Svaner, gæs og andefugle

Knopsvane (Cygnus olor)

Almindelig træk og ynglefugl. Ingen større rasteforekomster. De to største forekomster er:

2009: 27/6 187 rst. Klydesøen (Jørgen Hulbæk Christiansen).
2013: 17/6 180 rst. Klydesøen (Bent Bøggild Pedersen).

Pibesvane (Cygnus columbianus)

Årlig trækgæst tidligt forår og sent efterår. De fleste observationer er fra marts måned samt oktober/november. Se diagram nedenfor. Af større forekomster skal nævnes følgende:

2005: 22/3 50 trk. NØ, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2008: 19/3 34 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 29/10 30 trk. V, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2010: 26/3 70 trk. NØ, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen) og 28/3 47 rst. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2017: 14/3 56 rst. Villahøj, nordlige engsø (Thomas Hellesen, Martin Poulsen).
2018: 4/4 41 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

Observationer af Pibesvane fordelt på de enkelte måneder. De mest oplagte gengangere er frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Sangsvane (Cygnus cygnus)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Af større forekomster skal nævnes følgende:

2004: 24/11 123 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 15/12 150 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2013: 6/4 100 trk. NØ, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2014: 26/12 80 rst., Kalvebod Fælled (Jørgen Muldtofte).
2018: 4/4 86 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

Sangsvaner, Nihøje Sø. Februar 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Tundrasædgås (Anser serrirostris)

Sjælden trækgæst. Yngler på tundraen i det nordlige Rusland, men ses årligt om vinteren herhjemme – særligt i den sydøstlige del af landet. Ca. 10 fund fra Kalvebod Fælled:

2005: 24/10 2 rst. Koklapperne (Stefan Stürup).
2007: 6/1 4 trk. SV, Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2011: 4/6-25/8 1 rst. Klydesøreservatet (mange observatører), 3/10 3 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen), 30/10-6/11 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2012: 25/3 2 rst. derefter trk. SØ, Klydesøreservatet Karsten Busk Laursen, Jeppe Thornfeldt Sørensen), 19/11 12 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen m.fl.).
2014: 16/2 1 trk. SØ, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2015: 30/9 1 trk. N, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2017: 14/5 1 trk. NØ, Klydesøreservatet (Morten Christensen).

Tajgasædgås (Anser fabalis)

Årlig trækgæst vinter og sent efterår. Se diagram over den månedlige fordeling af observationer. Af større forekomster skal nævnes følgenede:

1988: 31/1 200 trk. Ø, Klydesøreservatet (Anders Tvevad).
2008: 9/2 50 trk. N, Kalvebod Fælled (Micahel Borch Grell).
2011: 23/1 121 trk. Klydesøreservatet (Stefan Stürup), 13/4 65 trk. NØ, Klydesøen (Karsten Busk laursen).
2014: 28/2 90 trk. N, Klydesøreservatet (Hjalte Benjamin Johansen).
2017: 1/1 57 trk. NØ Klydesøen (Karsten Busk Laursen).

Månedlig fordeling af observationer af Sædgås. Kilde: DOFbasen.

Kortnæbbet Gås (Anser brachyrhynchus)

Fåtallig, men næsten årlig trækgæst. Uden for Jylland er Kortnæbbet Gås generelt fåtallig. 14 fund hvoraf de fleste er fra april og maj måned:

1. halvår:
2000: 14/5 1 rst. Klydesøen (Tim Andersen).
2005: 26/5 1 rst. Klydesøreservatet (Peter Bjerre).
2007: 12/4-22/4 op til 4 rst. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen m.fl.).
2008: 30/3-17/4 2 rst. Klydesøreservatet (mange observatører) og 19/5 1 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2011: 10/4 2 kortvarigt rst. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen m.fl.) og 30/6 1 rst. Klydesøreservatet (Christian A. Jensen).
2013: 20/5 1 rst. Klydesøreservatet (Verner Højgaard Jensen).
2016: 25/5-29/7 1 rst. Klydesøreservatet (Thomas Hellesen m.fl.).
2017: 24/5 1 rst. Klydesøen (Jens Lind).

2. halvår:
2006: 4/11 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 27/12 3 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2013: 29/12 3 trk. NØ, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2018: 10/10 1 rst. i flok med Bramgæs (Thomas Hellesen, Michael Brunhøj Hansen).

