Rovfugle

Hvepsevåge (Pernis apivorus)

Årlig trækgæst forår og efterår, men ikke i større antal. Sandsynligvis enkelte yngleforsøg i Pinseskoven – oftere i Kongelundsskoven. Forårstrækket topper medio maj, og efterårstrækket ultimo august/primo september. De tidligste ses primo maj og de seneste ses primo oktober. De fem største trækforekomster forår og efterår nævnes her:

1. halvår:
2006: 14/5 38 trk. NØ, Hejresøen (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2010: 17/5 129 trk. NØ, Klydesøreservatet (Thorbjørn Thorslund).
2014: 10/5 96 trk. N, Kalvebod Fælled (Jan Speiermann).
2017: 14/5 71 trk. N, Klydesøen (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2019: 23/5 88 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

2. halvår:
2000: 23/8 65 trk. V, Hejresøen (Ole Søgaard).
2003: 31/8 75 trk. Kalvebod Fælled (Rolf Christensen).
2004: 2/9 73 trk., Koklapperne (Peter Bjerre).
2008: 30/8 57 trk. Klydesøen (Ole Nyegaard).
2009: 30/8 89 trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).

Hvepsevåge. Foto: Michael Bendt.

Sort Glente (Milvus migrans)

Fåtallig, men lige knap årlig trækgæst. De fleste fund er fra i månederne april, maj og september med hhv. 6, 6 og 5 fund. I alt er der gjort ca. 24 fund (frem til 2018). De bedste år er:

2013: 5 fund (alle fra foråret).
2016: 4 fund (1 forår, 3 efterår).
2018: 4 fund (2 forår, 2 efterår).

Fund af Sort Glente fordelt på måneder frem til og med 2018. Gengangere frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Rød Glente (Milvus milvus)

Regelmæssig forårs- og efterårstrækgæst. Forårstrækket topper i løbet af marts måned og efterårstrækket ultimo september/primo oktober. De største forekomster i hhv. 1. og 2. halvår nævnes her:

1. halvår:
2010: 28/2 7 trk. Ø, Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2011: 27/3 14 trk. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2013: 28/3 9 trk. Ø, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2015: 19/3 9 trk. NØ, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2018: 18/3 9 trk. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen).

2 .halvår:
1995: 1/10 14 trk. V, Hejresøen (Ole Søgaard).
2007: 22/9 20 trk. V, Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2011: 9/10 17 trk. Kalvebod Fælled (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2015: 27/9 17 trk. Sydmøllehøj (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2018: 25/9 21 trk. V, Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).

Rød Glente. Foto: Michael Bendt.

Havørn (Haliaeetus albicilla)

Havørnen kan ses mere eller mindre hele året rundt på Kalvebod Fælled. Og særligt efter at der de senere år (siden 2014) har været gamle fugle på lokaliteten, som har dannet par og har haft Kalvebod Fælled som deres territorie, har det været muligt at se Havørn det meste af året. Havørnen er generelt i fremgang herhjemme som ynglefugl, men det kom alligevel som en overraskelse, at et par i 2018 ynglede i Kongelundsskoven og fik en unge på vingerne (læs mere her). Større rasteforekomster om vinteren, som det kendes fra f.eks. Saltholm, ses ikke på Kalvebod Fælled. Med et territoriehævdende par på lokaliteten, kan en del af forklaringen også være, at de smider andre havørne på porten. Det sker bl.a. om vinteren, hvor opvarmningen til en ny ynglesæson går i gang.

De fem største forekomster er:

2011: 20/2 5 rst. (1 ad, 1 3-4K + 3 2K), Koklapperne (Gert Østerbye).
2015: 22/3 6 rst. (2 ad + 4 yngre fugle), Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen).
2017: 24/3 4 overflyvende, Villahøj (Hjalte Benjamin Johansen) samt 2/5 4 overflyvende, Hejresøen (Peter Andersen).
2018: 22/10 3 rst. + 1 trk (de 2 ad + deres unge samt imm. trk.), Klydesøreservatet (Morten Christensen).

