Øvrige småfugle

Natravn (Caprimulgus europaeus)

Fåtallig trækgæst forår og tidligt efterår. Ca. 9 fund:

2007
– 2-3 fund
26/5 1 rst. på dæmningen ved sydtårnet (Troels Eske Ortvad),
22/8+30/8 1 rst. Kanalvej (Bent Bøggild Pedersen),
11/9+24/9 1 rst. Kanalvej (Bent Bøggild Pedersen). Det kan nok ikke udelukkes, at fundene fra august og september drejer sig om samme individ .
2008 26/8 1 rst. Kanalvej (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2010 8/6 1 fou. Nihøjevej (Bent Bøggild Pedersen).
2011 20/8 1 rst. Kanalvej (Bent Bøggild Pedersen).
2014 6/7 1 rst. Pinseskoven (Morten Heegaard).
2018 5/9 1 fou. i tusmørket over området mellem Kanalvej og Tanavej, set fra have stødende op til (Frank Jensen-Hammer).
2020 13/6 1 rst. Klydesøen. Rastede det meste af dagen på den udtørrede mudderflade foran det sydlige fugletårn (Kirsten Halkjær Lund + mange).

Natravn, Klydesøen. 13 juni 2020. Foto: Peter Lauritzen

Billede 1 af 2

Mursejler (Apus apus)

Almindelig forår og sommer. Især i juni måned kan der af og til ses store flokke af fouragerende mursejlere over Kalvebod Fælled – som oftest over Pinseskoven og Klydesøen. De tidligste ses ultimo april, men som oftest først primo maj, og de sidste ses ultimo september. Af større rasteforekomster skal nævnes følgende:

2003: 14/6 3200 rst. Klydesøen (Tim Andersen).
2005: 12/6 3200 rst. Klydesøen (Tim Andersen).
2007: 12/7 4000 rst. Kalvebod Fælled(Bent Bøggild Pedersen), 31/7 3000 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 3/6 3000 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2012: 2/6 3000 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2013: 23/5 og 9/6 3000 rst. hhv. Kalvebod Fælled og Klydesøreservatet (hhv. Rasmus Turin og Lars Jensen Kruse).

Mursejler, Kalvebod Fælled. Juni 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Orientsejler (Apus pacificus)

Meget sjælden trækgæst fra Sydøstasien. 1 fund – i øvrigt det første fund for Danmark:

2010: 15/6 1 rst. Hejresøen fra ca. 11.00 til 14.30. Fundet af Stig Kjærgaard Rasmussen. Læs mere om fundet af denne ultra sjældne sejler her.

Orientsejler (med hvid overgump), Hejresøen, 15. juni 2010. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Orientsejler, Hejresøen, 15. juni 2010. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Isfugl (Alcedo atthis)

Ses næsten årligt. Som det fremgår af diagrammet under fotoet, er langt de fleste observationer fra om efteråret, hvor især september skiller sig ud med lidt over en tredjedel af alle observationer. De fleste observationer er fra kanalen langs dæmningen (lige vest for Søndre Pumpestation) samt fra Hejresøen. Ses i vinterperioden også ofte i kanalen mod syd fra Frieslandsvej.

Isfugl i kanalen ved pumpestationen. Den er ofte ganske svær at få at se, og man hører den oftere end man ser den. September 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Observationer af Isfugl fordelt på de enkelte måneder. Gengangere ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Biæder (Merops apiaster)

Sjælden trækgæst fra Sydeuropa. 6 fund:

1984: 8/7 2 trk. NØ over Reservatvej højlydt kaldende (Tim Andersen).
1991: 1/6 1 rst. Hejresøen 8.30-10.00 (Kim Søvæld og Preben Berg).
1999: 21/5 4 trk N, Store Høj (Troels Eske Ortvad).
2005: 11/7 1 hørt, formentlig trk. SV 8.45 ved sydtårnet (Stig Kjærgaard Rasmussen, Jonny Wahlbohm).
2010: 18/6 1 rst. Hejresøen 11.50-12.10. Opdaget siddende på 10 meters afstand. Herefter jagende over Hejresøen (Søren Kikkenborg Breinholt).
2011: 11/5 2 fou. og derefter trk. Hejresøen. Set lavt over søen, hvorefter de tog en runde over rørskoven dernæst over birkelunden, hvorefter de forsvandt (Rasmus Strack).

Ellekrage (Coracias garrulus)

Sjælden trækgæst fra Syd- og Sydøsteuropa. To fund:

1964: 11/7 1 rst. Kalvebod Fælled, mellem Kanalvej og Granatvej (oplysning fra Stig Kjærgaard Rasmussen). Fundet af Nikolaj Mardal Jensen. Set af bl.a. Willy Mardal, Stig Kjærgaard Rasmussen, Svend Christoffersen og Jørgen Raagaard. Flerdagsfugl.
1987: 21/6 1 rst. Koklapperne syd for Store Høj kl. 11.40-18.00. Fundet af Tommy Jensen.

Hærfugl (Upupa epops)

Sjælden trækgæst fra Sydeuropa. 3-4 fund:

1998: 19/4 1 overflyvende Kalvebodstien i nordlig retning mod Store Høj (Poul Ulrik).
2009: 17/4 1 overflyvene Nihøjevej (Ib Jensen).
2010: 10/5 1 rst. i området omkring det gamle nordtårn (Jan Mårtensson m.fl.), 19/5 1 rst. i træ ved Kanonvej/Fasanskovvej (Stig Kjærgaard Rasmussen). Observationerne fra den 10 og 19. maj må formodes at dreje sig om samme fugl.

Vendehals (Jynx torquilla)

Fåtallig, men årlig. De fleste observationer er fra april, maj og august (se diagram). To forekomster af mere end én fugl nævnes her:

2004: 29/4-30/4 2 rst. Fasanskoven/Nordre Klapper (Sebastian Klein, Lars Jensen).
2008: 24/8 2 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).

Observationer af Vendehals fordelt på de enkelte måneder. Gengangere er ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.
Vendehals, Koklapperne. April 2020. Foto: Jesper Johannes Madsen.

Grønspætte

Meget sjælden træk/-strejfgæst. Yngler fåtalligt i Jylland og på Fyn, men er ekstremt sjælden på Sjælland. Det er derfor meget usædvanligt med et fund på Kalvebod Fælled.

2006: 13/5 1 trk. V, Sydmøllehøj. Fløj i retning af det gamle nordtårn. Set af Morten Kofoed-Hansen, Ib Jensen og Kristoffer Hansen. Samme individ blev hørt i Kongelunden den 4/4 2006 af Bent Bøggild Pedersen og den samme dag, som den blev set på Kalvebod Fælled, blev den forinden (kl. 07.25) hørt fra Sydvestpynten af Preben Berg og Poul Ulrik.

Sortspætte

Sjælden strejfgæst – sandsynligvis fra den nu lille nordsjællandske bestand. Blot 4 fund.

2001: 10/2 1 rst. Pinseskoven (Tim Andersen).
2008: 25/9 1 rst. Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 10/4 1 rst. Hejresøen/Pinseskoven. Kom flyvende fra Kongelunden (Ivan Olsen).
2011: 18/4 1 rst. Pinseskoven, birkelunden ved Granatvej (Thorbjørn Thorslund).

Stor Flagspætte (Dendrocopos major)

Almindelig træk- og ynglefugl. Ses og høres ofte i bl.a. Pinseskoven.

Stor Flagspætte, Pinseskoven. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lille Flagspætte (Dryobates minor)

Fåtallig trækgæst – primært tidligt forår og sent efterår. I alt 10 fund som fordeler ligeligt på månederne januar, april og oktober:

2004: 29/10 1 rst. på pæle lige ved sydtårnet (Jesper Bay Jacobsen og Steen E. Jensen).
2005: 29/1 1 rst. langs Kalvebodstien, 3-400 meter øst for motorvejsvolden (Jesper Bay Jacobsen)
2007: 19/10 1 rst. Pinseskoven (Joakim Engel).
2008: 6/1 1 rst. ved Hejresøen (team CMF m.fl.).
2009: 4/4 1 rst. Pinseskoven, Vibestien (Hans Schou Frederiksen), 3/10 1 rst. Pinseskoven (Michael Køie Poulsen).
2010: 12/4 1 rst. Hejresøen (Frank Desting).
2013: 2/1 1 rst. Pinseskoven, Ellevehøjevej (Kim Duus), 19/4 1 rst. Fasanskoven (Karsten Busk Laursen).
2017: 6/11 1 rst. Birkedam (Nanna Liv Elkjær Olsen).

Korttået Lærke (Calandrella brachydactyla)

Sjælden trækgæst fra Syd- og Sydøsteuropa. 1 fund:

2000: 18/5 1 rst. Sydmøllevej (på begge sider af Sydmøllevej lige før “knækket”, hvor Sydmøllevej fortsætter mod Pinseskoven). Fundet af Mads Herbøl.

Hedelærke (Lullula arborea)

Regelmæssig trækgæst om efteråret. Meget fåtallig om foråret. Af større forekomster skal nævnes følgende:

1997: 12/10 13 trk. Hejresøen (Ole Søgaard), 14/10 14 trk. Hejresøen (Ole Søgaard).
2005: 11/10 15 trk. V, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2008: 14/10 39 trk. V, Hejresøen (Andreas Bo Larsen).
2018: 11/10 19 trk. Ø, Hejresøen (Thomas Hellesen).
2019: 2/10 97 trk. V/NV, Enghøj (Thomas Hellesen).

Hedelærke som man typisk oplever den på Kalvebod Fælled; forbitrækkende om efteråret. Udover det smukke og meget karakteristiske kald er den korte hale et godt kendetegn. Kalvebod Fælled, oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Sanglærke (Alauda arvensis)

Almindelig træk- og ynglefugl og en karakterfugl på Kalvebod Fælled med en stor ynglebestand på engene. De første sanglærker plejer at indfinde sig i løbet februar, men det er først i marts og april, at de for alvor bliver sangaktive. Morgener med 25-50 syngende fugle er ikke ualmindeligt. De fleste sanglærker trækker syd på igen i løbet af oktober. Afhængigt af hvor kold/mild vinteren er, kan der også ses sanglærker henover vinteren. De fem største forekomster nævnes her:

1962: 8/4 200 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1988: 31/1 240 trk. Ø, Kalvebod Fælled (FUPS).
1991: 12/3 200 Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
1996: 11/10 406 trk. NV, Hejresøen (Ole Søgaard).
2001: 17/10 136 trk. V, Hejresøen (Ole Søgaard).