Kortnæbbet Gås (længst til højre). Klydesøreservatet. Maj 2016. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Blisgås (Anser albifrons)

Regelmæssig trækgæst forår og efterår. Ses oftere rastende på Kalvebod Fælled end Sædgås. Af større forekomster skal følgenede nævnes:

2006: 24/10 57 rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2009: 20/12 80 trk. Koklapperne (Gert Østerbye).
2010: 9/4 64 rst. Klydesøen (Thyge Enevoldsen).
2011: 30/12 80 overflyvende, Klydesøen (Claus Lindskov Møller).
2012: 27/3 125 trk. NØ, Koklapperne (Bent Bøggild Pedersen).
2014: 6/3 68 trk. SØ, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen), 27/10 105 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2016: 12/10 215 trk. SV, Koklapperne (Helge S. Jensen), 16/10 410 trk. SV fordelt på fire flokke, Kalvebod Fælled + 95 rst. syd for Villahøj (Thomas Hellesen). Det større antal i oktober 2016 hænger sandsynligvis sammen med, at der på dette tidspunkt var en periode med østenvind.

Blisgæs, Kalvebod Fælled. Oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Dværggås (Anser erythropus)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien og videre østover. De fleste fund er fra april måned og må formodes at dreje sig projektfugle fra Sverige og Finland. 8-9 fund:

2002: 7/4 1 ad rst., senere trk. Ø, Klydesøreservatet (Michael Fink Jørgensen, Peter Søgaard Jørgensen m.fl.).
2004: 18/4-20/4 6 rst. Klydesøreservatet (Thyge Envoldsen m.fl.).
2008: 8/10-9/10 10 rst. Klydesøreservatet (Sebastian Klein, Karsten Busk Laursen m.fl.).
2009: 1/4 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2010: 10/4-27/4 op til 67 rst.(!) faldende til 6 stk. fra den 16/4. Flokken blev først endelig bestemt til Dværggæs af Tim Andersen den 12/4. I øvrigt største flok af Dværggæs registreret i Danmark.
2011: 3/4-30/4 4 rst. Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2015: 21/4 1 rst. Klydesøreservatet (Tommy Bjørk). Samme individ som holdt til på bl.a. Kofoeds Enge. Undsluppet fugl jf. oplysningerne her. 20/5 1 trk. Ø i flok af Bramgæs, Klydesøreservatet (Rasmus Turin).
2020: 28/3-1/4 2 rst. Koklapperne (Fundet af JB og set af mange). Læs mere om observationen her.

Dværggæs, Klydesøreservatet. 24. april 2010. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Grågås (Anser anser)

Almindelig yngle- og trækfugl. Kan ses hele året, men særligt i juni måned kan større forekomster opleves i Klydesøen. Stigningen i antallet af rastende fugle på dette tidspunkt skyldes, at ikke-ynglende Grågæs netop i juni måned foretager et træk til deres fældningspladser, hvor de kan opholde sig i fred, mens de fælder svingfjerene og ikke er i stand til at flyve. Ser man specifikt på antallet af rastende Grågæs i juni måned i perioden 2009-2018, kan man på diagram nummer to se, at antallet har været nogenlunde stabilt i perioden.

Maks antal Grågæs for hver enkelt måned baseret på udtræk fra DOFbasen for perioden 1950-2018 (for de år hvor der er indtastninger).

 

Maks antal Grågæs i juni måned for perioden 2009-2018. Kilde: DOFbasen.

Snegås (Anser Caerulescens)

Arten regnes sædvanligvis for at være undsluppet fra fangeskab herhjemme. Der er gjort 4 fund på Kalvebod Fælled. Alle nævnes her:

2004: 19/4 1 rst. Klydesøen (Peter Bjerre).
2007: 13/5 3 til rst. øst for Sydmøllevej, Klydesøreservatet (Preben Berg).
2014: 21/5 1 rst. Klydesøreservatet (Troels Leuenhagen Petersen).
2018: 27/4-2/5 + 24/5 1 rst. Kalvebod Fælled (flere lokaliteter). Mange observatører.

