Lommer, lappedykkere og stormfugle

LOMMER

Rødstrubet Lom (Gavia stellata)

Fåtallig trækgæst med flest observationer fra vinter- og efterårsmånederne. Dog ses arten regelmæssigt fra Sydvestpynten, hvorfor antallet af fund fra Kalvebod Fælled nok ikke er helt retvisende ift. artens reelle forekomst. Alle observationer drejer sig om forbitrækkende fugle set fra dæmningen eller af rastende fugle set på havsiden. I alt 10 fund:

2006: 23/1 1 overflyvende på havsiden (Bent Bøggild Pedersen), 30/9 1 trk. SØ, Klydesøreservatet (Tim Andersen) og 16/10 2 trk. V, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2007: 25/3 1 trk. Ø Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen, Jeppe Thornfeldt Sørensen) og 19/8 1 trk. Ø Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2008: 19/4 1 trk. SØ, havsiden (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2012: 20/10 1 trk. Ø Klydesøen (Frank Abrahamsen).
2013: 1/1-5/1 1-2 rst. havsiden (Gert Østerby, Kaare Bang m.fl.) og 27/1 1 trk. Ø Klydesøen (flere observatører).
2018: 25/2 1 overflyvende Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen).

Sortstrubet Lom (Gavia arctica)

Fåtallig trækgæst med flest fund fra det sene forår. I modsætning til Rødstrubet Lom ses Sortstrubet Lom også trækkende over land – især om foråret. Ses regelmæssigt fra Sydvestpynten. I alt 16 fund som alle nævnes her:

1. halvår:
2000: 8/4 2 trk. Klydesøen (Rasmus Turin).
2004: 3/6 1 rst. havsiden, Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg) og 19/6 3 rst. (Martin Holm).
2006: 10/4 2 rst. havsiden, Kalvebod Fælled (Bent Bøggild Pedersen).
2008: 24/5 1 trk. SØ, havised, Kalvebod Fælled (Jeppe Thornfeldt Sørensen, Lise Hammer).
2010: 18/5 1 trk. SØ, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2011: 4/4 1 trk. NØ, Hejresøen (Rasmus Strack).
2014: 23/1 1 trk. SØ, Klydesøreservatet (Jakob Strand).
2015: 15/5 1 trk. N, Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad, Thomas Hellesen).
2016: 7/5 1 trk. SØ, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2017: 14/5 1 trk. SØ, Klydesøreservatet (Thomas Hellesen, Morten Christensen).

2. halvår:
2004: 30/10 2 trk. SØ, Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2006: 29/8 1 trk. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 29/11 1 rst. havsiden, Kalvebod Fælled (Michael Køie Poulsen).
2017: 4/9 1 trk. Ø, Klydesøen (Karsten Busk Laursen, Anders Odd Wulff Nielsen).
2018: 1/11 1 trk. SV, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

LAPPEDYKKERE

Lille Lappedykker (Tachybaptus ruficollis)

Almindelig yngle- og rastefugl og kan ses hele året i søerne på Kalvebod Fælled. Derudover kan der især i vintermånederne fra Kalvebod Fælled-siden ses en del i Kalveboderne (obs. herfra er dog ikke inkluderet neden for). Af større forekomster skal nævnes følgende:

2005: 29/8 125 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen) og 97 rst. 26/8 (Tim Andersen).
2006: 30/7 67 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Lille Lappedykker i vinterdragt. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus)

Almindelig yngle- og rastefugl. Yngler i Klydesøen, Hejresøen og i Birkedam. Større rasteforekomster kan hvert år ses på havsiden ud for dæmningen, især i de tidlige forårsmåneder (marts-april). Af større forekomster skal nævnes følgende:

2009: 29/3 200 rst. på havsiden ud for dæmningen (Liva Gerd Bonnesen).
2014: 29/3 267 rst. på havsiden ud for dæmningen (Karsten Busk Laursen).
2015: 22/3 237 rst. på havsiden ud for dæmningen (Karsten Busk Laursen).
2016: 24/3 225 rst. på havsiden ud for dæmningen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2017: 1/4 204 rst. på havsiden ud for dæmningen (Karsten Busk Laursen).