Sanglærke i sangflugt, Koklapperne. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bjerglærke (Eremophila alpestris)

Fåtallig efterårs- og vintertrækgæst. Flere større forekomster fra 1960’erne, men i nyere tid (efter 80’erne) kun få observationer:

1957 27/12 15 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1961
-1962
Op til 38 rst. hhv. november 1961 og januar 1962, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1963 Op til 36 rst. 27/1 Kalvebod Fælled (René Rantzau).
1964 16/2 21 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen m.fl.).
1974 16/11 11 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1981 8/3 3 rst. Klydesøreservatet (Torben Walling).
1982 28/10 3 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1983 24/9 3 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2012 22/10 – 13/12 1-2 rst. Klydesøreservatet (Martin Poulsen m.fl.).
2013 25/10 2 rst. på dæmningen ved det vestligste fugletårn på dæmningen (Torben Walling). 27/10 1 trk. V, Sydmøllevej (Karsten Busk Laursen).
2015 27/1 – 8/21 rst. på dæmningen (Rasmus Turin m.fl.)
2016 3/11-8/11 op til 4 rst. på dæmningen (Alex Bühring, Mogens Henriksen, Rasmus Turin).
2017 21/3 – 24/3 3 rst. på dæmningen ved det midterste tårn (Troels Eske Ortvad m.fl.).
Bjerglærke, dæmningen Klydesøen. 5. februar 2015. Foto: Jørn Skeldahl.

Digesvale (Riparia riparia)

Almindelig trækgæst. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Store forekomster af rastende fugle kan hvert år ses i juli/august bl.a. om aftenen inden de går til overnatning i rørskoven. Af større forekomster kan nævnes følgende:

2002: 1/8 1500 rst. til overnatning, Hejresøen (Kongelundens Fuglestation).
2007: 26/5 1800 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2016: 20/7 2000 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 13/8 og 16/8 hhv. 18000 og 15000 rst. til overnatning i Hejresøen (Bent Bøggild Pedersen). I øvrigt blandt de største registrerede forekomster i Danmark i nyere tid (søgning i DOFbasen fra 1990 og frem).

Digesvaler, Sydmøllevej. 30. juli 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Landsvale (Hirundo rustica)

Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl. Yngler bl.a. årligt i fugleskjulet på Sydmøllevej samt i skjulene ved Store Høj Sø. Af større rasteforekomster skal nævnes følgende:

1999: 14/5 1000 rst. Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2005: 2/9 1000 rst. Klydesøen (Troels Eske Ortvad).
2012: 27/7 1000 rst. til overnatning, Kalvebod Fælled (Bent Bøggild Pedersen).
2017: 13/8 2000 rst. til overnatning, Hejresøen (Bent Bøggild Pedersen).

Landsvaler, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bysvale (Delichon urbicum)

Almindelig forår og sommer. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Af større forekomster skal nævnes følgende:

1999: 14/5 500 rst. Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2005: 28/8 1200 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2007: 26/5 1200 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Rødrygget Svale (Cecropis daurica)

Sjælden trækgæst fra Sydeuropa. 3 fund:

2006: 26/5 1 rst. Hejresøen. Fundet af Rasmus Turin og set af mange.
2012: 28/4 1 rst. Hejresøen. Fundet af Michael Køie Poulsen og set af mange. Se foto neden for.
2020: 9/4 1 trk. nord Koklapperne/Kanalvej. Fundet af Kasper Thorup. Tidligt fund. Læs mere om observationen her.

Rødrygget Svale, Hejresøen. 28. april 2012. Foto: Lars Andersen.

Storpiber (Anthus richardi)

Sjælden trækgæst fra det centrale og østlige Asien. Alle fund er fra ultimo september/oktober. I alt 6 fund:

1989: 7/10 1 rst. Klydesøen. Godkendt af SU (SU-art på daværende tidspunkt).
2003
: 15/10 1 rst. på sydsiden af dæmningen ud for pumpestationen (Troells Melgaard).
2004: 29/9 1 trk. øst Klydesøreservatet (Rasmus Strack og Troels Eske Ortvad).
2012: 4/10 1 trk. sydvest over Granatvej (Karsten Busk Laursen).
2013: 26/9 1 rst. på dæmningen, Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen).
2015: 29/9 1 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Markpiber (Anthus campestris)

Sjælden trækgæst. 1 nyere fund samt 3 ældre:

1955: 21/8 1 rst. Klydesøreservatet, Erik Hansen og C. A. Blume.
1957:
15/6 1 syngende Koklapperne. Sås i sangflugt ved skråvejen (Granatvej) midt i inddæmningen. Erik Hansen. 
1961:
13/8 1 rst. det inddæmmede areal (Kalvebod Fælled), C.
A. Blume og Claus F. Pedersen (senere Claus Frahm)
2003: 26/8 1 rst. Kalvebod Fælled. Fundet af Bent Nimann Nielsen.

Skovpiber (Anthus trivialis)

Almindelig trækgæst og ynglefugl. Bl.a. stor bestand i Pinseskoven. Et par optællingsresultater skal her nævnes:

1989: 15/5 61 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 20/5 73 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1998: 10/5 48 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 25/5 39 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2007: 27/4 43 syngende, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).

Engpiber (Anthus pratensis)

Almindelig trækgæst især om efteråret samt almindelig ynglefugl. Af større raste- og trækforekomster skal nævnes følgende:

1983 24/9 650 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1993 19/9 625 rst. Kalvebod Fælled (Micahel Borch Grell).
1999 26/9 1000 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2002 30/9 700 trk. V, Klydesøen (Tim Andersen).
2004 25/9 500 trk. SV, Klydesøreservatet (Jesper Johannes Madsen).
2014 16/10 500 rst. Koklapperne (Peter Søgaard Jørgensen).
2017 5/10 3000 trk. fra 13.30 – 16.00, Koklapperne (Troels Eske Ortvad).
17/10 1100 trk. V, Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg).
2018 4/10 1000 trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
Engpiber, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rødstrubet Piber (Anthus cervinus)

Fåtallig men tæt på årlig efterårstrækgæst. Kalvebod Fælled er et af de bedste steder i Danmark at se denne art. Langt de fleste observationer er fra september, som det også fremgår af diagrammet herunder.

Observationer af Rødstrubet Piber fordelt på de måneder, den er truffet i. Gengangere er ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Skærpiber (Anthus petrosus)

Almindelig træk- og vintergæst. Ses fra efteråret og frem til det tidlige forår. Ses primært rastende på stenene på ydersiden af dæmningen. De fem største forekomster er alle fra efteråret:

2011: 1/10 15 rst. på ydersiden af dæmningen (Uffe Gjøl Sørensen).
2013: 1/10 11 rst. på ydersiden af dæmningen (Helge Sørensen).
2015: 21/9 13 rst. på ydersiden af dæmningen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2018: 4/10 12 rst. på ydersiden af dæmningen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2019: 26/9 35 rst. på ydersiden af dæmningen (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Skærpiber, dæmningen ved Klydesøen. September 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bjergpiber (Anthus spinoletta)

Fåtallig trækgæst med flest fund fra vintermånederne. Sandsynligvis overset i det sene efterår, hvor den trækker gennem landet og må formodes at kunne træffes årligt, men fåtalligt, på Kalvebod Fælled. Ca. 10 fund:

1998: 13/4 1 sommerdragt rst. Klydesøen (Jørgen Hulbæk Christiansen).
2000: 31/12 1 rst. på dæmningen ved det sydlige fugletårn. Fløj derefter ind på engene (Troells Melgaard).
2003: 10/12 1 rst. Hejreseøn (Alex Rosendal).
2006: 19/1 1 rst. Sydmøllevej (Rune B. Christensen).
2008: 8/10 1 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2011: 4/4 1 sommerdragt rst. på stenene på ydersiden af dæmningen (Bent Bøggild Pedersen).
2018: 9/1 1 rst. på engene vest for Enghøj (René Rantzau) samt 7/3 (2 rst.), 10/3 og 12/3 1 rst. på ydersiden af dæmningen (Bjørn Jakob Andersen og Karsten Busk Laursen). 2/11 1 rst. Nordre Klapper (Rasmus Turin).
2019: 30/10 1 trk. V/overflyvende Koklapperne (Thomas Hellesen).

Dokumentationsfoto af Bjergpiber. Koklapperne, oktober 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gul Vipstjert (Motacilla flava)

Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl på Kalvebod Fælled (ca. 15 par, 2020). Større raste- og trækforekomster kan ses både forår og efterår, men især i det tidlige efterår (august/september). De første (vores egne af racen flava) ses fra slutningen af april (dog en enkelt obs. fra primo april). I maj trækker racen thunbergi igennem, som yngler i det nordlige Skandinavien. De sidste gule vipstjerter ses ultimo september (dog med to obs. fra oktober). De største forekomster er:

1996: 21/5 600 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).
2001: 18/8 500 trk. S, Klydesøreservatet (Troells Melgaard).
2003: 25/8 396 trk. SV, Klydesøreservatet Casper Kjerumgaard).
2004: 27/8 353 trk. V, Hejresøen (Ole Søgaard).
2013: 15/8 275 trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2014: 30/8 350 rst. Klydesøreservatet (Michael Køie Poulsen).
2018: 25/8 545 trk. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Gul Vipstjert (flava), Nordre Klapper. Foto. Thomas Tümmler-Hellesen.

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea)

Regelmæssig trækgæst som især ses om efteråret. De fleste observationer drejer sig om trækkende fugle. De største træktal er:

2011: 10/9 8 trk. Klydesøen (Troels Leuenhagen Petersen).
2015: 21/9 14 trk. V Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2016: 20/9 5 trk. V Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2017: 15/10 5 trk. V Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).

Bjergvipstjert, ungfugl. Kalvebod Fælled, dæmningen. 10. juli 2018 (atypisk tidspunkt). Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvid Vipstjert (Motacilla alba)

Almindelig træk- og ynglefugl. De første ses i marts måned og de sidste i oktober – dog enkelte observationer fra november også (og en enkelt fra december). De største forekomster ses sædvanligvis på engene omkring Klydesøen og især i sommermånederne. De fem største forekomster nævnes her:

2006: 10/4 95 rst. Klydesøreservatet (Michael Borch Grell).
2011: 1/7 60 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2013: 22/8 75 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2017: 11/8 60 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2018: 3/9 75 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Sortrygget Hvid Vipstjert (Motacilla alba yarrellii)

Race af Hvid Vipstjert fra Storbritanien. Regelmæssig trækgæst på den jyske vestkyst i det tidlige forår, men ses sjældent eller fåtalligt i de øvrige dele af landet. På Kalvebod Fælled er der gjort 5 fund af denne race:

2010: 28/4-29/5 + 26/7 1 han i par med alm. Hvid Vipstjert ved Sdr. Pumpestation (flere observatører).
2016: 8/4 1 hun rst. Klydesøreservatet (Hjalte Benjamin Johansen).
2017: 17/4 1 han rst. Villahøj Sø (Troels Eske Ortvad).
2018: 28/3 1 hun rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin) samt 20/5 1 rst. engen NØ for Hejresøen (Gitte Nielsen Laursen).