Snegås, Koklapperne. 4. maj 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Canadagås (Branta canadensis)

Almindelig trækfugl, især efterår og vinter. Af større forekomster kan nævnes følgende:

2007: 31/12 150 rst. Klydesøreservatet (Peter Søgaard Jørgensen).
2008: 29/12 185 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2010: 14/3 164 rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2013: 23/1 230 rst. Kalvebod Fælled (Bent Bøggild Pedersen).
2014: 10/2 230 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2017: 15/12 236 rst. Svenskeholm Syd (Troels Eske Ortvad).
2018: 19/1 195 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

Bramgås (Branta leucopsis)

Almindelig og meget talrig trækgæst forår og efterår. Stor ynglebestand på Saltholm, men er først i 2018 konstateret som ynglefugl på Kalvebod Fælled (tre par med pullus i Klydesøreservatet). Det store gennemtræk mod nord foregår typisk omkring midten af maj og tilsvarende mod syd primo/medio oktober. De største forekomster forår og efterår er:

1. halvår:
2011: 9/5 10.000 rst. Klydesøreservatet (Michael Borch Grell).
2013: 11/5 12.500 trk. Klydesøreservatet (Morten Christensen).
2016: 11/5 13.000 trk. Ø, Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 14/5 35.000 trk. Kalvebod Fælled (Frank Jensen-Hammer).
2018: 2/5 18.000-25.500 rst. Klydesøreservatet, 9/5 16.800 rst. Koklapperne og 14/5 12.000 rst. Klydesøreservatet (alle tre observationer af Bent Bøggild Pedersen).

2. halvår:
2014: 3/10 11.900 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen), 5/10 10.000 trk. Koklapperne (Inge Christiansen), 12/10 40.000-45.700 rst. Kalvebod Fælled (Bent Bøggild Pedersen). Der er i detaljer redegjort for den store forekomst den 12/10 her.
2016: 24/9 13.000 rst. Koklapperne (Bent Bøggild Pedersen).

Bramgæs, Kalvebod Fælled. Oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Mørkbuget Knortegås (Branta leucopsis)

Regelmæssig trækgæst forår og efterår. Hovedtrækket om foråret foregår i slutningen af maj. Om efteråret ses kun et begrænset træk. De største forekomster er:

1. halvår:
2002: 29/5 3200 trk. NØ, Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortad).
2008: 29/5 1240 trk. Ø, Klydesøreservatet (Jon Friis) og 30/5 700 trk. SØ, Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2011: 23/5 790 trk. SØ, Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2012: 27/5 625 trk. Klydesøreservatet (Ole Nyegaard).

Fra 2. halvår er der kun en observation på over 100:
2014: 5/10 180 trk., Klydesøreservatet (Peter Triantafillou).

Mørkbuget Knortegås, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lysbuget Knortegås (Branta bernicla hrota)

Denne race af Knortegås er en sjælden trækgæst på Kalvebod Fælled. 2 fund:

2011: 21/4 1 2K rst. senere på dagen trk. S, Klydesøen. Sammen med to Mørkbugede Knortegæs. (Andreas Bo Larsen, Karsten Busk Laursen, Troels Eske Ortvad m.fl.).
2013: 20/9 1 trk., Klydesøreservatet (Rune B. Christensen).

Rødhalset Gås (Branta ruficollis)

Sjælden trækgæst fra den nordsibiriske tundra. 7 fund:

2013: 1/10 + 8/10 1 rst. Koklapperne. Opdaget af Jørgen Westtoft og Troels Eske Ortvad uafhængigt af hinanden.
2016: 20/10 1 rst. Klydesøreservatet. Fundet af John Frisenvænge fra midtertårnet. Set af mange.
2018: 27/4-5/5 Kalvebod Fælled. Primært set i Klydesøreservatet og på Koklapperne, men også på Nordre Klapper. Fundet af Troels Eske Ortvad og Svend Jønsson uafhængigt af hinanden. Set af mange.
2019: 8/4-13/4 1 2K rst. Kalvebod Fælled. Fundet af Jakob Strand. Samme fugl rastede to dage forinden ved Ishøj Strandenge.
2020: 19/4 1 rst. Villahøj nordlige engsø (Gøran Jakobsen+2) + 23/4- 3/5 1 rst. Koklapperne (Thomas Tümmler-Hellesen m.fl.)
2021: 27/2-28/2 1 rst. først Koklapperne, derefter Klydesøområdet. Fundet af Stig Jensen. Første vinterfund. Den 28/2 blev den set kortvarigt om morgenen, men ikke senere på dagen trods ihærdig eftersøgning. Sidst på dagen blev en Rødhalset Gås fundet ved Gammel Havdrup Mose ca. 20 km sydvest for Kalvebod Fælled. Formodentlig samme fugl.
6/5-7/5 2 rst. sammen (ad+2K). Først opdaget på Koklapperne (Thomas Tümmler-Hellesen), men senere set andre steder på Kalvebod Fælled. Første fund på Kalvebod Fælled af to fugle sammen.

