Kjover, måger, terner og alkefugle

Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus)

Fåtallig trækgæst. Ses næsten årligt. Som det fremgår af diagrammet, er der flest observationer fra juli måned. Enkelte fund af mere end én fugl nævnes her:

2002: 9/7 2 rst. Klydesøen (Jan Dresler).
2005: 24/6 2 ad trk. V, Klydesøen (Tim Andersen).
2008: 20/7 2 ad trk. NV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2009: 5/8 2 trk. på havsiden af dæmningen (Mogens Henriksen).
2012: 4/7 2 ad rst., Klydesøreservatet (Michael Køie Poulsen og Ole Nyegaard)
2016: 7/5 2 ad trk. Ø, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2017: 21/7 3 trk. Klydesøen (Tonny Christensen), 2/7 og 6/7 2 ad rst. hhv. Villahøj Sø og Klydesøreservatet (Nanna Liv Elkjær Olsen og Michael Køie Poulsen, Hans Henrik Schou).

Månedlig fordeling af observationer af Almindelig Kjove. De mest oplagte gengangere er frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Lille Kjove (Stercorarius longicaudus)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien. 2 fund:

1975: 27/9 1 rst. derefter trk., Klydesøen. Set af Bent Bøggild Pedersen. Godkendt af SU. Læs mere om fundet på dofbasen.
2006
: 21/7 1 2k rst. 17.40-17.48, Klydesøen. Fundet af Jakob Engelhard og Jeppe Thornfeldt Sørensen. Læs mere om fundet her og her.

Sabinemåge (Xema sabini)

Sjælden trækgæst. 1 fund:

2012: 16/10-21/10 1 ad rst. Klydesøen. Fundet af Bent Bøggild Pedersen. Læs mere om fundet her. Et på alle måder usædvanligt fund. Dels er gamle Sabinemåger fåtallige om efteråret i Danmark, dels ses Sabinemåge sjældent uden for vestkysten og nordkysten på Sjælland. Fuglen blev et stort tilløbsstykke og takket være åbningen af fugletårnene på dæmningen i 2012, herunder det midterste tårn, var det muligt at se fuglen under rimelige observationsforhold.

Sabinemåge, Klydesøen. 21. oktober 2012. Foto: Stefan Andersen.

Ride (Rissa tridactyla)

Sjælden trækgæst. 8 fund:

1984: 29/1 1 ad Kalvebod Fælled (René Christensen).
2000: 30/4 1 ad rst. i Klydesøen (Tim Andersen).
2004: 15/10 1 1K trk. VSV inde over Klydesøen (Tim Andersen).
2007: 13/11 1 1K trk., fløj fra Klydesøen ud over dæmningen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2009: 30/10 1 1K trk. SØ inde fra Klydesøen sammen med 3 hættemåger (Jan Speiermann).
2017: 31/10 2 1K trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen, Alex Bühring m.fl.)

Hættemåge (Chroicocephalus ridibundus)

Almindelig. Tidligere var der en større ynglekoloni, som tilbage i start 1980’erne talte lidt over 500 par. Ynglekolonien er i dag væk. Af større rasteforekomster kan nævnes følgende:

2007: 3/5 2000 rst. Klydesøen (Flemming Kjerulf).
2014: 30/8 2200 rst. til overnatning, Klydesøen (Michael Køie Poulsen).
2017: 13/8 4600 rst. til overnatning, Klydesøen (Bent Bøggild Pedersen).
2018: 26/7 7000 rst. Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen). Flere store forekomster juli-september.

Hættemåge, Villahøj Sø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Dværgmåge (Hydrocoloeus minutus)

Årlig men fåtallig. De fleste observationer er fra april og maj måned. Af større forekomster kan nævnes følgende:

2002: 27/10 269 trk. på havsiden af dæmningen. Set fra det daværende sydtårn (Bent Bøggild Pedersen). Bent oplyser, at dværgmågerne kom udefra fra SSV og ramte dæmningen midtvejs mellem sydtårnet, og det sted hvor midtertårnet nu står. Når de nåede dæmningen vendte de og fløj mod S-SSØ. 
2004: 6/5 12 rst Klydesøen (Rune B. Christensen) og 9/5 13 rst. Klydesøen (Mathias Glavind).
2006: 9/5 19 trk. Ø Klydesøen (Jon Lehmberg) og 10/5 18 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2011: 11/5 11 rst. derefter trk. NØ, Hejresøen (Rasmus Strack).
2013: 22/5 10 rst. Klydeseøn (Karsten busk Laursen).