Gammel havørn, Kalvebod Fælled. September 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Rørhøg (Circus aeruginosus)

Almindelig træk- og rastefugl forår og efterår og yngler næsten årligt med et eller nogle enkelte par. Som for de øvrige rovfugle er efteråret også bedst for Rørhøg, hvor der kan opleves gode trækdage. De første ankommer normalt omkring ultimo marts. Dog er der to fund fra februar også (fra 2001 og 2008). Og de seneste ses sædvanligvis i oktober, dog med enkelte fund i november (i 2004, 2005, 2011, 2015) og endda december (i 2004 og 2015). De fem største forekomster hhv. forår og efterår er:

1. halvår:
2005: 1/4 7 trk. Ø, Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg).
2008: 25/5 6 rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 28/6 6 rst. Klydesøen (Frank Desting).
2010: 17/5 7 trk. NØ, Klydesøreservatet (Thorbjørn Thorslund).
2017: 6/5 9 trk. SØ, Klydesøen (Kim Berg).

2. halvår:
1963: 18/9 16 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2011: 16/9 12 trk. SV, Kalvebod Fælled (Thorbjørn Thorslund).
2013: 20/8 10 trk. Klydesøreservatet (Rasmus Turin).
2017: 17/9 15 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2018: 29/8 26 trk. V, Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg).

Ung Rørhøg. Klydesøreservatet. September 2018: Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Blå Kærhøg (Circus cyaneus)

Ses regelmæssigt på træk og rast forår, efterår og vinter. Større rasteforekomster af overvintrende fugle kan nogle år opleves. Bl.a. kan man sidst på dagen opleve dem samle sig for at gå til overnatning. Tilbage i 1960’erne og 1970’erne kunne op til knap 30 fugle ses raste i området. De største forekomster fordelt på årtier siden 1960’erne er:

1960’erne: 19/2 1966, 28 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1970’erne: 10/11 1973 25 rst. Kalvebod Fælled (Erik Hansen) samt 8/12 1979 23 rst. Kalvebod Fælled (Erik Hansen).
1980’erne: 13/10 1983 og 1984 (samme dato begge år) 15 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1990’erne: 21/11 1992 19 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).
2000’erne: 24/1 2005 11 rst. Koklapperne (Gert Østerbye).
2010’erne: 10/11-3/12 2014 9 rst. Koklapperne (Gert Østerbye).
2020’erne: foreløbigt op til 17 rst. i januar 2023, Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen)

Blå Kærhøg, Kalvebod Fælled. Marts 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Steppehøg (Circus macrourus)

Fåtallig trækgæst der siden 2013 dog har været årlig på Kalvebod Fælled med flere fund pr. år. Denne tendens passer godt ind i det fundmønster, som ses i det øvrige Nordvesteuropa, hvor arten bliver mere og mere almindelig. Ca. 28 fund, hvoraf størstedelen er fra september måned. Alle fund nævnes:

2002: 26/10-29/10 1 1K rst. Klydesøreservatet (Tim Andersen m.fl.)
2004: 18/9-23/9 1 1K rst. Kalvebod Fælled (mange observatører).
2006: (2 fund) 29/8 1 1K trk. NV, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen, Alex Bühring) samt 11/9-15/9 1 1K rst. Kalvebod Fælled (Jesper Bay Jacobsen m.fl). Fuglen fra september regnes som samme individ.
2008: 17/8 1 ad han rst. senere trækkende, Klydesøreservatet (Andreas Bo Larsen, Jeppe Thornfeldt Sørensen)
2011: 17/9 1 hun trk. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2013: (3 fund) 6/6 1 2K trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen), 3/7 1 han trk. V, Klydesøreservatet (Jakob Strand), 26/9-27/9 1 1K rst. derefter trk. SV, Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2014: (2 fund) 2/4 1 ad han trk. Ø, Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen, Karsten Busk Laursen), 5/9-6/9 1 1K rst. Kalvebod Fælled (foto), primært Koklapperne (mange observatører).
2015: (2 fund) 15/4 1 3K+ hun trk. N (foto), Pinseskoven (Klaus Malling Olsen), 21/9 1 1K rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen, Alex Bühring).
2016: (4 fund) 14/5 1 2K trk. Ø, Klydesøen (Andreas Bo Larsen), 31/8 1 ad hun trk. Klydesøen (Karsten Busk Laursen), 6/9 1 hunfarvet rst. Koklapperne (Thomas Hellesen), 23/9 1 1K rst. Svenskeholm, syd for Villahøj (Rasmus Turin).
2017: (5-6 fund) 23/4 1 ad han trk. V, Villahøj (Karsten Busk Laursen), 7/5 1 ad hun trk NØ, Pinseskoven (Karsten Busk Laursen), 14/9 1 2K han trk. S (foto), Koklapperne og Klydesøen (hhv. Thomas Hellesen og Erik Nielsen), 15/9 1 han 2K type trk. NV (foto), Hejresøen og efterfølgende også set ved Nihøje (Peter Andersen og Michael Brunhøj Hansen). Fotos af fuglene 14/9 og 15/9 viser, at det drejer sig om to forskellige individer. 20/9 1 hunfarvet rst. Koklapperne (Thomas Hellesen, Rasmus Turin), 23/9-24/9 1 1K rst. Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen).
2018: (6 fund) 4/5 1 hun trk. N, Klydesøreservatet (Alex Rosendal), 29/8 1 hunfarvet trk. V, Pinseskoven (Jon Lehmberg), 2/9 1 han rst./trk. N (foto), Fasanskoven (Kim Duus m.fl), 14/9 1 han trk. V, Pinseskoven (Søren Bay), 18/9 1 1K trk. SV, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.) samt 23/9 1 hunfarvet trk. S (med foto), Hejresøen (Nis Lundmark Jensen).