Rødhalset Gås, Koklapperne. April 2020. Foto: Nis Lundmark Jensen.
 Rødhalset Gås, Klydesøreservatet (Reservatvej). 3. maj 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)

Sjælden strejfgæst fra yngleområderne i Jylland. Betragtes som en invasiv art. 5 fund:

2005: 24/4, 13/5 og 24/5 1 rst. Klydesøen (Tim Andersen m.fl.). Regnes som ét fund.
2007: 12/3 1 trk. V, Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad), 26/7 1 rst. Klydesøreservatet (Rune B. Christensen).
2011: 19/8-24/8 2 ad + 5 1K rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2012: 10/5 1 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad, Andreas Bruun Kristensen).

Rustand (Tadorna ferruginea)

Sjælden trækgæst/undsluppet burfugl. 4 fund:

2010: 31/5 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2013: 30/4 2 overflyvende mod nordvest ved Birkedam (Jesper Brodersen).
2018: 2/5 3 trk. VSV ud for dæmningen ved Klydesøen. Set fra sydtårnet. Forinden rastende ud for Kongelundsstranden (Ole Frode Jakobsen, Troels Eske Ortvad m.fl.).
2019: 22/5-2/6 1 rst. Klydesøen med afstikker til Villahøj den 27/5 (Rasmus Turin m.fl.). Den 26/5 kunne der ses 2 rst. sammen (Per Bækgaard), se dokufoto her

Gravand (Tadorna tadorna)

Almindelig træk- og ynglefugl. Ingen større forekomster. De største er:

1962: 12/8 150 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2007: 4/3 167 rst. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2010: 14/4 300 rst. Klydesøreservatet (René Rantzau).
2013: 21/4 215 rst. Klydesøreservatet (Tony Allan Frederiksen).

Gravand, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Mandarinand (Aix galericulata)

Sjælden gæst/undsluppet burfugl. 2 fund:

1992: 23/5 1 hun rst. Hejresøen (Tim Andersen).
1995: 26/4 1 han rst. Hejresøen (Stefan Stürup).

Pibeand (Mareca penelope)

Pibeand, Koklapperne. 3. november 2021. Foto: Jørn Skeldahl.

Almindelig og talrig trækgæst, som særligt om efteråret i september/oktober kan opleves rastende i stort antal i Klydesøen med makstal på typisk 2000-4000 fugle, nogle år flere. De fem største forekomster hhv. 1. og 2. halvår er:

1. halvår:
2007: 4/2 500 rst. Klydesøreservatet (Hans Henrik Schou).
2012: 10/1 425 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2015: 13/3 650 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2016: 16/3 475 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 5/3 500 rst. Klydesøreservatet + havsiden (Per Tejsner).

2. halvår:
2007: 27/9 3800 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2011: 1/10 5100 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 25/9 4200 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2015: 26/9 4400 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 30/9 6400 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Knarand (Mareca strepera)

Knarand, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Almindelig trækgæst forår og efterår og fåtallig ynglefugl med nogle enkelte par årligt. Større rasteforekomster kan især opleves om efteråret og vinteren. Maks rastetal for Klydesøen 2002-2018 kan ses i diagrammet nedenfor. De fleste makstal er fra oktober og november. De fem største forekomster er:

2007: 1/11 439 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2008: 8/9 425 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2009: 24/10 343 rst. Klydesøreservatet (Ole Nyegaard).
2011: 16/10 295 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 25/9 276 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Maks rastetal for Knarand i Klydesøen for årene 2002-2018. Kilde: DOFbasen.

Krikand (Anas crecca)

Almindelig og talrig trækgæst forår og efterår, men især efterår, hvor store rasteforekomster kan ses i Klydesøen fra ultimo august/primo september. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Med Naturstyrelsens etablering af engsøerne ved Villahøj 2014/2015 er den samlede total af rastende Krikænder på Kalvebod Fælled om foråret øget betydeligt. Om efteråret har engsøerne indtil videre været for tørre til at huse større antal rastende Krikænder. Maks rastetal for Klydesøen 2002-2018 kan ses i diagrammet nedenfor.

