Sandhøns, duer, gøge og ugler

Huldue (Columba oenas)

Almindelig trækgæst, især om efteråret. Mere fåtallig om foråret. Den bedste måned er oktober. Oftest ses den på træk i selskab med ringduer, men rene flokke kan også ses. De fem største forekomster hhv. 1 og 2. halvår nævnes her:

1. halvår:
1984: 13/10 26 trk. S, Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2002: 30/10 15 trk. VNV, Nihøje Sø (Michael Borch Grell).
2014: 5/10 16 trk. S, Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).
2016: 29/10 32 trk. V over Koklapperne (Thomas Hellesen).
2018: 25/9 33 trk. Kalvebod Fælled (Thomas Hellesen).

2. halvår:
1960: 13/3 12 trk. Koklapperne (Erik Hansen).
2009: 21/3 3 trk. Pinseskoven (Michael Køie Poulsen).
2014: 28/3 3 trk. NV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2016: 19/3 4 trk. NV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).
2017: 13/3 6 trk. N, Klydesøen (Karsten Busk Laursen).

Huldue, Kalvebod Fælled. 4. september 2018. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Ringdue (Columba palumbus)

Almindelig trækgæst og ynglefugl. De største forekomster ses i efteråret – særligt i oktober måned. De fem største forekomster er:

1984: 13/10 9400 trk. S, Kalvebod Fælled (Henrik Boeg).
2002: 28/10 90.915 trk. over Køge Bugt, set fra Klydesøens sydtårn (Bent Bøggild Pedersen). Set i tidsrummet 7.29-13.05. Stort set alle flokke var trækkende på havsiden.
2004: 2/1 4000 rst. Birkedam (Michael Borch Grell).
2008: 18/10 10.250 trk. SV, Klydesøen (Karsten Busk Laursen). Samme dag 15.000 trk. ved Sydvestpynten.
2013: 2/1 7100 rst. til overnatning, Birkedam (Bent Bøggild Pedersen).
2014: 23/10 2000 trk., Koklapperne (Gert Østerbye).

Tyrkerdue (Streptopelia decaocto)

Almindelig, men primært afgrænset til området omkring Hejresøen/indgangen ved Frieslandsvej. Større flokke kan især ses om efteråret. De fem største forekomster er:

2004: 30/10 40 rst. Hejresøen (Lars Jensen Kruse).
2005: 25/9 65 rst. ved porten fra Frieslandsvej (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2013: 25/10 45 rst. Frieslandsvej/Hejresøen (Stig Kjærgaard Rasmussen).
2018: 21/10 55 rst. Frieslandsvej (Lars Nørgaard Andersen).
2019: 21/10 49 rst. ved Frieslandsvej/Kanalvej (Thomas Hellesen).

Tyrkerduer ved Frieslandsvej/Kanalvej. Oktober 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Turteldue (Streptopelia turtur)

Sjælden trækgæst. 3 fund:

1991: 8/6 1 trk. NØ ved dæmningen tæt ved Birkedam (Tim Andersen).
2009: 9/9 1 rst. Fasanskoven (Karsten Busk Laursen).
2010: 18/5 1 rst. Nordre Klapper, i pilekrat på østsiden af Kanonvej (Bent Bøggild Pedersen).

Gøg (Cuculus canorus)

Almindelig og en karakterfugl på Kalvebod Fælled om foråret. De første ses/høres ultimo april og de sidste i september (dog to observationer fra oktober også). Af større forekomster skal nævnes følgende:

1985: 22/6 27 rst. Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1987: 13/6 22 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1989: 3/6 24 syngende Kalvebod Fælled (Tim Andersen).
1994: 15/6 32 syngende Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).
1995: 3/6 21 rst. Kalvebod Fælled (Michael Borch Grell).

Gøg, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Slørugle (Tyto alba)

Sjælden. Èn observation af ældre dato:

1960: 1/1 1 set i en gammel, stor lade ved Kanalvej lige inden for porten for enden af Ugandavej (Stig Kjærgaard Rasmussen). Fundet af Nikolaj Mardal Jensen som var opsynsmand på det dengang lukkede militære område. Der opholdt sig tilbage i 1960’erne og 1970’erne (og måske 1980’erne) Slørugler på nogle af gårdene på det sydlige Amager (oplysning fra Stig Kjærgaard Rasmussen).

Sneugle (Bubo scandiacus)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien, nordlige Rusland og Sibirien. 1 fund:

1986: 22/12 1 1K Kalvebod Fælled (Lars Jensen, Jan Smidt, Henrik Axman).
1987: 12/2-16/2 1 2K han (set på datoerne 12/2, 14/2 og 16/2), Kalvebod Fælled. Regnes som samme fugl set december 1986. Set af bl.a. Kurt Rodahl, Michael Bastian, Søren Sørensen, Stig Kjærgaard Rasmussen, Ivan Olsen, Svend Christoffersen, Lars Nordbjærg m.fl.

Høgeugle (Surnia ulula)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien, nordlige Rusland og Sibirien. 2 fund fra den store invasion i 1983-1984:

1983: december – januar 1984 1 rst. Kalvebod Fælled i den nordlige del af området ved skydebanen (hvor der i dag bl.a. er golfbane dvs. syd for Vejlands Allé) samt 1 rst. ved Sydmøllehøj (dengang omtalt som Møllehøj). Set af bl.a. Erik Hansen og Henrik Boeg.

Høgeugle, her fra Kongelunden. November 2016. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Natugle (Strix aluco)

Fåtallig ynglefugl. 1-2 par yngler årligt i Pinseskovområdet, bl.a. ved Hejresøen i en opsat redekasse. Høres oftere end den ses. Mest stemmeaktiv i det tidlige forår.

Skovhornugle (Asio otus)

Fåtallig ynglefugl. Nogle få par yngler årligt på Kalvebod Fælled. Opdages især i maj/juni hvor ungerne er fløjet fra reden og i skumringstiden sidder og kalder med deres karakteristiske kald.

Skovhornugle, Pinseskoven. Ultimo juni 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Mosehornugle (Asio flammeus)

Fåtallig, men årlig trækgæst. Flest observationer fra maj og oktober/november måned. Ingen større rasteforekomster.

Mosehornugle. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Perleugle (Aegolius funereus)

Sjælden trækgæst fra det nordlige Skandinavien. 1 fund:

2008: 8/11 1 overflyvende Kanalvej mod vest ca. 200 meter nord for Frieslandsvej. Passerede på ganske kort afstand i 2,5-3 meters højde (Bent Bøggild Pedersen). Dertil skal også nævnes et fund lige på grænsen til Kalvebod Fælled fra den 20/11 samme år, hvor 1 blev set fra matriklen Rhodesiavej 66 (2770) med kurs mod Pinseskoven (Søren Kikkenborg Breinholt).