Sorthovedet Måge (Ichthyaetus melanocephalus)

Sjælden trækgæst. Lidt overraskende, at der ikke er flere fund af denne art med tanke på, at den har ynglet en del år efterhånden ved Brøndby Strand.

Nogle ældre fund:
1974: 3/5 2 adulte overflyvende, Kalvebod Fælled. Godkendt af SU. Set kredsende og kaldende over koloni af Stormmåger. Set af Lars Halling Sørensen (som i en årrække lavede videnskabelige studier i Stormmågekolonien). Kilde: Bent Bøggild Pedersen. 
1981: 30/5 1 ad rst., Klydesøen (med Stormmåger). Godkendt af SU. Set af Erik Hansen og Kirsten Floor.
1983: 15/5 2 ad rst. Kalvebod Fælled. Godkendt af SU. Set af Erik Hansen.

Fund af nyere dato:

2003 11/5 1 ad rst. derefter trk. Ø, Klydesøen (Jon Friis).
2004 2/6 1 imm. rst. Kalvebod Fælled (Lars Paaby, Michael Stabell).
2006
– 2 fund
27/5 1 rst. Klydesøen (Carsten Sand).
3/8 1 1K trk. V, Klydesøen (Peter Søgaard Jørgensen).
2007 22/5 2 3K trk. S over Enghøj (Troels Eske Ortvad).
2012 1/6 og 5/6 1 ad rst. Kalvebod Fælled, sydlige del af Granatvej (Henrik Böhmer m.fl.). Regnes for samme fugl.
2016 14/5 1 rst. Koklapperne (Søren Blanke).
2017
– 2 fund
3/8 1 1K trk. S med Stormmåge, Klydesøen (Thomas Hellesen).
30/8 1 1K rst. Klydesøen ud for det midterste tårn (Thomas Hellesen).
2018 23/8 1 1K rst. Klydesøen (Troels Eske Ortvad).
2019 2/6 1 ad. overflyvende, Klydesøen (Rasmus Turin)
2020
– 2 fund
11/3 2 rst. Hejresøen (Bjørn Petersen)
17/5 1 ad trk. SV, Klydesøen (Andreas Hagerman)
2021
– 2-3 fund
1/8 1 1K rst. Klydesøen (Jonas Hansen Tchikai).
23/8 1 1K rst. til overnatning, Klydesøen (Troels Eske Ortvad).
14/9 1 1K rst. (i fældning), Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen). De tre observationer kan i princippet dreje sig om samme fugl.
2022
– 2-3 fund
2/5 2 ad rst. Villahøj nordlige engsø (Stig Kjærgaard Rasmussen).
7/5 1 ad overflyvende Koklapperne (Thomas Tümmler-Hellesen). 
15/5 2 ad overflyvende Klydesøen (Keith Fox).
12/6 1 ad Klydesøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
13/7 1 ad rst. Klydesøen (Sebastian Klein, Rasmus Strack).
2023
– 2-3 fund
12/3 2 ad overflyvende Klydesøen (Klemens Gasser).
31/5 2 ad overflyvende Villahøj/Koklapperne (Uffe Damm Andersen).
23/6 2 ad overflyvende Klydesøen (Karsten Busk Laursen, Jesper Johannes Madsen).
Sorthovedet Måge, Koklapperne. 7. maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.


Stormmåge (Larus canus)

Almindelig. Tidligere stor koloni med ca. 2500 par i 1966 (Tim Andersen) og ca. 3000 ynglepar i 1982 (Henrik Boeg). Kolonien forsvandt tilsyneladende i løbet af 1980’erne. I dag yngler Stormmågen ikke længere på Kalvebod Fælled. Af større rasteforekomster kan nævnes følgende:

2002: 20/1 1000 rst. Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).
2007: 21/1 2350 rst. Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).
2008: 8/12 1500 rst. Kalvebod Fælled (Karsten Busk Laursen).