De fem største forekomster fra 1. halvår er:
2007: 17/3 1140 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2012: 2/1 1225 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2015: 13/3 1425 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 8/4 1109 rst. Villahøj engsøerne (Thomas Hellesen).
2018: 2/1 1200 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

De fem største forekomster fra 2. halvår er:
2005: 26/8 2610 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2006: 7/9 4500 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2007: 2/9 4330 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2014: 28/10 4400 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2018: 1/11 4000 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Maks rastetal (alle fra 2. halvår) for Krikand i Klydesøen for årene 2002-2018. Kilde: DOFbasen.

 

Krikand, han. Villahøj, nordlige engsø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Amerikansk Krikand (Anas carolinensis)

Sjælden trækgæst fra Nordamerika. 3 fund:

2003: 4-6/5 1 han rst. Klydesøen. Fundet af Troels Eske Ortvad.
2005: 5-8/6 1 han rst. Klydesøen. Fundet af Andreas Bo Larsen.
2012: 28/6 1 han rst. Klydesøen. Fundet af Stig Kjærgaard Rasmussen.

Gråand (Anas platyrhynchos)

Almindelig både som ynglefugl og rastefugl. De fem største rasteforekomster er (alle fra 2. halvår):

1961: 26/11 5000 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1968: 16/11 2050 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2012: 15/8 2200 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2015: 26/11 1600 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2016: 30/10 1600 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Spidsand (Anas acuta)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Særligt om efteråret kan et større antal ses raste i Klydesøen.

De fem største forekomster fra 1. halvår er:
2005: 31/3 64 rst. Klydesøen (Flemming Kjerulf).
2007: 26/3 50 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2015: 25/3 80 rst. Klydesøen (Jens Lind).
2017: 29/4 75 rst. Klydesøen (Lars Nørgaard Andersen) samt 19/3 72 rst. Villahøj engsøerne (Thomas Hellesen).
2018: 4/1 59 rst. Klydesøreservatet (Erik Agertoft).

De fem største forekomster fra 2. halvår er:
2006: 8/9 270 rst. Klydesøreservatet (Rune B. Christensen).
2007: 22/9 215 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2009: 5/12 220 rst. Klydesøreservatet (Aksel Rosenberg Scheibye).
2016: 26/10 150 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 11/10 153 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).

Spidsænder, Klydesøen. 16. februar 2016. Foto: Jørn Skeldahl.

Atlingand (Spatula querquedula)

Regelmæssig trækgæst forår og tidligt efterår. Gør sandsynligvis yngleforsøg mere eller mindre årligt med et eller nogle enkelte par, men sikker yngel med unger er vist endnu ikke dokumenteret.

Efter Naturstyrelsens etablering af engsøerne ved Villahøj i 2014/2015 er antallet af rastende fugle om foråret øget. Største forårsforekomst var tidligere 10 i Klydesøen (i 2005), men i 2017 og 2018 blev der set hhv. 14 og 12 ved Villahøj. Efterårsforekomsten (primært juli/august/september) er noget fluktuerende, men arten er muligvis også overset på dette tidspunkt af året, hvilket kan være en del af forklaringen på de årlige udsving; nogle år er der set 0 fugle (2015) og andre år op til 26 (1997).

De fem største forekomster i 1. halvår:
2002: 17/6 8 rst. Klydesøen (Michael Borch Grell).
2005: 14/5 10 rst. Klydesøen (Mikkel Holck).
2007: 16/4 9 rst. Klydesøreservatet (Jan Speiermann).
2017: 5/4 14 rst. Villahøj engsøerne (Rasmus Strack).
2018: 17/4 12 rst. Villahøj engsøerne (Thomas Hellesen).

De fem største forekomster i 2. halvår:
1997: 3/9 26 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2003: 1/9 20 rst. Klydesøen (Troels Eske Ortvad).
2005: 27/7 23 rst. Klydesøreservatet (Sebastian Klein).
2006: 23/7 8 rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2007: 28/8 11 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).