Silkehale (Bombycilla garrulus)

Årlig træk- og vintergæst, dog fåtallig uden for invasionsår. Af større forekomster kan nævnes følgende:

1992: 18/1 200 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2004: 28/10 220 trk. V Klydesøreservatet (Michael Køie Poulsen), 6/11 225 trk. Klydesøen (Rasmus Turin), 8/12 200 rst. Hejresøen (Torben Walling).
2005: 22/1 375 rst. Nordre Klapper (Tim Andersen).
2011: 25/2 200 rst. Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).

Silkehale, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Vandstær (Cinclus cinclus)

Sjælden vintergæst. Kalvebod Fælled egner sig ikke som biotop for arten, hvorfor der også blot er gjort 6 fund:

1995: 22/10 1 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2007: 20/10 1 kortvarigt rst. ved sydtårnet derefter trækkende vest (Jørgen Muldtofte), 26/10 1 rst. i kanalen langs Granatvej (Stefan Stürup).
2009: 29/10 1 rst. i Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2016: 29/10 1 rst. på pæle i Stor Høj Sø (Thomas Hellesen).
2018: vinter 2017-2018 1 rst. i kanalerne samt i søen ud for 8-tallet. Set af mange.

Vandstær, Ørestad Syd. Februar 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gærdesmutte (Troglodytes troglodytes)

Almindelig trækgæst og ynglefugl.

Jernspurv (Prunella modularis)

Almindelig trækgæst og ynglefugl.

Rødhals (Erithacus rubecula)

Almindelig trækgæst og ynglefugl. Enkelte større rasteforekomster skal nævnes:

2002: 21/4 300 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).
2006: 8/9 125 rst. Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).
2007: 13/4 125 rst. Klydesøreservatet (Verner Højgaard Jensen).
2008: 25/9 200 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).
2015: 10/4 100 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).

Rødhals, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Nattergal (Luscinia luscinia)

Fåtallig trækgæst og ynglefugl. De første høres primo maj, og de sidste høres omkring midten/slutningen af juni. Derefter ser eller hører man ikke mere til Nattergalen. Tidligere mere talrig ynglefugl. Udviklingen i antallet af syngende individer fremgår af nedenstående diagram, som viser et fald fra 1980’erne frem til i dag. Denne tendens kan hænge sammen med, at bestanden i Danmark siden starten af 1980’erne har vist en generelt faldende tendens (Kilde: DOFbasen, Danmarks fugle). Det må dog også formodes at spille ind, at større områder med pilekrat, som er nattergalens foretrukne biotop, er blevet ryddet på Kalvebod Fælled til fordel for de ynglende vadefugle. På Amager Fælled kan den modsatte udvikling ses. I takt med at området er groet mere og mere til, er antallet af nattergale steget (fra 11 syngende i 1990 til 25-30 i 2017-2018).

Fasanskoven (kratområderne) samt området med krat og buske lige vest for Ørestad Syd er nogle af nattergalens faste områder, hvor der hvert år i maj og juni måned kan høres en eller flere syngende hanner.

Maks antal syngende Nattergale i udvalgte år. Kilde: DOFbasen.

Sydlig Nattergal (Luscinia megarhynchos)

Sjælden trækgæst fra Sydeuropa. 1 fund:

2017: 4/6 1 syngende Mosehøj, Klydesøreservatet. Fundet af Troels Eske Ortvad. Lydoptagelse kan høres her.

Blåhals (Luscinia svecica)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien og øst på gennem det nordlige Rusland (nordlig race). Med den sydlige blåhals fortsatte ekspansion i nord- og østdanmark må det være et spørgsmål om tid, før den første sydlige blåhals findes på Kalvebod Fælled. Blot 4 fund – alle fra starten af maj:

2006: 13/5 1 han rst. (nordlig) i buske langs dæmningsvejen ved Søndre Pumpe. Fundet af Andreas Larsen.
2010: 9/5 1 han rst. Sydmøllevej, nord for skjulet. Fundet af Lars Nordbjærg.
2015: 6/5 1 rst. Reservatvej. Fundet af Bent Bøggild Pedersen.
2018: 8/5 han (nordlig) syngende fra området lige nord for indgangen til Kalvebod Fælled fra Frieslandsvej. Fundet af Michael Bendt. Se foto.

Syngende Nordlig Blåhals (med rød strubeplet). Kalvebod Fælled. 8. maj 2018. Foto: Michael Bendt.

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros)

Fåtallig strejf- og trækgæst uden for Ørestad Syd, hvor den yngler med 1-2 par årligt. Uden for Ørestad Syd ses den knap årligt og kun med nogle enkelte individer.

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus)

Almindelig forårs- og efterårstrækgæst samt fåtallig ynglefugl. Normalt ankomsttidspunkt er ultimo april, men de tidligste kan ses fra primo april. Forårstrækket topper i maj måned og efterårstrækket i august/september. De sidste ses i oktober. Kun få større rasteforekomster:

2006: 11/5 10 rst. Klydesøreservatet (Peter Søgaard Jørgensen), 26/8 13 rst. Kalvebod Fælled (Jesper Bay Jacobsen).
2017: 10/5 11 rst. Pinseskoven (Rasmus Strack).
2018: 6/9 10 rst. Kalvebod Fælled Thomas Hellesen).

Rødstjert, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bynkefugl (Saxicola rubetra)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Tidligere almindelig ynglefugl, men er siden start 00’erne tilsyneladende forsvundet som ynglefugl. Den danske bestand har gennemgået en meget negativ udvikling gennem de sidste 20-30 år. I flere områder er antallet af bynkefugle således blevet mere end halveret (Kilde: DOFbasen, Danmarks fugle). Tilbagegangen på Kalvebod Fælled passer ind i dette billede. Derudover kan det også spille ind, at større områder med krat er blevet ryddet på Kalvebod Fælledtil fordel for de ynglende vadefugle.

Antallet af syngende hanner i juni måned (ynglefugle) fra 1980’erne og frem illustrerer udviklingen på Kalvebod Fælled:
1987: 21/6 24 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 3/6 27 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 10/6 14 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1992: 14/6 10 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1998: 14/6 8 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 15/6 7 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2011: 28/5 1 syngende Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).

Større forekomster i øvrigt er primært fra efteråret (august måned). To skal nævnes her (> 50):

2005: 28/8 52 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2006: 31/8 55 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Bynkefugl, Kalvebod Fælled. 30. april 2014. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Sortstrubet Bynkefugl (Saxicola torquatus)

Fåtallig trækgæst, men siden 2014 næsten årlig, hvilket stemmer fint overens med, at arten ekspanderer herhjemme i disse år. Bl.a. ynglede to par i 2018 ved hhv. Kongelundsstrandengen og Sydvestpynten.
Der er gjort ca. 18 fundKalvebod Fælled i alt, som fordeler sig med 9 fra foråret (især marts-april) og 8 fra efteråret (især oktober). Alle fund nævnes her:

1956 juni 1 han rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1994 15/4-16/4 1 han rst. Kalvebod Fælled, Kanonvej (Rasmus Turin m.fl.).
2003
– 3 fund
17/3 1 han rst. Kanalvej ud for Frieslandsvej (Stig A. Jensen).
28/4 1 han rst. Nihøjevej (Michael Borch Grell).
9/11 1 rst. i hegnet langs Kanalvej (Jesper Bay Jacobsen).
2004 27/10-31/10 1 han rst. Sydmøllevej (Anders E. Sørensen m.fl.).
2005
– 1-2 fund 
19/10 1 han rst. i buske langs dæmningen ved sydtårnet (Preben Berg m.fl.).
29/10-30/10 1 han rst. mellem Sydmøllehøj og Nihøje (Rasmus Turin m.fl.). Kunne være samme fugl som den set 19/10.
2007 27/3 1 hun rst. i buske langs Kanalvej ca. 200 m nord for Frieslandsvej (Stefan Stürup).
2010 21/3 1 han rst. ved pumpestation/Hejresøen (Karsten Busk Laursen).
2014 22/3 2 rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2015 24/3 1 han rst. Sydmøllevej (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2016
– 2 fund
4/4 1 han rst. mellem Sydmøllehøj og Nihøje (Karsten Busk Laursen).
9/10 1 han rst. Hejresøen (Frank Desting m.fl.).
2018
– 4 fund
30/3 – 31/3 1 hun rst. Sydmøllevej (Peter Thomasen).
3/4 – 4/4 1 han rst. dæmningsvejen ca. mellem syd- og midtertårn (Helge S. Jensen).
28/4 1 han rst. Hejresøen (Peter Simonsen).
10/5 1 han syng. Kalvebod Fælled (Garko Stinus). Regnes som samme fugl som 28/4.
9/9 1 rst. nordvestlige del af Reservatvej, Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen).

Stenpikker (Oenanthe oenanthe)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Af større forekomster (> 40) kan nævnes følgende:

1989: 15/5 41 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2006: 12/9 52 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 10/9 65 rst. Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2016: 15/9 42 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2020: 20/5 104 rst. Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg).

Stenpikker. Foto: Michael Bendt.

Ringdrossel (Turdus torquatus)

Fåtallig trækgæst forår og efterår. Langt de fleste observationer er fra foråret med april måned, som det bedste tidspunkt at se arten på (se diagram neden for). De fleste observationer drejer sig om enkeltfugle. Kun tre observationer af mere end to fugle. Disse nævnes her:

2006: 20/4 4 rst. Klydesøreservatet (Gert Østerbye) og 24/4-25/4 3 rst. Koklapperne (Ib Jensen, Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 28/9 5 trk. V Klydesøen (Per Quaade).
2020: 13/4 7 rst. Kalvebod Fælled (flere observatører); 2 ved Store Høj (Jan Speiermann), 1 Fasanskoven (Jan Speiermann), 1 ved Granathøj (Thomas Tümmler-Hellesen) og 3 i “tjørnekrattet” langs Kanalvej/østlige Koklapper (Kasper Thorup).