Steppehøg, 1K. Kalvebod Fælled, september 2014. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Hedehøg (Circus pygargus)

Fåtallig trækgæst, som dog har været årlig siden 2008. For alle de år, som der i DOFbasen er fund fra (tilbage fra 1963), er der gjort mellem 1 til 3 fund per år. Denne tendens har været uændret – også inden for de sidste 10 år. De fleste fund er gjort i månederne, april, maj og august med hhv. 10, 14 og 10 fund. Fund fra 2010 og frem nævnes her:

2010: (3 fund) 24/5 1 2K hun trk. N Klydesøreservatet (Nis Lundmark Jensen), 31/5-2/6 1 2K rst. Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen m.fl.) samt 17/7 1 ad han rst. Klydesøreservatet (Nis Lundmark Jensen og Lars Andersen).
2011: 21/5 1 2K rst. Koklapperne og Nordre Klapper (Gert Østerbye og Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2012: (2 fund) 30/4 1 hun rst. (foto), Svenskeholm og Villahøj (Jeppe Thornfeldt Sørensen, Jens Mikkel Laustsen, Karsten Busk Laursen) samt 22/7 1 hun rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).
2013: (2 fund) 10/8 1 han 2K+ trk. SV, Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen, Thomas Kandrup) samt 1/9 + 3/9 1 hun rst. Klydesøreservatet (hhv. Rasmus Turin, Karsten Busk Laursen og Stig Kjærgaard Rasmussen).
2014: (2 fund) 24/6 1 hun rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin) samt 20/8 1 1K rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2015: 27/4 1 han rst. (foto), Villahøj og Klydesøreservatet (Thomas Hellesen).
2016: 5/5 1 2K hun rst. Klydesøreservatet (Thomas Hellesen, Karsten Busk Laursen). Se foto nedenfor.
2017: 27/5 1 hun trk. NØ (foto), Nordre Klapper (Ib Jensen).
2018: (2 fund) 6/5 1 han trk. NV (foto), Villahøj (Thomas Hellesen, Jeppe Thornfeldt Sørensen) samt 7/5 1 hun rst. Klydesøreservatet (Thomas Hellesen).

Hedehøg, 2K hun, Klydesøreservatet. 5. maj 2016. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Duehøg (Accipiter gentilis)

Årlig men fåtallig trækgæst særligt efterår og vinter/tidligt forår. Månedsfordelingen af observationer fremgår af diagrammet nedenfor. Ingen større træk- eller rasteforekomster af mere end to fugle.

Månedlig fordeling af observationer af Duehøg. Gengangere ikke frasorteret. Kilde DOFbasen.
Duehøg 1K, Klydesøreservatet. 29. oktober 2015. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Spurvehøg (Accipiter nisus)

Almindelig trækgæst forår og særligt efterår. Yngler også i bl.a. Pinseskoven. De fem største forekomster er:

1984: 13/10 132 trk. S, Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2001: 17/10 153 trk. NV, Hejresøen (Ole Søgaard).
2011: 16/9 253 trk. Kalvebod Fælled (Thorbjørn Thorslund).
2017: 17/10 122 trk. V, Kalvebod Fælled (Jon Lehmberg).
2018: 18/9 135 trk. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Trækkende Spurvehøg, Kalvebod Fælled. September 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Musvåge (Buteo buteo)

