Opsummering fra perioden juni-august

Perioden var præget af den langvarige tørke og perioder med meget høj varme. Som vanligt stod perioden i vadefuglenes tegn. Det blev til store forekomster af bl.a. Almindelig Ryle og Krumnæbbet Ryle samt krydderi i form af endnu en Stribet Ryle. Periodens højdepunkt blev imidlertid en Sort Stork ved Villahøj. Læs mere i denne nyhed.

Læs mere

Fantastisk forår på Kalvebod Fælled

Foråret på Kalvebod Fælled skuffer fuglemæssigt sjældent. Mange trækfugle lægger vejen forbi og sætter kulør på dagene. Igen i år bød perioden også på flere overraskelser trods det lidt kølige forårsvejr. Samtidig viste årets optælling af ynglende vadefugle nogle rigtig positive resultater. Læs mere i denne nyhed.

Læs mere

Opdatering september-december 2020

Her på falderebet af 2020 følger en opdatering over de mest interessante fugleobservationer for perioden september-december samt bl.a. en opdatering vedr. Fredningsnævnets afgørelse om Naturpark Amagers planer om etablering af rekreative anlæg langs diget ved Klydesøen.

Læs mere