Ringdrossel, Store Høj. 18. april 2020. Foto: Jan Speiermann.
Observationer af Ringdrossel fordelt på de enkelte måneder. Gengangere er ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Solsort (Turdus merula)

Almindelig træk- og ynglefugl og kan ses hele året rundt. Særligt i vintermånederne kan større rasteforekomster (for arten) ses. De fem største forekomster nævnes her:

1963: 27/1 45 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2009: 25/12 60 rst. Klydesøreservatet (Mark Walker).
2010: 3/1 60 rst. Klydesøreservatet (Aksel Rosenberg Scheibye)
2011: 6/7 54 syngende, Kalvebod Fælled (Ole Nyegaard).
2017: 15/12 35 rst. Hejresøen (Peter Andersen).

Sjagger (Turdus pilaris)

Almindelig træk- og vintergæst samt fåtallig ynglefugl. Yngler årligt i både Pinseskoven og Fasanskoven. Af større forekomster (> 2000) skal nævnes følgende:

1984: 23/12 4400 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1989: 23/12 5600 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2018: 7/1 2000 rst. Klydesøreservatet (John Faldborg).

Sjagger, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Sangdrossel (Turdus philomelos)

Almindelig træk- og ynglefugl. De første ses normalt i marts måned og de sidste i oktober. Forårstrækket topper i april måned og efterårstrækket ultimo september/oktober. De fem største forekomster nævnes her:

1996: 3/10 185 trk. NV, Hejresøen (Ole Søgaard).
2008: 25/4 76 rst. Koklapperne (Michael Borch Grell) og 25/9 50 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).
2014: 18/10 50 rst. Pinseskoven (Tony Allan Frederiksen).
2015: 20/4 80 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin) og 29/9 40 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).
2018: 16/9 35 trk. Pinseskoven (Thomas Hellesen).

Vindrossel (Turdus iliacus)

Almindelig træk- og vintergæst. Af større forekomster (> 500) kan nævnes følgende:

1996: 11/10 576 trk. NV Hejresøen (Ole Søgaard).
2000: 28/10 1250 trk. Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).

Misteldrossel (Turdus viscivorus)

Regelmæssig trækgæst og yngler muligvis fåtalligt nogle år. Af større forekomster (> 10) skal nævnes følgende:

2010: 10/10 21 overflyvende Kalvebod Fælled (Alex Rosendal).
2011: 25/10 21 rst. Kalvebod Fælled (Ralph Qwinten).
2017: 5/10 50 trk. Koklapperne (Troels Eske Ortvad).

Græshoppesanger (Locustella naevia)

Kalvebod Fælled var tidligere et hot-spot for Græshoppesanger i Danmark. Tilbage i 1980’erne og 1990’erne kunne op til 100 individer registreres på én optælling. Antallet er i dag faldet til omkring 10. Se diagrammet over udviklingen neden for. Tilbagegangen på Kalvebod Fælled er primært relateret til tab af ynglebiotop dels som følge af etableringen af motorvejen, Ørestad mv., dels som følge af de store kratrydninger, der er foretaget mhp. at skabe bedre vilkår for ynglende vadefugle. På landsplan har bestanden af Græshoppesanger været nogenlunde stabil siden 1980’erne (Kilde: DOFbasen, Danmarks fugle).

Maksantal syngende Græshoppesangere registreret i de enkelte år i perioden 1984-2008. Kilde: DOFbasen.

Nedenstående video af en syngende Græshoppesanger er fra Kalvebod Fælled og er optaget af Michael Bendt.

Flodsanger (Locustella fluviatilis)

Sjælden trækgæst fra Syd- og østeuropa. 4 fund:

1990 20/5 1 syngende Pinseskoven, Ottehøjevej (Tim Andersen, Rasmus Turin m.fl.).
2001 5-16/6 1 syngende Pinseskoven, nordøstlige del af Ottehøjevej (Andreas Hagerman, Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2003 31/5 1 syngende 10.10-10.15 Klydesøreservatet mellem Mosehøj Sø og Reservatvej ca. 300 meter før Reservatvej ender i Nihøjevej. Fundet af John Winkler Neumann.
2013 18-20/5 1 syngende Pinseskoven, Ellevehøjevej. Fundet af Jesper Bay Jacobsen den 19. maj, men ifølge overnatter begyndte den at synge aftenen før den 18. maj ved en 20-tiden.

Savisanger (Locustella luscinioides)

Sjælden forårstrækgæst fra Syd- og Østeuropa. Yngler sandsynligvis årligt med nogle få par i Danmark. Fra Kalvebod Fælled er der 6 fund:

1985: 6/7-7/7 1 syngende Trekantsøen (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2005: 18/5 1 syngende Klydesøreservatet (Peter Bjerre).
2007: 26/5 1 syngende Birkedam (Peter Bjerre).
2009: 29/4 1 syngende i rørskoven ud for sydtårnet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2013: 13/7 1 syngende Villahøj Sø (Rasmus Turin).
2019: 24/7 + 26/7 1 syngende hhv. ved Hejresøen (Peter Andersen) og fra kanalen i ‘Tanghjørnet’ lige over for Hejresøen (Rasmus Turin). Regnes som samme fugl.

Vandsanger (Acrocephalus paludicola)

Sjælden trækgæst i Danmark fra Østeuropa og videre østover. 1 fund:

2009: 6/8 1 rst. Sydmøllevej ved skjulet. Fotograferet kl. 7 om morgenen af John Larsen som først efterfølgende blev opmærksom på, hvad det var han havde set og fotograferet. Fundet blev derfor først kendt for det øvrige fuglefolk om aftenen. Eftersøgt dagen efter uden held.

Vandsanger, Sydmøllevej ved skjulet. 6. august 2009. Foto: John Larsen.

Sivsanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Fåtallig, men årlig trækgæst. De fleste observationer er fra april, maj og august. Den ynglede tidligere fåtalligt på Kalvebod Fælled, hvorfor der også er en del “sommerfund” fra f.eks. juni måned. I løbet af 1970’erne gik den markant tilbage i Danmark. Fra midten af 80’erne blev bestanden stabiliseret, idet der dog skete et fortsat fald i den østlige del af landet, mens bestanden i Vest- og Nordjylland nogle steder oplevede fremgang. Generelt har bestanden fortsat sin nedadgående tendens i årene frem mod 2006, men siden da har bestanden været stabil og på niveau med 1985 (Kilde: DOFbasen, Danmarks fugle). De fem største forekomster nævnes her:

1987: 13/6 6 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1988: 18/6 8 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 15/5 samt 3/7 8 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1991: 26/5 8 syngende, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2006: 23/8 6 rst. Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).

Sivsanger, Sydmøllevej. 7. august 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Buskrørsanger (Acrocephalus dumetorum)

Sjælden trækgæst fra Finland og videre østover. 3 fund:

2008: 5-6/6 1 syngende fra rørskoven i den gamle Klydesø dvs. i den lukkede del af reservatet. Fundet af Troels Eske Ortvad. Opdaget fra cykelstien. Også set af øvrige medlemmer fra caretakergruppen: Peter Søgård Jørgensen, Rune Bisp Christensen og Michael Borch Grell. Fotodokumenteret og lydoptaget. Læs mere om fundet her.
2020: 7/6 1 syngende i Pinseskovens nordvestlige hjørne. Fundet af Michael Delpierre. En del nåede forbi fuglen i løbet af eftermiddagen. Var desværre væk dagen efter. En optagelse af dens karakteristiske, langsomme sang med imitationer og gentagelser, kan høres her. Et stort influx af denne art forekom i 2020 med over 30 fugle rundt omkring i landet. 
2021: 23/6-11/7 syngende for enden af Frieslandsvej lige på den anden side af lågen (Kanalvej siden). Fundet af Stig Kjærgaard Rasmussen. En lækker videooptagelse af fuglen kan ses i denne nyhed.

Udover ovenstående fund skal også nævnes et fund fra 2018, hvor en syngende fugl holdt til i den vestligste udkant af Kongelunden den 27. maj meget tæt på det sydøstligste hjørne af Hejresøen (fundet af Thomas Bundgaard Rasmussen). Mere om dette fund kan læses her.

Buskrørsanger, Kalvebod Fælled. Juni 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Kærsanger (Acrocephalus palustris)

Almindelig træk- og ynglefugl. Ankommer typisk først i slutningen af maj. Større forekomster af 10 eller flere fugle fremgår af diagrammet neden for. Ændringerne der ses fra 1980’erne frem til i dag hænger muligvis sammen, at antallet af krat er blevet reduceret i den periode, og at der ikke længere foretages lige så dækkende tællinger af sangfuglene som tidligere.

Maks antal syngende kærsangere for de enkelte år i perioden 1985-2012.

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus)

Almindelig træk- og ynglefugl. Kan høres og ses i de fleste af rørskovsområderne. De første ankommer ultimo april og de sidste ses ultimo september (med nogle enkelte fund i oktober). Største antal syngende individer registeret er:

1986: 14/6 92 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).

Rørsanger, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus)

Fåtallig trækgæst fra primært Syd- og Østeuropa. Yngler med nogle få par i Danmark hvert år. I alt er der gjort 11 fund Kalvebod Fælled:

1957 10/7 1 syngende, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1972 1/6-10/6 1 syngende, Trekantsøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2003 27/6 1 syngende, Klydesøreservatet (Jan Graakjær Thomsen).
2004 30/6 1 syngende, Hejresøen (Kongelundens Fuglestation).
2015 16/8 1 rst. Klydesøreservatet, feltobset fra sydtårnet (Thomas Hellesen, medobs. Alex Bühring). Læs om observationen her.
2016 31/7-3/8 1 rst. Klydesøreservatet, feltobset fra skjulet på Sydmøllevej (Thomas Hellesen, Nis Lundmark m.fl.). Foto og beskrivelse her.
2018
– 2 fund
9/5- 8/6 1 syngende, Villahøj Sø (Thomas Hellesen, set af mange).
25/5 og igen 5/6-10/6 1 syngende, Hejresøen. Fundet af Leif Sturla og Ole Frøstrup Andersen den 25/5 kl. 9.15, men blev ikke hørt, da de ved 12-tiden gik forbi igen. Efterfølgende set af mange fra den 5. juni og frem. Lydoptagelse her (Kristian Kirk). Der kunne godt være tale om to forskellige fugle fra den 25. maj til den 5. juni, men det er her regnet som samme individ.
2019
– 2 fund
28/5 1 syngende sporadisk, Villahøj Sø (Andreas Bo Larsen).
16/6-17/6 1 syngende, Hejresøen (Morten Christensen m.fl.).
2020 28/4 1 syngende Villahøj (Michael Delpierre).

 

Drosselrørsanger, Villahøj Sø, 9. maj 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Drosselrørsanger, Villahøj Sø, 15. maj 2018. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gulbug (Hippolais icterina)

Fåtallig træk- og ynglefugl som bl.a. kan høres (og ses hvis man er heldig) hvert år i juni måned i den sydlige del af Pinseskoven i området ved materielpladsen/shelterpladsen “Viben”. Af større forekomster skal nævnes følgende:

1987: 21/6 12 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 3/6 16 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 10/6 18 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 25/5 13 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).