Almindelig træk- og rastefugl. Yngler også på Kalvebod Fælled med nogle få par. Større trækforekomster kan opleves i efteråret, særligt i oktober måned. De fem største forekomster er:

1999: 14/10 1764 trk. NV, Hejresøen (Ole Søgaard).
2003: 30/9 502 trk., Hejresøen (Karsten Busk Laursen).
2005: 16/10 701 trk., Hejresøen (Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2007: 13/10 750 trk. SV, Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2018: 25/9 610 trk. Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad).

Musvåge, Kalvebod Fælled. Foto. Thomas Tümmler-Hellesen.

Fjeldvåge (Buteo lagopus)

Regelmæssig træk- og vintergæst. Hyppigst om efteråret. Frem til 1980’erne kunne der nogle år ses et større antal rastende fugle på Kalvebod Fælled (op til knap 60 rastende i 1960’erne).

1967: 19/11 56 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1969: 22/11 57 rst. Klydesøreservatet (Klaus Malling Olsen).

Men som i resten af landet er antallet af trækkende og overvintrende fjeldvåger generelt faldet siden omkring 1990. Lemmingen udgør et væsentligt fødegrundlag for de ynglende Fjeldvåger, og faldet er sandsynligvis relateret til det sammenbrud i lemmingbestanden, som har fundet sted i Nordskandinavien (læs mere her). Udover de rastende fugle på Kalvebod Fælled, blev der i 1960’erne også set et større antal fugle (mange af de samme som rastede) gå til overnatning i Kongelunden. Største forekomst er her:

1963: 1/12 113 trækkende til overnatning (i Kongelunden), set fra Kalvebod Fælled (Bent Bøggild Pedersen).

Fjeldvåge, Kalvebod Fælled. Foto: Nis Lundmark Jensen.

De største rasteforekomster for de enkelte årtier (siden 1960’erne) kan ses i diagrammet nedenfor. De fem største trækforekomster er:

1991: 28/9 9 trk., Kalvebod Fælled (Jan Graakjær Thomsen).
2004: 30/10 13 trk. SV, Klydesøreservatet (Lars Jensen Kruse).
2007: 13/10 18 trk. SV, Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2010: 13/10 19 trk. Kalvebod Fælled (Thorbjørn Thorslund).
2011: 9/10 61 trk. Kalvebod Fælled (Jeppe Thornfeldt Sørensen m.fl.)

Maks rastetal for Fjeldvåge siden 1960’erne og frem til i dag. Kilde: DOFbasen.

Lille Skrigeørn (Clanga pomarina)

Sjælden trækgæst fra Øst- og Sydøsteuropa. 2 fund.

1993: 23/9 1 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin). Rastede i Kongelunden i perioden 23/9-29/9.
2018: 21/8 1 trk. Hejresøen (Bent Sørensen). Samme fugl set lidt tidligere indtrækkende ved Dragør.

Kongeørn (Aquila chrysaetos)

Sjælden trækgæst. De fleste fund er fra sidst på efteråret. I alt 9 fund:

1959: 29/11 1 imm. rst. Koklapperne (Erik Hansen).
1960: 20/2 + 13/3 1 imm. rst. Koklapperne (Erik Hansen). Samme som fugl som set i 1959.
1973: 20/10 1 1K rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen). Set fra Avedøre Holme.
1974: 24/2 + 3/3 1 2K rs.t Kalvebod Fælled (Tim Andersen, Stig Kjærgaard Rasmussen). Set fra Avedøre Holme. Regnes som samme individ som set i oktober 1973.
1980: 13/1-16/3 1 2K rst. Kalvebod Fælled (flere observatører).
2004: (2 fund) 27/10 1 1K trk. NV, Hejresøen (Jeppe Thornfeldt Sørensen), 7/11 1 1K trk. V, Klydesøreservatet (Jakob Engelhard og Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2007: 22/10 1 1K trk. Klydesøen (Gert Østerbye).
2011: 9/10 1 1K trk. V, Klydesøreservatet (Lars Bardtrum).
2013: (2 fund) 24/1-27/1 1 2K+ rst. Klydesøreservatet (Rasmus Turin m.fl.), 11/11 1 2K trk. NV, Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen, Mogens Henriksen, Alex Bühring, Stig Kjærgaard Rasmussen).