Stormmåge, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Sildemåge (Larus fuscus)

Regelmæssig trækgæst, især om foråret. Ingen større forekomster. De to største forekomster er:

2011: 4/4 10 rst. Kalvebod Fælled (Stefan Stürup).
2016: 25/9 19 rst. Klydesøreservatet (Per Tejsner).

Sølvmåge (Larus argentatus)

Almindelig. Yngler fåtalligt nogle år. Mindre fast bestand fra 1960’erne op til 1980’erne. Af større rasteforekomster kan nævnes følgende:

1962: 28/1 6500 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1966: 27/11 2000 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
2007: 21/1 830 of. Koklapperne (Peter Søgaard Jørgensen).
2014: 28/2 1000 rst. Kalvebod Fælled (Thomas Vikstrøm).

Middelhavssølvmåge (Larus michahellis)

Sjælden trækgæst. 7 fund:

2003: 24/4 1 3K rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2004: 12/3 ad trk. Klydesøreservatet (Rune B. Christensen), 25/5-26/5 1 ad rst., Klydesøreservatet (hhv. Rune B. Christensen og Jesper Bay Jacobsen).
2005: 2/1 1 2K rst. Kalvebod Fælled (Troells Melgaard).
2011: 6/2 1 ad rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2016: 20/8 1 ad rst. Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2018: 18/3 1 ad rst. og derefter trk., Klydesøen (Karsten Busk Laursen).

Kaspisk Måge (Larus cachinnans)

Fåtallig, men årlig trækgæst. De fleste observationer er fra om efteråret (september-oktober). Der er størst chance for at træffe arten i østenvindsperioder i september/oktober og især om aftenen, når mågerne kommer ind i Klydesøen til overnatning. Et par enkelte større forekomster skal nævnes:

2017: 2/10 7 rst. til overnatning (ad + 6 1K), Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).
2018: 5/10 5 rst. (ad + 2k + 3 1K), Klydesøreservatet (Troels Eske Ortvad).

Gråmåge (Larus hyperboreus)

Sjælden trækgæst fra de arktiske egne. 3 fund:

2004: 24/3 1 2K trk. SØ, Klydesøen (Thomas Læssøe).
2007: 13/3 1 3K trk. SØ, Kalvebod Fælled (Rasmus Bisschop-Larsen).
2018: 25/11 1 1K trk. N, Klydesøen. Set fra det midterste tårn af Michael Køie Poulsen og Stig Kjærgaard Rasmussen.

Svartbag (Larus marinus)

Almindelig. Yngler ikke på Kalvebod Fælled. Af større rasteforekomster kan nævnes følgende:

2004: 16/10 730 rst. til overnatning, Klydesøreservatet (Svend Dybkjær).
2005: 22/10 577 rst., Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2006: 16/9 526 rst., Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2007: 30/9 570 rst., Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2012: 30/9 600 rst., Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 4/10 610 rst., Klydesøreservatet (Bent Bøggild Pedersen).

Dværgterne (Sternula albifrons)

Almindelig. Ses ofte fouragere i Klydesøen. Enkelte år er der også gjort yngleforsøg, men endnu uden succes med unger. I 2018 flere større forekomster på over 20 fugle. Største forekomst nævnes her:

2018: 20/7 25 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Dværgterne. Foto: Michael Bendt.

Sandterne (Gelochelidon nilotica)

Sjælden trækgæst. 2 fund:

1990: 16/5 2 adulte trk. Klydesøen (Henrik Kisbye). Godkendt af SU.
1998
: 10/6 1 fou. og derefter trk. SV, Svenskeholm (Morten Heegaard). Godkendt af SU.

Rovterne (Hydroprogne caspia)

Tidligere fåtallig, men årlig, men i takt med at bestanden på Saltholm er vokset, er rovternen blevet en regelmæssig gæst i Klydesøen, dog nogle år svingende i antal. Bestanden på Saltholm er den største i Danmark. Udover Saltholm og Kalvebod Fælled findes der ikke nogen lokaliteter i Danmark, hvor så store forekomster af roverterner kan ses. Det største antal registeret i Danmark er 38 på Saltholm 17. juli 2018 (22 ad + 16 juv.).  Maks tal de seneste år på Kalvebod Fælled er:

2014: 12/8 24 rst. (16 ad + 6 juv.), Klydesøreservatet (Mogens Henriksen).
2018: 27/7 28 rst. (heraf mindst 5 juv.), Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen). I øvrigt flere datoer i juli og august med over 20 fugle rastende.