Gulbug. Foto: Michael Bendt.

Høgesanger (Sylvia nisoria)

Sjælden trækgæst fra Syd- og østeuropa. 3 fund:

2002: 16/8 1 1k ringmærket, Klydesøreservatet (Søren Hjort Andersen).
2012: 29/8 1 1k rst. ved materielpladsen lige nord for Hejresøen (Kristian Laustsen og Troels Leuenhagen Petersen). Læs mere om fundet her.
2014: 11/6 1 syngende Reservatvej (Karsten Busk Laursen).

Gærdesanger (Sylvia curruca)

Almindelig træk- og ynglefugl som især kan opleves i Pinseskoven, Fasanskoven og i området omkring Naturcentret. Ankommer i sidste halvdel af april og kan ses frem til september. De fem største forekomster nævnes her:

1990: 20/5 11 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1991: 11/5 15 rst. Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
1992: 29/5 15 rst. Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
2008: 24/8 15 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).
2012: 29/8 20 rst. Pinseskoven (Troels Leuenhagen Petersen).

Tornsanger (Sylvia communis)

Almindelig træk- og ynglefugl, som især er knyttet til områder med tætte krat af f.eks. havtorn og tjørn. De første fugle ankommer i de sidste dage af april og de sidste ses i september. Et par enkelte større forekomster skal nævnes (som alle stammer fra Tim Andersens og Stig Kjærgaard Rasmussens grundige optællinger af sangfugle fra perioden 1980’erne frem til 2010’erne):

1988: 22/5 89 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 3/6 120 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 20/5 149 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1992: 23/5 116 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 25/5 101 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2010: 19/5 79 syngende, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Tornsanger. Foto: Michael Bendt.

Havesanger (Sylvia borin)

Almindelig træk- og ynglefugl, som man dog ikke ser så tit, da den har for vane at holde skjult i vegetationen. Ankommer primo maj (et par enkelte fund fra ultimo april), og de sidste ses i september. De fem største forekomster fra 1. halvår og de eneste tre større forekomster fra 2. halvår nævnes her:

1. halvår:
1989: 3/6 52 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 20/5 47 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1992: 23/5 49 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 25/5 48 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2007: 22/5 46 syngende, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).

2. halvår:
2007: 10/8 5 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2008: 25/8 16 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 29/8 20 rst. Pinseskoven (Troels Leuenhagen Petersen).

Munk (Sylvia atricapilla)

Almindelig træk- og ynglefugl. De første ankommer omkring medio april, og de sidste ses i oktober. De fem største forekomster nævnes her:

2008: 25/8 25 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 18/9 17 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2011: 25/4 20 rst. Hejresøen (Mark Walker).
2012: 29/8 25 rst. Pinseskoven (Troels Leuenhagen Petersen)
2014: 17/5 18 syngende, Pinseskoven (Jan Halling).

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides)

Sjælden trækgæst. Flere fund fra Kongelunden gennem tiden, men fra Kalvebod Fælled er der kun 3 fund:

2009: 18/5 1 set og hørt Kanalvej 100m nord for Ugandavej. Fundet af Karsten Busk Laursen. Et tidligt fund. Cirka to uger tidligere end normalt. Læs mere om fundet her.
2018
: 27/5 1 syngende Mosehøj. Fundet af Thomas Hellesen. I øvrigt samme dag der blev fundet en Buskrørsanger ved Kongelunden af Thomas Bundgaard Rasmussen og Jesper Jørgensen.
2020: 5/6 1 syngende Pinseskoven. Fundet af Bjørn Wahlsteen og Peter Lafrenz som samme dag også fandt en syngende Lundsanger i Kongelunden. Lundsangeren i Pinseskoven blev også hørt den 8/6.

Lundsanger, Mosehøj, 27. maj 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Syngende Lundsanger fra Mosehøj. 27. maj 2018. Høres 00:12, 00:21 og 00:28. Optagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Fuglekongesanger (Phylloscopus proregulus)

Sjælden trækgæst fra Sibirien. Tre fund:

2001: 1/12 1 rst. “golfbaneområdet” (før det var etableret) lige nord for Øresundsmotorvejen. Sjældent vinterfund. Set af Bent Bøggild Pedersen. Læs mere om fundet på dofbasen.
2007
: 2/10 1 rst. Pinseskoven (vestlige ende af Snogevej ved kanalen). Fundet af Hans Schou Frederiksen. Sammen med gransangere og fuglekonger. Mere om fundet her.
2016: 20/10 1 rst. Pinseskoven (Ellevehøjevej ca. 150 m sydøst for Enghøj). Fundet af Rasmus Turin og set i ca. 5 minutter sammen med en mindre flok fuglekonger. Mere om fundet her.

Hvidbrynet Løvsanger (Phylloscopus inornatus)

Sjælden trækgæst fra Sibirien. 7 fund:

2007
– 3 fund
28/4 1 rst. (tavs) Pinseskoven, fundet af Rasmus Strack. Et sjældent forårsfund. Set fouragere højt i birketræer. Mere om fundet her.
30/9 Kalvebod Fælled (ved indgangen fra Ugandavej), fundet af Jesper Bay Jacobsen og set af flere.
2/10 1 rst. ved Store Høj Sø. Fundet af Troels Eske Ortvad og set af flere.
2014 11/10 1 rst. Pinseskoven, vestligste ende af Ottehøjvej helt ud til Granatvej (Henrik Hansen).
2016 24/9 1 rst. (hørt) i buske langs Kanalvej ca. 200 m nord for indgangen fra Hilversumvej (Ole Nyegaard).
2017
– 2 fund
5/10 1 rst. (hørt) i buske langs Kanalvej ca. 400 m syd for indgangen fra Hilversumvej (Troels Eske Ortvad).
18/10 1 rst. Pinseskoven, sydlige ende af Ellevehøjevej ca. 500 m nord for pumpestationen (Thomas Hellesen).
2018 15/10 1 rst. Pinseskoven, lige nord for hvor Sydmøllevej og Ellevehøjevej mødes (Rasmus Turin).

 

Hvidbrynet Løvsanger, Kalvebod Fælled. 15. oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix)

Fåtallig trækgæst og ynglefugl. Yngler sandsynligvis årligt i Pinseskoven. Ankommer ultimo april og ses/høres næsten udelukkende i foråret. Efterårstrækket foregår i august, men der er kun relativt få fund fra Kalvebod Fælled, hvilket nok mest skyldes, at den ikke opdages. Af større forekomster kan nævnes følgende:

1990: 20/5 13 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1991: 11/5 15 rst. Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
2008: 8/5 8 syngende Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 30/4 10 syngende Pinseskoven (Jens Mikkel Lausten).

Skovsanger, Pinseskoven. Maj 2020. Foto: Michael Bendt.

Gransanger (Phylloscopus collybita)

Almindelig træk- og ynglefugl, som især kan ses og høres i Pinseskoven og Fasanskoven. Ankommer sidste halvdel af marts og de sidste ses ultimo oktober, dog med flere fund ind i november også. Af større forekomster skal nævnes følgende:

2002: 28/4 50 syngende, Pinseskoven (Peter Søgaard Jørgensen).
2009: 17/9 75 rst. Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2010: 20/4 69 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2016: 20/9 50 rst., Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2017: 21/10 54 rst., Pinseskoven (Thomas Hellesen).

Gransanger, Kalvebod Fælled. Oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Løvsanger (Phylloscopus trochilus)

Almindelig træk- og ynglefugl. Stor bestand i Pinseskoven og Fasanskoven. Ankommer medio april og de sidste ses som hovedregel omkring medio september (dog enkelte fund fra primo oktober også). At opleve løvsangerkoret en tidlig forårsmorgen i Pinseskoven er en helt speciel oplevelse. Af større forekomster skal nævnes følgende:

1988: 22/5 329 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 3/6 572 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1990: 20/5 595 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1992: 23/5 427 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1993: 29/4 310 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1998: 10/5 514 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2001: 25/5 310 syngende, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2006: 5/5 302 syngende, Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).

Fuglekonge (Regulus regulus)

Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl. Nogle efterår meget talrig. Af større forekomster (>100) skal nævnes følgende:

2003: 28/10 105 rst. Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).
2005: 11/10 110 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2014: 11/10 150 rst. Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2016: 20/9 100 rst. Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2017: 21/10 100 rst. Pinseskoven (Thomas Hellesen).

Fuglekonge, Pinseskoven. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rødtoppet Fuglekonge (Regulus ignicapilla)

Fåtallig, men de seneste år årlig. Det stigende antal observationer skal ses i lyset af, at arten er i fremgang herhjemme. De fleste er fra oktober måned. Alle fund nævnes:

2007 8/12-15/12 1 rst. ved motorvejsbroen (Jesper Bay Jacobsen).
2009 18/4 1 rst. Mosehøj (Nis Lundmark Jensen m.fl.).
2011 3/11 2 rst. Pinseskoven (Martin Jensen).
2012 23/10 1 rst. ved shelteret nord for Hejresøen (Sebastian Klein).
2015 1/5 1 rst. Mosehøj (Thomas Hellesen), 31/10 2 rst. Pinseskoven (Uffe Damm Andersen).
2016 6/5 1 rst./syngende Pinseskoven (Henrik Mikkelsen), 16/10 1 rst.
Pinseskoven (Thomas Hellesen).
2017
– mange
fund
5/5 2 syng. Pinseskoven (Thomas Hellesen).
9/10 3 rst. Kalvebod Fælled; 1 Pinseskoven og 2 Mosehøj (hhv. Thomas Hellesen og Troels Eske Ortvad).
15/10 3 rst. Kalvebod Fælled; 1 Mosehøj, 2 sammen sydlige del af Pinseskoven (Thomas Hellesen).
20/10 1 rst. Hejresøen (Ingelise Aarøe Petersen).
21/10 2 rst. shelterpladsen nord for Hejresøen (Thomas Hellesen).
22/10 4 rst. Pinseskoven (Thomas Hellesen).
25/10 1 rst. Pinseskoven (Rasmus Turin).
Hvor mange af fuglene fra oktober der er gengangere er svært at vurdere, men der blev generelt set usædvanligt mange rødtoppede fuglekonger i Danmark i den periode.
2018
– 3 fund
9/4 1 syng. Pinseskoven, sydlige del (Troels Eske Ortvad, Birthe Karpfen).
3/9-6/9 1 rst. hhv. Svenskeholm lunden og Mosehøj (Thomas Hellesen).
7/10 1 rst. Pinseskoven (Troels Eske Ortvad).
2019
– 2 fund
7/10 3 rst. Pinseskoven; 1 ved shelterpladsen mellem Enghøj og Sydmøllevej samt 2 sammen i sydlige del af Pinseskoven (Thomas Tümmler-Hellesen). 
Rødtoppet Fuglekonge, Pinseskoven. 21. oktober 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Grå Fluesnapper (Muscicapa striata)

Almindelig trækgæst forår og efterår. Yngler sandsynligvis også i skovene. Ankommer primo maj og de sidste ses omkring medio september (dog to fund fra primo oktober også). Af større fund (>20) skal nævnes følgende:

2006: 26/8 25 rst. Kalvebod Fælled (Jesper Bay Jacobsen).
2010: 31/8 20 rst. Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).
2011: 23/8 26 rst. Kalvebod Fælled (Mads Danielsen).