Atlingand, Kalvebod Fælled. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Skeand (Spatula clypeata)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Fåtallig, men sandsynligvis årlig ynglefugl. Som tilfældet med de andre svømmefugle, er det også om efteråret, at de største forekomster af Skeand kan opleves på Kalvebod Fælled. Bemærk at den største forekomst fra foråret er fra Villahøj engsøerne, som efter at de blev etablereret i 2014/2015 også har haft en rigtig positiv effekt på Skeandens forekomst på Kalvebod Fælled.

De fem største forekomster i 1. halvår er:
2002: 17/6 95 rst. Klydesøen (Michael Borch Grell).
2006: 22/6 140 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2007: 7/1 100 rst. Klydesøen (Georg Hoffmann).
2017: 2/4 155 rst. Villahøj engsøerne (Thomas Hellesen)
2018: 27/5 90 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

De fem største forekomster i 2. halvår er:
2003: 8/9 510 rst. Klydesøreservatet (Michael Borch Grell).
2011: 20/8 600 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 30/9 775 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2018: 13/9 450 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2022: 19/10 1.300 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Skeand, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rødhovedet And (Netta rufina)

Fåtallig trækgæst vinter og forår. Samme han har sandsynligvis tilbragt foråret/sommeren i Klydesøen siden i hvert fald 2012 og er nogle år returneret i slutningen af 2. halvår. Derudover er der i 2015 en observation af to hanner og i 1995, 2001, 2014, 2017 og 2018 også observationer af en hun. Alle observationer nævnes her:

  1. halvår 2. halvår
1991 20/1 1 han rst. Birkedam (Tim Andersen).  
1995   16/10 1 hun rst. Kalvebod Fælled (Fuglenes Danmark).
1999 5/6 1 han rst. Klydesøen (Georg Hoffmann).  
2001   8/12 1 hun rst. Klydesøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2003 11/6-17/7 1 han rst. Klydesøen (mange observatører).  
2006   10/12 1 han rst. Klydesøen (flere observatører).
2009 31/5-14/6 1 han rst. Klydesøen (mange observatører).  
2011 31/7-23/8 han rst. Klydesøen (mange observatører). 4/11-27/12 1 han rst. Klydesøen (mange observatører).
2012 1/1-10/1 + 23/3-23/6 1 han rst. Klydesøen (mange observatører). 31/10-19/11 1 han rst. Klydesøen (mange observatører).
2013 20/4-22/6 + 17/7 1 han rst. Klydesøen (mange observatører).  
2014 30/3 + 24/4-11/7 1 han rst. Klydesøen (mange observatører) 10/11 1 han rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen), men 15/11 han og hun rst. (Jesper Bay Jacobsen).
2015 14/3-19/3 1 han rst. Hejresøen + 15/4-8/6 1 han rst. Klydesøen (mange observatører), dog 6/5 2 hanner rst. Klydesøen (Bent Bøggild Pedersen). 20/11 1 han rst. Klydesøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2016 17/4-28/6 1 han rst. Klydesøen og Hejresøen (mange observatører) med afstikker til Villahøj 18/4-22/4 (Karsten Busk Laursen m.fl) + 11/5 (Stig Kjærgaard Rasmussen). 24/11 + 29/12 1 han rst. Klydesøen (hhv. Stig Kjærgaard Rasmussen og Henning Bach Christensen).
2017 1/1 + 4/1 1 han rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen og Helge S. Jensen) og igen 13/3-29/6 1 han rst. Klydesøen (mange observatører) 15/11-16/12 1 han rst., men 30/11-16/12 han og hun rst., Klydesøen (Troels Eske Ortvad m.fl.).
2018 7/4-2/5 1 han rst. Klydesøen (mange observatører), dog 15/4 han og hun rst. (Michael Køie Poulsen). 26/11 1 hun rst. på havsiden af dæmningen tæt ved det midterste tårn (Thomas Hellesen).
Rødhovedet And, han. Klydesøen. 3. maj 2017. Foto: Carl Bohn.
Rødhovedet And, hun. På havsiden af dæmningen. 26. november 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Taffeland (Aythya ferina)

Almindelig vintertrækgæst og yngler årligt i de fleste af søerne på Kalvebod Fælled.
De fem største forekomster er:

2005: 2/1 200 rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2007: 24/1 100 rst. Kalvebod Fælled (Bjarne Nielsen).
2008: 8/1 300 rst. Birkedam (Lars Michael Nielsen).
2009: 10/2 250 rst. Birkedam (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2018: 17/2 100 rst. Klydesøreservatet (Anders Odd Wulff Nielsen).

