1960’erne og 70’erne (udsatte fugle?). Siden da kun meget få observationer:

1989: 16/5 2 rst. Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).
1994: 20/8 4 rst. Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).
2006: 26/1 3 rst. i sneen lidt øst for Granatvej og lidt nord for Svenskeholmvej (Stefan Stürup), 7/5, 12/5 og 5/7 2 rst. i området Mosehøj/stien ud til det gamle nordtårn (hhv. Peter Søgaard Jørgensen, Ole Søgaard, Jeppe Thornfeldt Sørensen), 15/10 1 rst. Koklapperne (Peter Søgaard Jørgensen).

Vagtel (Coturnix coturnix)

Fåtallig trækgæst forår og sommer (april-juli). Ca. 15 fund:

1993: 11/7 1 syngende ved Sydmøllehøj (Rasmus Turin).
1998: 11/6 1 syngende Kalvebod Fælled (flere observatører).
2000: 30/4 1 syngende Koklapperne (Tim Andersen).
2006: 23/5 1 syngende Nordre Klapper (Rune B. Christensen m.fl.).
2007: 14/6 1 syngende Koklapperne, østlige del, mellem Ugandavej og Svenskeholmvej (Bent Bøggild Pedersen), 23/6 1 syngende, engen øst for Pinseskoven (Ib Jensen), 23/6-26/6 1 syngende Koklapperne, østlige del, men 3 syngende 1/7 (Bent Bøggild Pedersen), 24/6 1 syngende Nordre Klapper (Rasmus Turin).
2008: 29/5 1 syngende Klydesøreservatet (Jon Friis).
2010: 17/4-19/4 1 syngende Koklapperne (flere observatører), dog 3 den 18/4 (Lars Adler Krogh).
2012: 6/6 1 syngende Koklapperne, hørt fra Kalvebodstien (Gert Østerbye).
2014: 11/6 1 syngende, engen øst for Pinseskoven (Thomas Hellesen).
2017: 27/5 1 syngende Nordre Klapper (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2019: 4/6 + 8/6 1 syngende Svenskeholm Syd (hhv. Karsten Busk Laursen og Thomas Hellesen).
2020: 28/6 1 syngende Svenskeholm Syd (Karsten busk Laursen m.fl.) samt 1 feltobset (opflyvende) 19/7, Svenskeholm Nord (Mogens Kristensen).

Fasan (Phasianus colchicus)

Almindelig. Kan ses hele året rundt. Oftest omkring Pinseskoven.

Vandrikse (Rallus aquaticus)

Almindelig. Pæn bestand i rørskovene, hvor fra dens karakteristiske kald og “sang” ofte kan høres. Gode lokaliteter er rørskovene i Klydesøen, Hejresøen samt ved Sydmøllevej, Sydmøllehøj og Villahøj.  Ses sjældent, da den for det meste gemmer sig i rørskoven. Størst chance for at se den er i juni/juli, hvor vandstanden ofte er lav og derfor “tvinger” vandriksen ud af rørskoven for at finde føde. Det er også på dette tidspunkt, at den har unger.

Vandrikse med unge, Sydmøllevej. 11. juli 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Plettet Rørvagtel (Porzana porzana)

Fåtallig trækgæst, primært forår. Ca. 13 fund:

1. halvår:
1987: 21/6-22/6 1 syngende Villahøj Sø (Tim Andersen, Stig Kjærgaard Rasmussen).
1989: 30/4 1 syngende Nordre Klapper (Tim Andersen).
1995: 10/6 1 rst. Kalvebod Fælled (Fuglenes Danmark).
2002: 6/5-9/5 1 syngende, nordlige del af Klydesøreservatet (John Frisenvænge, Tim Andersen), 18/6 1 syngende fra samme område (John Frisenvænge).
2003: 15/5 1 syngende, Birkedam (Petere Bjerre), 27/5 1 syngende Nordre Klapper (Peter Bjerre).
2004: 2/5 1 syngende, Sydmøllehøj Sø (John Frisenvænge).
2010: 4/6-8/6 1 syngende Klydesøreservatet (Stefan Stürup m.fl.).
2018: 12/5 1 opflyvende, Villahøj Sø (Karsten Busk Laursen).
2019: 21/4-25/4 1 syngende, Mosehøj Sø (Troels Eske Ortvad m.fl.).

2. halvår:
2007: 15/9 1 rst. Klydesøreservatet (Sebastian Stinus Bach).
2014: 17/7 1 rst. Klydesøreservatet, nord for sydtårnet (Michael Nielsen).
2016: 23/7 1 1K rst. Sydmøllevej/Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Engsnarre (Crex crex)

Sjælden trækgæst. Kalvebod Fælled egner sig som udgangspunkt ikke som biotop for arten, hvorfor der også kun er gjort 5 fund:

1982: 28/10 1 rst. Kalvebod Fælled. Set opflyvende i to omgange. (Henrik Boeg).
2002: 1/6 1 syngende Klydesøreservatet (Peter Bjerre).
2004: 15/5 1 syngende kortvarigt omkring kl. 24, Sydmøllevej (Mark Hammond).
2008: 25/5 1 syngende kortvarigt omkring kl 19, Kalvebodstien (Troels M. Krogh).
2018: 9/5 1 feltobset fra Villahøj i nordøstlig retning for højen (Bent Bøggild Pedersen). Mere om den noget usædvanlige observationen kan læses her.

Grønbenet Rørhøne (Gallinula chloropus)

Almindelig. Yngler i rørskovene og kanalerne.

Grønbenet Rørhøne, Kalvebod Fælled. Juni 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bishøne (Fulica atra)

Almindelig. Yngler i søerne. Af større rasteforekomster kan nævnes følgende:

2008: 22/7 2100 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2009: 21/8 2100 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2012: 17/8 2300 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Blishøne, Vestsmager. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Trane (Grus grus)

Almindelig trækgæst, især tidlig forår i marts/april. Store trækdage kan opleves i forbindelse med højtryksvejr og østenvind, som presser tranetrækket ind over det østlige Sjælland. De fleste flokke ses overtrækkende, men rastende flokke kan af og til også ses på Kalvebod Fælled. Dette ses dog mest om efteråret. De største forekomster er:

1. halvår:
2007: 27/3 1537 trk. N, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 25/3 1558 trk. N, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2011: 26/3 2232 trk. Klydesøreservatet (Morten Christensen).
2018: 2/4 1792 trk. Klydesøen (Lars Rudfeld).

2 halvår:
2006: 12/10 335 rst. til overnatning, Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen, Preben Berg m.fl.).
2014: 14/10 625 trk. Koklapperne (Dennis Bjerring Quistgaard).
2015: 7/10-8/10 op til 700 rst. til overnatning, Klydesøen (Karsten Busk Laursen og Stig Kjærgaard Rasmussen.).
2018: 24/9 450 trk. SV, Hejresøen (Søren Bay).

Traneflok til overnatning i Klydesøen. 28. april 2015. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.