Grå Fluesnapper. Kalvebod Fælled, september 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lille Fluesnapper (Ficedula parva)

Fåtallig, men næsten årlig trækgæst. De fleste fund er fra efteråret (11). I alt 17 fund, som alle nævnes her:

1985 17/5 1 rst. Kalvebod Fælled (Simon Vikstrøm).
2001 13/10 1 rst. Kanalvej (Bent Bøggild Pedersen)
2002
– 2 fund
1/9 1 rst. Klydesøreservatet.
16/9 1 1K ringm. Klydesøreservatet (begge Søren Hjort Andersen).
Regnes som to forskellige fugle.
2003 5/9 1 1K rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2005 19/6 1 syngende Pinseskoven (Erik Agertoft).
2008 24/8 1 rst. Kanalvej 400 meter syd for Naturcentret (Andreas Bo Larsen).
2009 6/9 1 1K rst. Pinseskoven, Ottehøjevej (Karsten Busk Laursen).
2010
– 2 fund
14/5 1 hun/2K rst. Kanalvej (Ole Nyegaard).
31/8 1 1K rst. Granatvej/Svenskeholmvej (Stefan Stürup).
2011 18/9 1 1K rst. Pinseskoven, hvor Sydmøllevej går ud af skoven (Stefan Stürup) og 21/9 1 rst. Pinseskoven, Snogevej (Martin Jensen). Regnes som samme fugl.
2013 20/5 1 syngende Pinseskoven, krydset Snogevej/Pinseskovvej (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2014 17/5 1 syngende Pinseskoven, krydset Granatvej/Ottehøjevej (Hjalte Benjamin Johansen).
2016 11/9 1 rst. i lunden på Svenskeholm (Thomas Hellesen m.fl.). Se foto nedenunder.
2017 18/9 1 rst. Koklapperne, nordøstligste del ud til Kanalvej (Kasper Thorup).
2018 13/6 1 ad syngende Pinseskoven, ved starten af Sydmøllevej (Alex Bühring).
2019 28/9 1 1K rst. i krat langs sydsiden af Hejresøen (Thomas Hellesen).
Lille Fluesnapper 1K rst. i den lille lund på Svenskeholm. 11. september. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvidhalset Fluesnapper (Ficedula albicollis)

Sjælden trækgæst fra det østlige og sydøstlige Europa. 3 fund:

1983: 28/4 1 han rst. Kalvebod Fælled. Fundet af Bent Pors Nielsen.
1999: 5/5 1 2K han rst. Kalvebod Fælled, Reservatvej. Fundet af Sune Madsen.
2017: 5/5 1 2K hun rst. Pinseskoven, sydlige del (Thomas Hellesen). Se flere billeder og beskrivelse her.

Dokumentationsfoto af Hvidhalset Fluesnapper, hun. Pinseskoven 5. maj 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Broget Fluesnapper (Ficedula hypoleuca)

Fåtallig trækgæst. Yngler muligvis også i Pinseskoven. Ankommer ultimo april og de sidste ses primo september. Få større forekomster. De største (>5) nævnes her:

1989: 15/5 6 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2004: 2/9 5 rst. Nordre Klapper (Rune B. Christensen).
2008: 24/8 10 rst. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad), 29/8 5 rst. Pinseskoven (Michael Køie Poulsen).

Broget Fluesnapper, han. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Skægmejse (Panurus biarmicus)

Almindelig i rørskovsområderne på Kalvebod Fælled, hvor den yngler årligt. Der er gode chancer for at se den ved bl.a. Hejresøen og Store Høj Sø. Man støder oftest på den i småflokke, der hurtigt bevæger sig gennem rørskoven. Kan ses året rundt. Ingen større forekomster, men det er ikke ualmindeligt at se en 20-30 fugle på en dag.

Skægmejse, Kalvebod Fælled. November 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Halemejse (Aegithalos caudatus)

Almindelig trækgæst og yngler sandsynligvis årligt, men fåtalligt i Pinseskoven/Fasanskoven. Visse år optræder den talrigt om efteråret. Et par enkelte større forekomster skal nævnes her:

2004: 16/11 30 rst. Birkedam (Peter Bjerre).
2005: 1/12 40 rst. Nordre Klapper (Rune B. Christensen).
2014: 16/10 35 rst. Koklapperne (Peter Søgaard Jørgensen).

Halemejse, Pinseskoven. Oktober 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Blåmejse (Cyanistes caeruleus)

Almindelig trækgæst især om efteråret og almindelig ynglefugl.

Blåmejse, Pinseskoven. Efterår 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Musvit (Parus major)

Almindelig trækgæst og almindelig ynglefugl.

Topmejse (Lophophanes cristatus)

Meget sjælden trækgæst. Blot 1 fund. Trods vidt udbredt i Jylland, på Fyn og i Sverige, er arten meget sjælden på Sjælland. Et fund i Kongelunden i juli 2018 var derfor lidt af en sensation. Den 23. marts 2019 blev (sandsynligvis samme fugl) set ved Sydvestpynten af Steffen S. Nielsen.

2019: 30/3 1 rst. ved sydtårnet ved Klydesøen. Fundet af Peter Thomasen. Mere om fundet kan læses her. Det drejer sig med stor sandsynlighed om samme individ, som blev set en uge forinden ved Sydvestpynten.

Sortmejse (Periparus ater)

Fåtallig strejf- og trækgæst. Overraskende at der blot er indtastet 8 observationer i DOFbasen. Yngler bl.a. i Kongelunden og derudover optræder den visse efterår ganske talrigt som trækgæst, bl.a. ved Sydvestpynten. Den burde derfor kunne ses mere regelmæssigt end antallet af fund viser. Alle fund nævnes her:

1999: 1/5 1 rst. Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2003: 5/10 4 trk. V, Hejresøen (Ole Søgaard).
2008: 30/8 12 trk. V, Klydesøen (Ole Nyegard).
2009: 21/4 1 rst. nordvestlige del af Klydesøreservatet (Jonas Halberg) og 26/4 1 rst. ved sydtårnet, Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Søresen).
2010: 30/10 1 rst. Pinseskoven (Michael Køie Poulsen).
2012: 11/10 1 rst. Granatvej, Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).

Sumpmejse (Poecile palustris)

Fåtallig strejf- og trækgæst. Arten er en udpræget standfugl, som er fraværende i den sydlige del af København, på Københavns Vestegn og den nord­lige del af Køge Bugt-området. Fra Kalvebod Fælled er der blot gjort nogle enkelte sikre fund. Der er ligeledes få fund fra Kongelunden. Fund fra DOFbasen af nyere dato fra Kalvebod Fælled vil blive vurderet nærmere. Foreløbigt kan nævnes følgende fund:

1975: 10/11 1 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1982: 28/10 1 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1991: 28/2 1 rst. Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).

Spætmejse (Sitta europaea)

Overraskende sjælden strejfgæst. Skal dels ses i sammenhæng med, at arten først omkring 2010-2015 er indvandret som ynglefugl i Kongelunden, dels foretrækker den gamle træer at fouragere på, og dem er der ikke mange af på Kalvebod Fælled. Blot 4 fund:

1991: 27/2 1 rst. Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
2008: 1/3 1 rst. Hejresøen (Svend Erik Jessen).
2011: 3/4 1 rst. Hejresøen (Hanna Kapala).
2018: 5/10 1 rst. Hejresøen (Troels Eske Ortvad).

Træløber (Certhia familiaris)

Regelmæssig, især som trækgæst om efteråret. Ingen større forekomster, som er relevante at nævne.

Træløber, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Korttået Træløber (Certhia brachydactyla)

Sjælden, men måske også overset? Der er dog også kun få fund fra Kongelunden (7 fund). I Danmark har den Korttåede Træløber bredt sig fra Sønderjylland nordpå til Østjylland og videre østpå til Fyn, Langeland og Sjælland. I dag findes den også i Københavnsområdet, hvor man bl.a. kan se den i flere af de større Københavnske parker. På Kalvebod Fælled er der gjort 5 fund:

2010: 24/10 1 rst. (set og hørt kaldende) Birkedam (Thorbjørn Thorslund).
2014: 13/3 1 syngende Pinseskoven (Allan Haagensen, Jørn Skeldahl).
2017: 21/11 1 rst. (hørt) Pinseskoven (Michael Brunhøj Hansen).
2019: 28/4 1 syngende, Hejresøen (Daniel Palm Eskildsen) samt 11/5 1 syngende, Fasanskoven (Thomas Hellesen).

Pungmejse (Remiz pendulinus)

Tidligere ynglefugl på Kalvebod Fælled. Sidste sikre ynglefund er fra 2008. Efter 2011 har der kun været én observation i hvert af årene 2013 og 2015. Tilbagegangen for arten er sket i hele landet og ikke kun på Kalvebod Fælled. Pungmejsen indvandrede til Danmark i slut 1960’erne. De seneste observationer fra efter 2010 nævnes her:

2011: 30/5 1 hørt Fasanskoven fra Kalvebodstien (Thorbjørn Thorslund), 10/7 1 flyvende vest på langs kanalen ved dæmningen, Klydesøreservatet (Tim Andersen).
2013: 20/6 1 syng. Nordre Klapper (Gert Østerbye).
2015: 6/6 1 hørt flere gange nogle hundrede meter sydøst for Birkedam (Tim Andersen).

