Kort over Kalvebod Fælled

Kort over Kalvebod Fælled med de mest interessante fuglelokaliteter angivet med numre (tilføjet af fuglepaakalvebodfaelled.dk).

Kortet er fra Naturstyrelsens folder (2013) om Kalvebod Fælled. Fuglepaakalvebodfaelled.dk har tilføjet oplysninger til kortet (2020), hvilket fremgår af kortet. F.eks. er trampestien over Nordre Klapper tilføjet samt engsøerne nord og syd for Villahøj er indtegnet. Der er også tilføjet oplysning om, hvor Naturstyrelsen har opsat “blind vej” skilte.

De nummererede lokaliteter er:
1) Fasanskoven
2) Store Høj Sø / Nordre Klapper
3) Tjørnefælleden
4) Birkedam
5) Villahøj / Koklapperne
6) Pinseskoven
7) Klydesøen
8) Hejresøen

Læs mere om de enkelte lokaliteter.