Kort over Kalvebod Fælled

Kort over Kalvebod Fælled med de mest interessante fuglelokaliteter angivet med numre. Kortet er fra Naturstyrelsens folder om Kalvebod Fælled.

De nummererede lokaliteter er:
1) Klydesøen.
2) Villahøj / centrale Koklapper
3) Hejresøen
4) Pinseskoven
5) Store Høj Sø / Nordre Klapper
6) Birkedam
7) Fasanskoven

Læs mere om de enkelte lokaliteter.