Pirol (Oriolus oriolus)

Fåtallig men næsten årlig trækgæst om foråret. Stort set alle fund er fra maj og juni måned, og langt de fleste fund er fra Pinseskoven. I alt 23-24 fund:

1984 8/7 1 syng. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1986 15/6 1 han syng. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1991 8/6 1 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1992 24/5 2 syng. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2000 20/6 1 hørt Pinseskoven, sydvestlige hjørne (Tim Andersen).
2003
– 3 fund
30/5 1 syng. Pinseskoven (Poul Ulrik), 8/6 1 trk. N Kalvebod Fælled samt 29/6 1 han syng. Kalvebod Fælled (begge Stig Kjærgaard Rasmussen)
2004 1/7 1 syng. Pinseskoven (Anders Myrtue).
2005 5/6 2 syng. Pinseskoven, sydvestlige hjørne (flere observatører).
2006 16/7 1 of. Pinseskoven (Lennart Pedersen).
2007
– 2 fund
26/5 1 syng. Pinseskoven, hørt fra Sydmøllevej (Anders Espenhain Sørensen).
17/6 2 syng. sydlige del af Pinseskoven, Birkestien (Karsten Busk Laursen).
2008 7/6 1 syng. og set, Pinseskoven, sydvestlige hjørne (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2010 26/5 1 syng. Fasanskoven (Bent Bøggild Pedersen).
2013 19/5 1 gul han syng. Pinseskoven, sydvestlige hjørne (Jesper Bay Jacobsen).
2014 8/6 1 syng. fra sydvestlige hjørne af Pinseskoven samt 1 syng. ca. 1,5 km. nordvest fra den første fugl; hørt fra Granatvej fra den nordvestlige del af Pinseskoven (begge Thomas Hellesen). Lydoptagelse af den første fugl kan høres her
2017 12/5 1 syng. fra høje poppeltræer lige ved indgangen fra Ugandavej (Lars Maltha Rasmussen).
2018
– 2-3 fund
17/5 1 syng. Pinseskoven, nordøstlige del (Carsten Sand).
19/5 1 syng. Pinseskoven, sydvestlige del (Thomas Hellesen). Lydoptagelse her.
28/5 1 syng. fra lunden på Svenskeholm (Rasmus Turin).
2019 20/5 1 syngende Fasanskoven (Michael Brunhøj Hansen m.fl.). Senere på dagen var der to fugle, som sad og sang duet (Bent Sørensen).
2020
– 3 fund
29-31/5 1-2 rst. Pinseskoven (Jesper Sonne m.fl.), 10-12. juni 1 rst. Mosehøj og derefter lunden på Svenskeholm (Rasmus Turin m.fl.) samt 11. juni 1 overflyvende ved Hejresøen (Per Schiermacker-Hansen).

Syngende Pirol, Pinseskoven. 19. maj 2018. Optagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio)

Fåtallig, men årlig trækgæst forår og efterår – flest efterår (august). Yngler muligvis enkelte år. Af større forekomster skal følgende nævnes:

2006: 25/8-26/8 10 rst. Kalvebod Fælled ( Ib Helles Olesen, Jesper Bay Jacobsen).
2011: 23/8 9 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2018: 24/5 13 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

Rødrygget Tornskade, ungfugl. Kalvebod Fælled, august 2015. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rosenbrystet Tornskade (Lanius minor)

Sjælden gæst fra Syd- og Sydøsteuropa. 1 fund:

1998: 11/6 1 rst. Koklapperne. Fundet af Jesper Nelby Kristiansen. Godkendt af SU. Bent Bøggild Pedersen oplyser om fundet, at den først blev set et godt stykke øst for Granatvej på hegn langs første østgående grøft syd for Kanonvej. Senere på dagen sås den et stykke nord for Svenskeholmvej i busk-område, hvor Sneppestien i dag ligger (dvs. NV for Villahøj).

Stor Tornskade (Lanius excubitor)

Fåtallig, men årlig trækgæst. Langt de fleste observationer er fra efteråret (især gennemtrækkende fugle i oktober) samt fra vintermånederne (overvintrende fugle). Se diagrammet neden for. Langt de fleste observationer drejer sig om 1-2 fugle. Største forekomst er på fem:

1985: 27/10 5 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1995: 17/12 5 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).

Observationer af Stor Tornskade fordelt på de enkelte måneder. Gengangere er ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Rødhovedet Tornskade (Lanius Senator)

Sjælden gæst fra Syd- og Sydøsteuropa. 1 fund:

1969: 20/5 1 rst. Koklapperne, set fra Finderupvej. Fundet af Michael Bastian. Godkendt af SU. Tilføjet artsgennemgangen marts 2024 på baggrund af oplysninger fra Bent Bøggild Pedersen. Af SU-rapporten (fra 1970) fremgår det blot, at den blev set på Amager. Bent Bøggild Pedersene oplyser imidlertid, at Michael Bastian var kørt ud for enden af Finderupvej, og derfra så han tornskaden; den sad noget af tiden på trådhegnet, der afspærrede Militærområdet. Fundet medregnes derfor nu under Kalvebod Fælled.

Skovskade (Garrulus glandarius)

Almindelig. Yngler i skovene. Større flokke på 10-20 fugle kan nogle år ses i løbet af efterårsmånederne.

Husskade (Pica pica)

Almindelig. Yngler i krattene og skovene på Kalvebod Fælled. Ses året rundt.

Nøddekrige (Nucifraga caryocatactes)

Fåtallig trækgæst fra det nordlige Skandinavien og videre østover. Ca. 15. fund:

1985: 5/10 2 trk. Kalvebod Fælled (Roberto Brunicardi), 22/10 1 rst. Kalvebod Fælled (Roberto Brunicardi) og 27/10 2 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1986: 4/2 1 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1988: 18/12 2 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Strack).
1994: 24/9 3 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
1997: 12/10 samt 14/10 hhv. 2 og 3 overflyvende ved Hejresøen (Ole Søgaard) samt igen 16/10 2 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1999: 7/10 1 trk. N, Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2001
: 3/10 1 rst. Klydesøen (Steen Flex).

2002: 7/11 1 of. Villahøj Sø (Kim Søvæld).
2003: 28/9 1 of. Hejresøen (Martin Holm).
2008: 14/9 1 of. Hejresøen (Peter Engelschmidt og Mikkel Fiil Iversen).
2009: 20/9 1 of. Kalvebod Fælled (Bent Nimann Nielsen).
2018: 13/9 6 of. Pinseskoven ved Hejresøen (Peter Bonne Eriksen) – også set fra sydtårnet af Mogens Henriksen, 14/9 1 trk. V over Koklapperne (Thomas Hellesen), 14/9 3 of. til rst. centrale del af Pinseskoven, set fra sydtårnet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Allike (Corvus monedula)

Almindelig. Kan ses året rundt.

Allike. Arkivfoto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Råge (Corvus frugilegus)

Almindelig. Ynglekoloni ved Naturcentret.

Sortkrage (Corvus corone)

Fåtallig trækgæst fra de syd- og sydvestlige egne af landet. Næsten årlig med en eller et par observationer, hvoraf de fleste er fra forårsmånederne.

Gråkrage (Corvus cornix)

Almindelig. Yngler bl.a. i skovene og de små lunde.

Ravn (Corvus corax)

Almindelig, men fåtallig. Har de seneste år ynglet årligt med 1-2 par. Kan ses året rundt. Typisk ses en enkelt fugl eller et par stykker sammen. Ingen større forekomster.

Ravn, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Stær (Sturnus vulgaris)

Almindelig trækgæst og fåtallig ynglefugl. Yngler bl.a. i Pinseskoven og i de omkringliggende villakvarterer. Mini ”sortsol” med flokke på et par tusinde fugle kan opleves både forår og efterår bl.a. i rørskovene ved Klydesøen, men også ved f.eks. Villahøj Sø og Store Høj Sø. De fem største forekomster hhv. 1. halvår og 2. halvår nævnes her:

1. halvår:
1965: 4/4 2500 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2005: 1/4 2500 rst. Klydesøen (Ib Jensen).
2007: 24/6 3000 rst. Nordre Klapper (Rasmus Turin).
2010: 25/6 5.500 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).
2011: 22/6 2500 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

2. halvår:
1984: 2/7 4600 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2007: 3/7 20.000 til natterast, Villahøj Sø (Bent Bøggild Pedersen).
2009: 14/8 6500 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2010: 28/8 4000 rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2011: 16/8 5000 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Stære på vej til overnatning ved Store Høj Sø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gråspurv (Passer domesticus)

Kan ses lokalt og fåtalligt på Kalvebod Fælled; primært i den østlige og sydøstlige del af området. Mere fåtallig end Skovspurv. 

Skovspurv (Passer montanus)

Lokalt almindelig som stand- og ynglefugl. Ses bl.a. omkring Naturcentret (i modsætning til Gråspurv) og i den østlige og sydøstlige del af området.

Bogfinke (Fringilla coelebs)

Almindelig træk- og ynglefugl. Større trækforekomster om efteråret, hvor følgende tal kan nævnes:

2008: 3/10 14.000 trk. V Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2015: 21/9 11.250 bogfinker/kvækerfinker trk. V Pinseskoven (Thomas Hellesen)
2018: 25/9 48.000 bogfinker/kvækerfinker trk. V Pinseskoven (Thomas Hellesen), 4/10 25.000 bogfinker/kvækerfinker trk. V Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Kvækerfinke (Fringilla montifringilla)

Almindelig trækgæst især om efteråret. Oftest i selskab med bogfinker.

Blandet flok af rastende bog- og kvækerfinker. Kalvebod Fælled, oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gulirisk (Serinus serinus)

Sjælden. 7 fund:

2003: 2/5 1 trk. V Klydesøreservatet (Michael Fink Jørgensen), 5/5 2 rst. ved indgangen til Kalvebod Fælled fra Frieslandsvej (Troells Melgaard).
2004: 30/6 1 rst. Hejresøen (Kongelundens Fuglestation).
2005: 13/5 1 of. Pinseskoven ved den gamle jernbro (Tim Andersen).
2006: 16/7 1 of. Kanonvej syd for porten ved motorvejen (Jeppe Thornfeldt Sørensen og Karsten Busk Laursen).
2010: 12/9 1 trk. NV Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2011: 25/4 1 trk N Pinseskoven ved Vibevej (Frieslandsvejs forlængelse). Set af Tim Andersen.

Grønirisk (Chloris chloris)

Almindelig træk- og ynglefugl.

Stillits (Carduelis carduelis)

Almindelig træk- og ynglefugl.

Grønsisken (Spinus spinus)

Almindelig trækgæst. Bl.a. kan flokke ofte ses rastende i elletræerne omkring naturcentret i efterårs- og vintermånederne.

Grønsisken, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Tornirisk (Linaria cannabina)

Almindelig træk- og ynglefugl.

Bjergirisk (Linaria flavirostris)

Regelmæssig trækgæst, som i især ses i vintermånederne. Af større forekomster (>150) kan nævnes følgende:

1963: 27/1 175 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1966: 12/2 200 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1984: 15/12 250 rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
1989: 8/1 150 rst. Kalvebod Fælled (Roberto Brunicardi).
2002: 21/12 300 rst. Kalvebod Fælled (Gert Østerbye).

