Mere om fugle

  • Læs mere om de enkelte fuglearter på DOFs hjemmeside. Her kan du også for en række arter høre deres stemmer.
  • Se det store fuglegalleri på hjemmesiden Netfugl.
  • Læs om de mest almindelige ynglefugles udvikling herhjemme under DOFs punkttællingsprogram, herunder seneste rapport med præsentation af resultater fra den seneste tælling: link.