Om hjemmesiden

Formål

Formålet med denne hjemmeside er i ord og billeder at formidle om det unikke fugleliv på Kalvebod Fælled. Det gælder både fuglelivet, som det er i dag, men også som det har udviklet sig over tid, siden området blev til tilbage i 1940’erne. I den forbindelse beskrives også den natur- og landskabsmæssige udvikling, området har gennemgået og effekterne på fuglelivet af denne udvikling. Det er især vadefuglene, der er fokus. Det skyldes, at Kalvebod Fælled som naturområde har en særlig betydning netop for denne artsgruppe.

Derudover søger hjemmesiden at formidle om, hvad god vadefugleforvaltning er, hvordan forholdene for Kalvebod Fælleds fugle – særligt vadefuglene – kan forbedres yderligere, og hvordan samt hvor man som besøgende får de bedste fugleoplevelser på Kalvebod Fælled.

Kalvebod Fælled anvendes her på hjemmesiden som lokalitetsbetegnelse for det område, som også er kendt som Vestamager.

Det er som sagt fuglene, der er i fokus, men Kalvebod Fælled byder naturmæssigt også på meget andet end fugle. På insektområdet er særligt Pinseskovens mange sommerfugle værd at fremhæve, og der er ligeledes mange spændende og sjældne planter i området, og så skal padderne også nævnes, herunder den smukke grønbrogede tudse. 

Nyheder og løbende opdatering af hjemmesiden

Det er ambitionen med mellemrum at opdatere siden med nyheder om eller af relevans for fuglelivet på Kalvebod Fælled. Man kan abonnere på disse nyheder, hvis man tilmelder sig nyhedsbrevet her. Derudover vil hjemmesiden løbende blive opdateret på indholdssiden, herunder med opdatering af observationer og forekomster, tilføjelse af flere historiske billeder, opdatering af anbefalinger til fugleforvaltningen, opdatering vedr. Naturstyrelsens gennemførte indsatser mv.

Hjemmesidens målgruppe

Målgruppen for hjemmesiden er såvel garverede fuglekiggere som almindeligt naturnysgerrige, der søger information om fuglelivet på Kalvebod Fælled. Hjemmesiden vil derfor forsøge at sigte bredt formidlingsmæssigt. 

Faktuelle rettelser og kommentarer til hjemmesiden er velkomne

Finder du faktuelle fejl på hjemmesiden eller har kommentarer i øvrigt til sidens indhold, er du velkommen til at skrive til os.

Vi er også meget interesseret i ældre fotos fra perioden 70’erne frem til 00’erne, som viser, hvordan landskabet så ud dengang. Så ligger du inde med sådanne billeder, og må vi vise dem her på hjemmesiden, er vi meget interesseret i at høre fra dig. Vi kan ikke tilbyde vederlag for brug af billederne.

En særlig tak til de mange fotografer som har bidraget med billeder

En række natur- og fuglefotografer har bidraget med deres billeder til denne hjemmeside. En stor tak skal i den forbindelse lyde til: Carl Bohn, Helge Sørensen, Inge Christiansen, Jan Lindgaard Rasmussen, Jan Speiermann, Jesper Brodersen, Jesper T. Christensen, John Larsen, Keith Fox, Lars Andersen, Lars Maltha Rasmussen, Mark Walker, Michael Bendt, Nis Lundmark Jensen, Ralph Qwinten, Rasmus Strack, Simon Berg, Stefan Andersen, Sven Norup, Thomas Tümmler-Hellesen, Troels Leuenhagen Petersen.

Alle billeder er med copyright og må ikke anvendes uden forudgående aftale med den enkelte fotograf.

Derudover også en tak til COWI og I-GIS for at få lov til at vise luftfotos fra hhv. DDOland og luftfotoserien fra 1945 samt tak til Andreas Hagerman fra Genau for IT-teknisk assistance.