Mere om engfugleforvaltning

 • Handlingsplan for truede engfugle (Miljøministeriet, 2005). Link.
   
 • Truede engfugle – Status for bestande og forvaltning i Danmark (Thorup, Ole. DOF, 2003). Link.
   
 • Rappport om ynglende engfugle og vandfugle på Kalvebod Fælled 2017 (Rasmussen, Lars Maltha og Sørensen, Uffe Gjøl. Tidal Consult, 2017). Link.
   
 • Forstyrrelser af fugle ved menneskelig færdsel – en oversigtsartikel (Laursen, Karsten & Holm, Thomas Eske, DOFT 105, 2011). Link.
   
 • Resultater af undersøgelser vedr. prædation på vadefugle på Vestamager (Olsen, Henrik. Årstal?). Link.