Taffeland, han. Villahøj Sø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvidøjet And (Aythya nyroca)

Sjælden trækgæst fra Øst- og Sydøsteuropa. 2 fund:

2004: 5/10-3/11 1 rst. Klydesøen og Hejresøen. Fundet af Rasmus Strack. Set af mange.
2023: 12/11-25/11 1 1K han, Birkedam. Fundet af Thomas Tümmler-Hellesen. 

Hvidøjet And, 1K han. Birkedam. November 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Billede 1 af 3

Troldand (Aythya fuligula)

Almindelig trækgæst og yngler årligt i de større søer på Kalvebod Fælled (bl.a. Klydesøen, Hejresøen og Birkedam). Større forekomster af rastende fugle kan især opleves i vinterhalvåret. Flest i Birkedam med maks tal på 18.000 rastende, Klydesøreservatet med 3750 rastende og Hejresøen med 3400 rastende. Månedlige makstal fremgår af diagrammet neden under.

De fem største forekomster er:
1992: 20/12 6000 rst. Birkedam (Tim Andersen).
2007: 23/12 18.000 rst. Birkedam (Bent Bøggild Pedersen).
2008: 17/1 9400 rst. Birkedam (Bent Bøggild Pedersen).
2012: 30/11 13.000 rst. Birkedam (Bent Bøggild Pedersen).
2013: 2/1 10.000 rst. Birkedam (Bent Bøggild Pedersen).

Troldænder, Birkedam. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Maks tal for Troldand for de enkelte måneder. Makstallene for januar, februar, november og december er fra Birkedam. Kilde: DOFbasen.

Bjergand (Aythya marila)

Årlig men relativt fåtallig trækgæst fra sent efterår til foråret. De fem største forekomster er:

1964: 16/2 190 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1991: 3/4 145 rst. Birkedam (Rasmus Turin).
2005: 6/1 130 rst. Klydesøen (Flemming Kjerulf).
2008: 20/3 76 rst. Klydesøen (Rasmus Strack).
2017: 6/5 140 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Ederfugl (Somateria mollissima)

Almindelig og ses ofte raste på havsiden langs dæmningen. Om foråret kan den også ses fåtalligt inde i selve Klydesøen. Fåtallig, men uregelmæssig ynglefugl. Der ses hvert år unger og “børnehaver” på havsiden langs dæmningen. Det drejer sig formentlig om ynglefugle fra Saltholm. De fem største forekomster er:

2004: 30/10 600 trk. SØ, Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2005: 18/10 400 trk., Klydesørservatet (Asger Lykkegaard Møldrup).
2010: 9/10 280 trk. SV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2017: 10/10 430 trk. SV, Klydesøreservatet (Helge S. Jensen).
2018: 28/3 310 trk., Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Ederfugl han. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Kongeederfugl (Somateria spectabilis)

Sjælden trækgæst fra de arktiske egne. 1 fund:

2016: 27/3 1 adult han trk. SV i retning mod Sydvestpynten. Set fra dæmningen af Jesper T. Christensen, som også nåede at få fotodokumenteret den. Se foto herunder.

Trækkende Kongeederfugl han 27. marts 2016. Set fra dæmningen. Foto: Jesper T. Christensen.

Stellersand (Polysticta stelleri)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Rusland og den højarktiske tundra i Sibirien. 1 fund:

1984: 25/11 1 han rst. Kalvebod Fælled, på havsiden (SU-rapport, 1985). Set af Karsten Nørgaard. Det drejer sig med al sandsynlighed om samme fugl, som i en længere årrække oversomrede på Saltholm: ”I perioden 1979-87 optrådte en ad. han på Saltholm (S) om sommeren, og blev flere gange set nær København.” (Danmarks Fugle – en oversigt, DOF, 1992). 

Havlit (Clangula hyemalis)

Fåtallig trækgæst som ses tæt på årligt på havsiden af dæmningen. De fem største forekomster er:

1990: 31/12 15 rst. på havsiden (DOFs Lokalitetsregistrering).
2004: 28/10 8 rst. på havsiden (Troells Melgaard).
2008: 2/11 15 rst. på havsiden (Lars Nørgaard Andersen).
2013: 17/3 13 rst. på havsiden ud for sydtårnet (Ib Jensen).
2014: 23/1 8 rst. på havsiden (Jakob Strand).

