Mere om Kalvebod Fælled

Om Kalvebod Fælled

Luftfotos – nyere og ældre

Landskabsbilleder – bl.a. af ældre dato