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps grisegena)

Almindelig både som yngle- og rastefugl og kan ses i de fleste af årets måneder i søerne på Kalvebod Fælled (forudsat at søerne er isfri). Derudover kan et større antal rastende fugle (især om foråret) ofte ses på havsiden ud for dæmningen. Af større forekomster skal nævnes følgende:

2001: 1/5 73 rst. Kalvebod Fælled, heraf 17 på havet (Tim Andersen).
2002: 9/5 101 rst. Kalvebod Fælled heraf 16 på havet (Tim Andersen).
2003: 22/4 88 rst. heraf ca. halvdelen på havsiden, resten Klydesøen (Jon Lehmberg).
2003: 28/6 78 rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2005: 24/6 69 rst. Klydesøreservatet (Jakob Engelhard).

Gråstrubet Lappedykker. Store Høj Sø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Nordisk Lappedykker (Podiceps auritus)

Fåtallig trækgæst med flest observationer fra vinter- og forårsmånederne. De fleste fund er af rastende fugle på havet ud for dæmningen, men den er også fundet flere gange i selve Klydesøen. Kun fund set på landsiden af det inddæmmede areal er nævnt nedenfor.  Ca. 9 fund:

1992: 20/12 1 rst. Birkedam (Tim Andersen).
1994:
17/3 1 rst. Birkedam (Ejgild Sørensen).
1999
: 28/4-1/5 1 rst. Klydesøen (Rune Larsen, Lars Jensen Kruse).
2002: 12/2 1 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2006:  2/6-20/9 1 rst. Klydesøen (mange observatører).
2007: 10/12 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2008: 10/2 1 rst. Klydesøen (Hans Henrik Schou).
2009: 30/4 1 rst. Klydesøen (Jakob Engelhard, Bent Bøggild Pedersen).
2017: 28/10-7/11 1-2 rst. i Hejresøen (Hans Falk-Petersen, Stig Kjærgaard Rasmussen).

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis)

Fåtallig trækgæst forår og sommer. I 1990’erne ynglede den i Grønjordssøen på Amager Fælled, hvilket kan forklare koncentrationen af fund på Kalvebod Fælled i denne periode. I alt ca. 12 fund:

1990: 3/4 1 rst. Birkedam (Michael Køie Poulsen).
1993: 11/7-1/8 1 ad. samt 7/8 1 1K rst. Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
1994: 30/7-27/8 op til 2 1K rst. Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
1995: 27/4 2 rst. Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen) samt 15/7 1 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).
1996: 3/8 1 ad. rst. Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1998: 2/5 + 10/5 1 rst. Kalvebod Fælled (Søren Harding) samt 29/8-6/9 1 1K rst. Hejresøen/Kalvebod Fælled (Rasmus Turin, Stig Kjærgaard Rasmussen).
2002: 13/4 1 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad), 23/5-2/6 2 rst. Hejresøen/Klydesøen (Flemming Kjerulf, Tim Andersen).
2016: 8/5-11/5 2 rst. Villahøj Sø, østlige engsø (set af mange).
2017: 15/6 2 rst. Klydesøen (Jesper Jørgensen).
2022: 24/7-5/8 1 rst. Klydesøen (Rasmus Turin m.fl.).

STORMFUGLE

Stor Stormsvale (Oceanodroma leucorhoa)

Sjælden trækgæst. Stormfugle er meget fåtallige i de indre danske farvande, og det er derfor højst usædvanligt, at arten er truffet på/set fra Kalvebod Fælled. 1 fund:

2017: 23/11 1 trk. SØ over havet, ca. 500 meter ude. Set fra sydtårnet af Alex Bühring.

Sule (Morus bassanus)

Sjælden trækgæst, men uden tvivl overset med tanke på, hvor relativt ofte den trods alt ses fra Sydvestpynten. 3 fund:

201423/5 1 ad fou. på havsiden syd for sydtårnet. Set fra Sydmøllehøj af Jesper Johannes Madsen.
2017: 23/11 9 trk., set fra sydtårnet (Alex Bühring).
2018: 12/11 4 trk., set fra sydtårnet (Alex Bühring).