Sortand (Melanitta nigra)

Uregelmæssig trækgæst, som nok er overset som flere af de andre arter, der kun eller hovedsageligt ses ude over havet. De fem største forekomster er:

1964: 10/4 20 rst. på havsiden (Karl Schlichter).
2005: 2/8 45 trk. SSØ, Klydesøen (Peter Bjerre).
2009: 15/11 75 rst. på  havsiden (Lars Max Nielsen).
2012: 29/7 28 trk. SV, Klydesøreservatet (Ole Nyegaard).
2014: 10/9 100 rst. på havsiden (Per Tejsner).

Fløjlsand (Melanitta fusca)

Fåtallig trækgæst, men nok også overset som med Sortanden. Ca. 14 fund i alt som primært er gjort i perioden november-marts. De fire fund af mere end ét individ nævnes her:

1963: 27/1 2 rst. på havsiden (Tim Andersen).
1964: 16/2 17 rst. på havsiden (Karl Schlichter).
1968: 7/1 2 rst. på havsiden (Lars Tom-Petersen).
2017: 14/5 2 trk. SØ, Klydesøreservatet (Thomas Hellesen).

Hvinand (Bucephala clangula)

Almindelig trækgæst især i vintermånederne. I vinterperioden kan der nogle dage ses et stort indtræk fra Køge Bugt om aftenen, hvor de kommer ind i Klydesøen til natterast. Månedlige maks tal af rastende fugle fremgår af diagrammet neden for. De fem største forekomster er:

2006: 7/4 870 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2007: 10/12 1000 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2008: 24/2 1000 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 17/11 1350 rst. Klydesøen (Ole Frode Jakobsen og Aksel Rosenberg Scheibye).
2016: 16/3 1600 rst. Klydesøen (Bent Bøggild Pedersen).

Maks tal for Hvinand fordelt på de enkelte måneder. Kilde: DOFbasen.

Lille Skallesluger (Mergellus albellus)

Almindelig vintertrækgæst. De fem største forekomster er:

2006: 18/1 207 rst. Birkedam (Mark Hammond).
2013: 5/2 185 rst. Kalvebod Fælled (Helge S. Jensen).
2015: 3/3 200 rst. Birkedam (Peter Hartoft-Jacobsen).
2017: 16/1 190 rst. Kalvebod Fælled (Helge S. Jensen).
2021: 13/2 220 rst. på havet ud for Klydesøen (Nicki Justenborg).

Lille Skallesluger, han. Nihøje Sø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Toppet Skallesluger (Mergus serrator)

Almindelig, især om vinteren, hvor den kan ses på havsiden og i Kalveboderne. Ynglede med nogle enkelte par tilbage i 1980’erne. Der er ikke i DOFbasen søgt på observationer fra Kalveboderne, da denne lokalitet ikke er inkluderet som en del af Kalvebod Fælled i denne sammenhæng. Det fremgår imidlertid ikke for alle nedenstående observationer, hvor fuglene har opholdt sig, så der kan være tal med, som stammer fra Kalveboderne. De største rasteforekomster er:

1978: 3/12 300 rst. (Troells Melgaard).
1987: 25/2 450 rst. (Klaus Malling Olsen).
1988: 7/3 270 rst. (Klaus Malling Olsen).
1993: 14/11 170 rst. (Fuglenes Danmark).
2003: 22/4 183 rst. (Jon Lemberg).

Toppet Skallesluger, han. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Stor Skallesluger (Mergus merganser)

Almindelig vintertrækgæst som primært ses på havsiden og i Kalveboderne. Især ved længerevarende perioder med frost kan større koncentrationer ses. Der er ikke i søgningen på DOFbasen søgt på observationer fra Kalveboderne, da denne lokalitet ikke er inkluderet som en del af Kalvebod Fælled i denne sammenhæng. Det fremgår imidlertid ikke for alle nedenstående observationer, hvor fuglene har opholdt sig, så der kan være tal med, som stammer fra Kalveboderne. De fem største forekomster er:

1966: 16/1 350 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 31/12 200 rs. Kalvebod Fælled (DOFs Lokalitetsregistrering).
1994: 20/3 203 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).
1995: 12/2 600 rst. Kalvebod Fælled (Fuglenes Danmark).
2018: 5/1 210 rst. Klydesøen (Troels Eske Ortvad).