Rovterne, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvidskægget Terne (Chlidonias hybrida)

Sjælden, men efterhånden årlig trækgæst i Danmark fra Syd- og Sydøsteuropa. 1 fund:

2020: 29/8 1 1K rst. Klydesøen. Fundet af Sebastian Klein. Fuglen rastede desværre kun kortvarigt og blev derfor ikke set af andre. Sebastians finderberetning kan læses her.

Sortterne (Chlidonias niger)

Fåtallig, men årlig trækgæst. Som det fremgår af diagrammet neden for, er de fleste observationer fra maj, juni og august. Alle observationer af mere end 5 fugle nævnes her:

2006: 8/5 19 rst. Klydesøen (Michael Borch Grell), 15/8 7 rst. Klydesøreservatet (Garder Brask).
2009: 17/5 6 trk. SØ, Klydesøreservatet (Rasmus Havmøller).
2010: 16/6 6 rst. Klydesøen (Carsten Sand og Lars Ytte).
2011: 4/8 8 trk. S, Klydesøreservatet (Thorbjørn Thorslund og Stig Kjærgaard Rasmussen).

Månedlig fordeling af observationer af Sortterne. Gengangere er ikke frasorteret. Kilde: DOFbasen.

Hvidvinget Terne (Chlidonias leucopterus)

Sjælden trækgæst fra Øst- og Sydøsteuropa som visse år optræder invasionsagtigt over én eller nogle få dage i maj måned. I 1997 oplevedes fænomenet for første gang herhjemme. Her sås mere end 2000 fugle. I 2005 og igen i 2009 var der mindre invasioner. I 2014 var der igen en større invasion, som resulterede i en stor forekomst af rastende og trækkende fugle på Kalvebod Fælled.

1997: 6/6 – 29/6 2 rst. Klydesøreservatet. Der var tale om et par, som gjorde yngleforsøg. Æg og rede blev desværre ødelagt ifm. et uvejr de. 30 juni, hvorefter parret forsvandt. Mange observatører.
1999: 11/7 – 12/7 1 ad rst. Klydesøen (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2005: 13/5 12 rst. derefter trk. SØ, Hejresøen/Klydesøen (Preben Berg m.fl.).
2006: 17/5 1 rst. Klydesøen (Preben Berg m.fl.), 2007: 7/6 1 rst. Klydesøen (Rune B. Christensen).
2007: 31/5 4 rst. Klydesøreservatet (Preben Berg).
2008: 30/5 2 rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2009: 11/5 2 rst. derefter trk. Ø, Klydesøen (Lars Jensen), 14/5 2 rst. Klydesøen (Bent Bøggild Pedersen).
2013: 27/7 1 1K rst. Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl.).
2014: 16/5 – 19/5 minimum 260 fugle rst. eller trækkende.
16/5: Invasionen startede med 1 nordøsttrækkende fugl kl. 05.32 i Klydesøen (Thomas Hellesen), derefter 11 rst. Sydmøllevej 07.45-08.15 (Henrik Boeg og Tony Allan Frederiksen). Denne flok sås kort tid efter kl. 08.30 trækkende nordøst over den østlige del af Koklapperne (Thomas Hellesen). Henover formiddagen tog invasionen til, og i løbet af dagen trak minimum 226 fugle igennem med korte eller længere rast ved søerne (Michael Borch Grell; 214 trk. fra 10.07-17.48 + obs fra før kl. 10.00; 11+1 trk.). Bl.a. ved Villahøj Sø sås mange rastende med flokke på op til 50-60 fugle. Invasionen stilnede af i løbet af eftermiddagen.
17/5: Her sås igen flere mindre flokke af rastende eller trækkende fugle, bl.a. 26 rst. kl. 07.00 i Klydesøreservatet, hvoraf flere af dem trak NØ frem til kl. 8 (Thomas Hellesen). Senere også 11 trk. Ø kl. 14.20, Klydesøreservatet (Hjalte Benjamin Johansen, Bent Bøggild Pedersen m.fl.).
18/5: Også denne dag sås enkelte mindre flokke af rastende eller trækkende fugle, bl.a. 9 rst. Hejresøen 14.45 (Thomas Hellesen) samt enkelte (ca. 10 i alt) trækkende tidligere på dagen (Bl.a. Jakob Strand og Sebastian Klein).
25/7: 1 ad i begyndende odr. rst. kl. 
14.55-15.15 derefter trk. SV, Klydesøreservatet (Jeppe Thornfeldt Sørensen). Senere genfundet ved 19-tiden af Thomas Hellesen og Jesper Bay Jacobsen uafhængigt af hinanden hhv. fra Sydmøllevej og Sydmøllehøj. Regnes som samme individ som den tidligere på dagen.
2022: 9/5 op til 4 rst. i Hejresøen (Allan Nielsen, Henrik Damm m.fl.) samt 29/6 1 rst. Villahøj nordlige engsø (Mogens Kristensen m.fl.). Bemærkelsesværdigt at der skulle gå 8 år, før der igen blev set Hvidvinget Terne på Kalvebod Fælled.