Fiskeørn (Pandion haliaetus)

Ses regelmæssigt på træk og rastende i bl.a. Klydesøen forår og efterår. De bedste måneder for at se arten er april og september. De fem største forekomster er:

1994: 15/4 5 trk. Kalvebod Fælled (Sune Madsen).
2011: 3/9 4 trk. Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen) samt 11/4 4 trk. N Klysesøreservatet (Thorkild Bastholm og 4 trk. 9/4 Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen m.fl.)
2013: 12/9 4 rst. Kalvebod Fælled samt 8/4 4 trk. Klydesøen (begge Karsten Busk Laursen).
2016: 17/9 4 rst. Klydesøreservatet (Kristoffer Eliasen).
2018: 2/9 5 trk. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).

Fiskeørn på fiskejagt ved Villahøj Sø. 23. august 2015. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lille Tårnfalk Falco naumanni)

Meget sjælden trækgæst fra Sydeuropa. Kun nogle få fund i Danmark. Og ét af dem er fra Kalvebod Fælled. 

1997: 16/10 1 ad trækkende vest ved Klydesøen. Set af Morten Jørgensen. SU-godkendt. Set fra dæmningen ca. omkring pumpestationen. 

Tårnfalk (Falco tinnunculus)

Almindelig træk- og rastefugl. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Særligt i august og september måned kan mange rastende fugle ofte ses. De fem største forekomster er:

1965: 15/8 40 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1975: 10/11 30 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
1981: 23/8 29 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2013: 13/9 37 rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin).
2014: 18/9 35 rst. Kalvebod Fælled (Gert Østerbye). I en bemærkning til observationen fremgår det, at der kan have været op omkring 50 fugle.

Tårnfalk. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Aftenfalk (Falco vespertinus)

Fåtallig trækgæst som primært er set i månederne maj, august, september. Ca. 17 fund i alt:

1987: (2-3 fund) 19/6-24/6  1 ad han rst. Koklapperne (mange observatører) + 28/7 1 ad han rst. Kalvebod Fælled (Rasmus Turin) samt 27/8 1 ad hun rst. Kalvebod Fælled (Karsten Nørgaard).
1988: 19/5 1 ad han rst. (fra rapporten Fugle på Sjælland via DOFbasen).
1990: (2 fund) 6/6 1 han 2K trk. Ø Kalvebod Fælled samt 15/8 1 rst. Kalvebod Fælled (begge fra rapporten Fugle på Sjælland via DOFbasen).
1993: 20/8 2 trk. Kalvebod Fælled (Johnny L. Pedersen).
2001: (2 fund) 17/6 1 han rst., Koklapperne (Bent Bøggild Pedersen) samt 20/9-26/9 + 3/10 op til 2 1K rst. Hejresøen og Klydesøreservatet (flere observatører).
2002: 25/5 1 han 2K rst., Svenskeholm (Lars Jensen).
2009: 19/8 1 han 2K trk., Klydesøreservatet (Lars Nordbjærg).
2010: 6/9 1 han 2K+ trk. V, Mosehøj (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 5/9-14/9 2 1K rst. Koklapperne (mange observatører).
2014: (2 fund) 3/9-6/9 1 1K rst. forskellige steder på Kalvebod Fælled; Koklapperne, Birkedam, Nihøje og Sydmøllehøj (mange observatører) samt 11/10-4/11 1 ad han rst. Villahøj og Koklapperne (Thomas Hellesen + mange andre observatører). Nok den mest sete og fotograferede Aftenfalk på Kalvebod Fælled. I øvrigt et sent fund.
2015: 30/8 1 1K rst. Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen m.fl.).
2017: 15/5 1 ad han rst. Hejresøen (Flemming Pagh Jensen).
2018: 31/5-1/6 + 7/6 1 2K han rst. Sydmøllevej (Thomas Hellesen + mange andre observatører).
2019: 27/8-9/9 op til 4 rst. primært i området omkring Villahøj (Thomas Hellesen + mange). Alle 1K fugle. Læs bl.a. mere om forekomsten her.

Aftenfalk, Kalvebod Fælled. 21. oktober 2014. Foto: Helge Sørensen.

