Før og nu

[Under udarbejdelse]

På denne side vises en række historiske landskabsbilleder fra Kalvebod Fælled. Billedarkivet vil med tiden blive udvidet i det omfang, der dukker flere historiske billeder op. Derudover vil arkivet også blive udvidet med billeder fra i dag, hvor det er muligt at stedfæste de historiske billeder. Derved bliver det muligt at sammenligne landskabet fra dengang til i dag.

Visningen af billeder inkl. billedtekst fungerer bedst på PC.