Hvidvinget Terne, Villahøj Sø. 16. maj 2014: Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Splitterne (Thalasseus sandvicensis)

Almindelig rast- og trækfugl. Yngler ikke længere på Kalvebod Fælled. Mindre bestand ved den gamle Klydesø på op til ca. 50-60 par tilbage i slut 1950’erne og start 1960’erne. Kilder: DOFT 56 (1962), DOFT 58 (1964) samt Fugleværn 10: s. 16-18 (Frølich, 1980). Ses i dag ofte rastende i Klydesøen om sommeren og fouragerende på havsiden. Ingen større rasteforekomster ses. Største antal er:
2014: 16/7 40 rst., Klydesøen (Jesper Johannes Madsen).

Fjordterne (Sterna hirundo)

Almindelig. Ses især på gennemtræk i maj og i juli/august. Yngler ikke på Kalvebod Fælled, men har gjort det tilbage i 1970’erne, bl.a. 10 par i 1973 (Henrik Boeg). Af større forekomster kan nævnes følgende:

2008: 26/8 35 trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 14/8 27 1K rst., Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2014: 30/8 20 1K rst., Klydesøreservatet (Michael Køie Poulsen).
2017: 20/8 74 trk. SV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2018: 4/8 35 rst. Klydesøreservatet (Daniel Lehmberg).

Havterne (Sterna paradisaea)

Almindelig. Yngler årligt i Klydesøen med op til 30 par visse år, men med svingende ynglesucces. Siden yngleøen ud for det midterste tårn blev etableret, har den ynglet fast her siden 2012 (dog med undtagelse af 2018). Læs mere om yngleforekomsten på Kalvebod Fælled her

En enkelt større forekomst kan nævnes:

2007: 31/7 390 trk. V, Klydesøreservatet (Stig Kjærgaard Rasmussen).

Havterne, havsiden af dæmningen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lomvie (Uria aalge)

Sjælden trækgæst, men nok overset, da der kun bliver havobset i begrænset omfang. 4 fund:

2003: 5/6 2 trk. Ø på havsiden, Kalvebod Fælled (Peter Søgaard Jørgensen).
2008: 19/6 3 trk. SØ havsiden, Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad og Andreas Bruun Kristensen).
2009: 24/10 1 trk. SØ havsiden, Klydesøreservatet (Ole Nyegaard).
2017: 14/5 1 trk. SØ havsiden, Klydesøen (Stefan Stürup).

Alk (Alca torda)

Fåtallig, men til dels nok overset. Alle observationer nævnes:

1963: 27/1 5 rst. på havsiden, Kalvebod Fælled (Tim Andersen, Niels Tønnes Petersen)
2003: 9/11 1 trk. NV, Klydesøreservatet (Jesper Bay Jacobsen).
2008: 19/6 2 trk. SØ + 5 rst havsiden, Kalvebod Fælled (Troels Eske Ortvad og Andreas Bruun Kristensen).
2012: 2/3 1 rst. havsiden ud for sydtårnet (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 17/3 2 trk. Ø havsiden ud for sydtårnet (Ib Jensen).
2016: 7/5 14 trk. SØ havsiden ud for sydtårnet (Karsten Busk Laursen m.fl.)

Tejst (Cepphus grylle)

Sjælden trækgæst. 1 fund:

2013: 5/9 + 14/9 1 juv rst. på havsiden, tæt på dæmningen (hhv. Helge S. Jensen og Mads Paulsen).