Dværgfalk (Falco columbarius)

Regelmæssig træk- og rastefugl særligt om efteråret, men ses også vinter og forår. Den månedlige fordeling af observationer fremgår af diagrammet nedenfor. De fem største forekomster er:

1984: 13/10 4 rst. Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2003: 21/9 4 rst. Klydesøreservatet (Jan Speiermann).
2010: 23/4 4 trk. NØ, Klydesøreservatet (Gert Østerbye).
2016: 1/10 4 rst./trk. SV, Klydesøreservatet (Tony Allan Frederiksen).
2019: 7/9 5 trk. ved Klydesøen (Karsten Busk Laursen)

Månedlig fordeling af observationer af Dværgfalk (frem til 2018). Gengangere ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Lærkefalk (Falco subbuteo)

Lærkefalken er en karakterfugl på Kalvebod Fælled i det tidlige efterår, hvor den ofte kan ses raste og fouragere over Pinseskoven og Hejresøen – nogle år i tocifrede antal. Mere fåtallig på trækket om foråret. De største forekomster hhv. forår og efterår er:

1. halvår:
2009: 3/5 5 trk. Store Høj (Ib Jensen, Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2011: 30/5 3 rst. Klydesøen (Thorbjørn Thorslund).
2012: 13/5 2 rst. Klydesøreservatet (Karsten Busk Laursen, Jeppe Thornfeldt Sørensen).
2016: 8/5 2 trk. Villahøj (Rasmus Turin).
2017: 14/5 5 trk. NØ, Villahøj (Hjalte Benjamin Johansen).

2. halvår:
2001: 23/9 9 rst. Hejresøen, i øvrigt i selskab med to aftenfalke (René Rantzau).
2014: 18/9 14 rst. Pinseskovområdet (Gert Østerbye).
2016: 15/9 6 rst. Hejresøen (Rasmus Turin).
2017: 23/9 8 rst. Pinseskoven/Kongelunden (Hjalte Benjamin Johansen).
2018: 8/9 9 rst. Hejresøen/Pinseskoven (Morten Christensen).

Lærkefalk, 1K. Villahøj. September 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Jagtfalk (Falco rusticolus)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien, Rusland og Sibirien. De fleste fund er gjort om vinteren. I alt 7 fund:

1983: 11/12 + 17/12 1 rst. Kalvebod Fælled (Erik Hansen). Den langtidsstationære fra Islands Brygge.
1987: 22/2 + 7/3 + 2/4 1 rst. Kalvebod Fælled (hhv. Michael Bastian, Tim Andersen og Svend Aage Linderström).
1988: 18/12-26/12 1 rst. Klydesøreservatet (Svend Aage Linderström, Rasmus Strack m.fl).
1989: 20/3 + 22/3 1 ad rst. Klydesøreservatet (Rasmus Strack m.fl). Set flere steder i det københavnske fra februar til marts.
1998: 15/2-22/2 1 2K rst. Klydesøreservatet (Mogens Henriksen, Gert Østerbye m.fl.).
2012: 8/12-28/12 1 1K rst. Klydesøreservatet (Morten Christensen m.fl.).
2013: (2 fund) 28/2-23/3 1 2K rst. Klydesøreservatet (flere observatører) – regnes af SU som samme individ som set i december 2012. 12/12 1 1K rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2022: 12/10-14/10 1 1K rst. Klydesøen. Først set ved Sydvestpynten, hvor den blev set trække videre mod Kalvebod Fælled. Genfundet om formiddagen i Klydesøen, hvor den de følgende dage blev set af mange.

Jagtfalk 1K, Klydesøen. 12. oktober 2022. Foto: Jesper Ejsing

Billede 1 af 4

Vandrefalk (Falco peregrinus)

Almindelig træk- og rastefugl forår, efterår og vinter. Ses især i området omkring Klydesøen. Der er flest observationer fra månederne april, september og oktober, hvilket dels skyldes, at hhv. forårstrækket og efterårstrækket kulminerer i disse måneder, dels at der er høj aktivitet af fuglekiggere ved Klydesøen i de måneder. Største forekomst er 3-4 fugle.

Observationer af Vandrefalk for perioden 2010-2018. Gengangere ikke frasorteret. Som det ses, er særligt april, september og oktober gode måneder at se Vandrefalk i. Kilde: DOFbasen.

Vandrefalk, sandsynligvis en han. Villahøj, september 2016. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.