Videogalleri

På denne side vil der blive lagt videoklip op af såvel almindelige som mere fåtallige eller sjældne arter. Pt. indeholder galleriet videooptagelser af nedenstående arter. Videoerne kan også ses på youtube her. Husk at slå ‘HD’ til nede i højre hjørne af videoen, når du afspiller (der kan gå et øjeblik før det slår igennem).

Du kan læse mere om de enkelte arter og deres forekomst på Kalvebod Fælled under artsgennemgangen (se menuen af samme navn).

Skestork Hjejle
Silkehejre Brushane
Bramgås Damklire
Rødhaldet Gås Odinshane
Havørn Isfugl
Fiskeørn Drosselrørsanger
Aftenfalk Hortulan
Vandrefalk  
Dobbeltbekkasin  

 

Bramgæs

Fiskeørn

Aftenfalk

Hjejle

Hjejler, Klydesøen. 25. august 2019. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Skestork

Skestorkeflok, Klydesøen. 7. juli 2019. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Silkehejre

Silkehejre, Villahøj Sø. 7. juli 2019. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Brushane

Brushøns, Villahøj. Maj 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Dobbeltbekkasin

Dobbeltbekkasin, Villahøj. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rødhalset Gås

Rødhalset Gås, Klydesøreservatet. 3. maj 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Drosselrørsanger

Drosselrørsanger, Villahøj. 15. maj 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Damklire

Damklire, Klydesøen. 11. juli 2018. Det er den der går mod venstre i starten af videoen. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Odinshane

Odinshane, Klydesøen. 18. juli 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Vandrefalk

Vandrefalk, Villahøj. September 2016. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Havørn

Gammel Havørn, Klydesøen. Juli 2019. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Isfugl

Isfugl, Kalvebod Fælled. December 2019. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hortulan