Lille Gråsisken (Acanthis cabaret)

Fåtallig ynglefugl. Yngler bl.a. i Pinseskoven.

Stor Gråsisken (Acanthis flammea)

Almindelig som trækgæst. Af større forekomster (>100) kan nævnes følgende:

1982: 28/10 104 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2010: 6/11 200 fou. Pinseskoven (Michael Køie Poulsen).
2013: 11/11 110 trk. V Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2017: 17/3 150 fou. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).

Hvidsisken (Acanthis hornemanni)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien og videre øst på. Trods flere større invasionsår er der kun 2 fund:

2017: 18/3 – 4/4 1-2 rst. i området omkring Naturcentret. Karsten Busk Laursen m.fl., dog 2-3 den 26/3 (Stig Kjærgaard Rasmussen). 
2018: 16/1 – 25/1 1-2 rst. i området omkring Naturcentret. Anders Odd Wulff Nielsen m.fl.

Hvidsisken hun/2K type, Naturcenter Amager. 26. marts 2017. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvidvinget Korsnæb (Loxia leucoptera)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien og videre østover. Trods flere større invasionsår er der kun 4 fundKalvebod Fælled:

2002: 21/8 1 rst. Hejresøen (Anders Espenhain Sørensen og Morten Kofoed-Hansen).
2011: 17/8 1 trk. SV Villahøj (Karsten Busk Laursen), 24/12 1 of. Kanalvej syd for Naturcentret (Karsten Busk Laursen).
2017: 15/10 1 trk. NV sammen med små korsnæb, derefter retur SØ alene, Pinseskoven (Thomas Hellesen) og 22/10 1 of./trk. NV, Pinseskoven (Thomas Hellesen). Disse to observationer er regnet som ét fund. 

Lille Korsnæb (Loxia curvirostra)

Regelmæssig efteråstrækgæst. Af større antal (>50) kan nævnes følgende:

2002: 21/8 50 rst. Hejresøen (Anders Espenhain Sørensen og Morten Kofoed-Hansen).
2009: 26/8 70 of. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 18/8 50 trk. Klydesøreservatet (Ole Nyegaard, Karsten Busk Laursen).
2017: 15/10 175 trk. V/NV Pinseskoven (Thomas Hellesen).

Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus)

Fåtallig trækgæst om efteråret, men er sandsynligvis overset. Ca. 13 fund. Alle fra oktober-november:

1999: 7/10 1 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2001
: 19/10 4 overflyvende Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2004: 22/10 1 trk. NV Kalvebod Fælled (Mads Danielsen).
2005: 27/10 6 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen)..
2008: 25/10 1 trk. V Hejresøen (Rasmus Turin).
2013: 22/10 1 overflyvende Klydesøreservatet (Gert Østerbye), 22/11 7 rst. Klydesøreservatet (Stig Hansen).
2014: 10/11 3 trkf. Pinseskoven (Thomas Hellesen).
2017: 8/10 1 trkf. Pinseskoven (Thomas Hellesen), 15/10 mindst 15 trk. Pinseskoven (Thomas Hellesen). 22/10 4 trk. NV Pinseskoven (Thomas Hellesen).
2018: 11/10 8 trk. SV efter kortvarigt rst., Pinseskoven/Hejresøen (Thomas Hellesen), 15/10 3 trkf. Pinseskoven (Thomas Hellesen).

Stor Korsnæb, Kalvebod Fælled. 11. oktober 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Karmindompap (Carpodacus erythrinus)

Sjælden forårstrækgæst. 12 fund:

2000: 19/6 1 syng. ved Pinseskoven (Frank Desting).
2001: 7/6 1 syng. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2006: 12/6 1 syng. fra motorvejsskråningen ved Birkedam (Bent Bøggild Pedersen og Preben Berg).
2007: 8/6 1 rst. Hejresøen (Karsten Busk Laursen).
2008: 30/7 1 kaldende og syngende ved sydtårnet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 30/5 1 syng. Pinseskoven (Ole Nyegaard).
2013: 25/5 1 syng. Klydesøreservatet, langs kanalen vest for pumpestationen (Morten Christensen).
2014: 14/6 1 syng. Pinseskoven (Karsten Busk Laursen).
2016: 1/6 1 syng. Hejresøen (Paul Nilsson).
2019: 23/6 1 2K set og hørt i området lige nord for Hejresøen (“Viben”). Karsten Busk Laursen.
2020: 17/7 1 syngende fra den sydligste skovkant i Pinseskoven, langs dæmningen (Andreas Hagerman). 
2021: 21/5 1 syngende Nordre Klapper i kratområdet nord for Fasanskovvej. Fundet ifm. CES ringmærkning (Jesper Johannes Madsen m.fl.). 25/6 1 syngende kortvarigt fra den sydligste kvægfold på østsiden af Kanalvej (tæt på Hejresøen). Thomas Tümmler-Hellesen m.fl. 26/6 1 syngende ved sydtårnet. Drejer sig sandsynligvis om samme fugl (Karsten Busk Laursen).

Krognæb (Pinicola enucleator)

Meget sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien og videre øst over. 1 fund:

2019: 30/10 1 trk. NV Nordre Klapper (Rasmus Turin). Godkendt af SU. Læs mere om fundet her. Den største invasion i Danmark af denne art ramte landet i det sene efterår 2019. Desværre blev det kun til få fugle på Sjælland (langt de fleste fra Nordjylland), og kun meget få blev set syd for den Sjællandske nordkyst. 

Dompap (Pyrrhula pyrrhula)

Almindelig, især som trækgæst sidst på efteråret og som vintergæst. Yngler også i bl.a. Pinseskovsområdet.

Dompap, Pinseskoven. November 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Kernebider (Coccothraustes coccothraustes)

Ses fåtallagt året rundt. Yngler sandsynligvis i bl.a. Pinseskovsområdet. Oftest ser man den blot som en overflyvende fugl, når man går rundt i Pinseskoven. Ingen større forekomster.

Lapværling (Calcarius lapponicus)

Fåtallig efterårs- og vintertrækgæst. Ca. 22 fund:

1977: 29/10 3 rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
1982: 28/10 3 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1984: 8/9 1 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen) samt 15/9 1 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1986: 28/9 1 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
1989: 23/12 1 rst. ved pumpestationen (Tim Andersen).
1993: 23/9 1 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2004: 20/4 1 rst. Kalvebod Fælled (Timme Nyegaard).
2007: 8/11 2 rst. Sydmøllevej (Stefan Stürup).
2008: 25/11 1 rst. Koklapperne, Granatvej (Hanne Kapala).
2009: 15/3 1 of. Koklapperne (Lars Nordbjærg), 1/12 1 rst. Klydesøreservatet (Gert Østerbye).
2010: 6/9 1 rst. Sydmøllevej (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2012: 2/3 1 trk. V Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen), 20/10-23/12 1 rst. dæmningen, Klydesøreservatet (mange).
2013: 4/1-30/1 1-2 rst. dæmningen, Klydesøreservatet (mange), 26/10 1 rst. dæmningen, Klydesøreservatet (Søren Bay).
2014: 23/9 1 rst. dæmningen ved sydtårnet, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen og Lars Nørgaard Andersen).
2015: 1/10 1 of. Koklapperne (Gert Østerbye) og muligvis samme 4/10 1 rst. Nordre Klapper (Ib Jensen).
2018: 7/9 1 rst. Nordre Klapper (Rasmus Turin).

Snespurv (Plectrophenax nivalis)

Ses hvert år om vinteren og i det sene efterår og tidlige forår. Oftest på og langs dæmningen. Normalt ses flokke på 25-50 fugle, men nogle år kan større flokke ses. Af større flokke over 150 skal nævnes:

2015: 5/2 190 rst. Klydesøreservatet (flere).
2013: I januar måned blev en flok på op til 324 fugle (talt på foto) set raste på dæmningen (Steen Kryger m.fl.).

Snespurve på dæmningen – godt camoufleret i græsset. Marts 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Gulspurv (Emberiza citrinella)

Fåtallig yngle- og rastefugl. Ses årligt og kan ses i de fleste af årets måneder. De fleste observationer er fra området omkring Hejresøen. Enkelte større rasteforekomster fra vintermånederne:

2010: 20/12 74 rst. ved den røde port ved Frieslandsvej (Thorbjørn Thorslund).
2011: 19/1 24 rst. ved Granatvej (Kristian Birchvald Jensen).
2012: 16/12 32 rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).
2013: 22/10 19 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2014: 2/2 20 rst. Kalvebod Fælled (Jens Wiberg).

Hortulan (Emberiza hortulana)

Sjælden trækgæst med blot 7 fund. Arten var før 2010 (og især tidligere) en fåtallig, men regelmæssig trækgæst forår og efterår på Amager, herunder Sydvestpynten. Årsagen til at den er blevet mere fåtallig er bl.a., at den europæiske del af bestanden har været udsat for en markant tilbagegang i anden halvdel af det 20. århundrede. Tilbagegangen tilskrives ændringer i landbrugsdriften samt omfattende jagt i Sydeuropa, hvor der bl.a. i Landes i Sydvestfrankrig, som er et vigtigt rasteområde for arten, årligt er blevet fanget omkring 50.000 fugle til konsum (Danmarks fugle, Hortulan).

1989: 27/8 2 trk. Kalvebod Fælled, 3/9 4 trk. Kalvebod Fælled (begge Stig Kjærgaard Rasmussen).
1998: 23/9 1 hørt og set overflyvende Kalvebodstien (Bent Bøggild Pedersen).
1999: 22/8 1 rst. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2002: 22/8 2 trk. Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2005: 12/5 1 hun rst. Mosehøj, Klydesøreservatet (Sune Madsen).
2020: 1/5 1 han rst. på dæmningen ved det sydlige fugletårn (Rasmus Turin). Set af mange.

Hortulan, sydtårnet/Klydesøen. 1. maj 2020. Foto: Joakim Matthiesen

Billede 1 af 3

En video af fuglen kan også ses her (optaget af Anders Espenhain Sørensen).

Rørspurv (Emberiza schoeniclus)

Almindelig. Yngler bl.a. i rørskovsområderne og kan derfor ses og høres ved bl.a. Store Høj Sø, Villahøj Sø, Hejresøen, Klydesøen og ved Birkedam.

Rørspurv, Kalvebod Fælled. Juni 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Bomlærke (Emberiza calandra)

Sjælden. Blot 3 ældre fund:

1963: 3/12 1 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1986: 30/5 1 syng. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1988: 22/5 2 trk. NV Klydesøreservatet, digevejen (Tim Andersen).