Sommerhits og ynglefuglenyt

Vadefugletrækket er i fuld gang og fortsætter de næste par måneder. I øjeblikket er det de gamle fugle, der trækker igennem i deres flotte yngledragter. Kom ud og nyd dem i din sommerferie.

I denne nyhed kan du læse om en række gode ynglefugleresultater samt få en status over, hvad der er blevet set af spændende fugle på Kalvebod Fælled den sidste måneds tid. God læselyst og god sommer!

Ynglefuglestatus

Vi starter med en række gode ynglefuglenyheder. Den 10/6 blev Stylteløberne ved Villahøj forældre til et kuld unger. Ungerne var dog gemt i det høje græs og først et par uger efter kom de ud i det mere åbne, hvor det kunne konstateres, at der var tre unger. Ungerne har indtil videre klaret den og er nu blevet store og laver flyveøvelser. Ynglefundet er blot det fjerde i Danmark med ynglesucces. 

Stylteløber med unger, Villahøj. 24 juni 2021. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Klyderne i Klydeøsen har haft en fantastisk ynglesucces i år. Over 100 unger ser ud til at blive flyvefærdige, hvilket er rekord. En tiltrængt succes oven på et par meget dårlige år, hvor stort set ingen unger er blevet flyvefærdige. Succesen skyldes mindre ræveaktivitet i Klydesøområdet som følge af styrket indsats fra Naturstyrelsen ift. ræveregulering her. Samtidig har vandstanden i foråret været høj og dermed gjort øen Klyderne ynglede på mere rævesikker (ræve undgår helst vand).

Klyde, Klydesøen. Juni 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

For Engrylen er der også gode nyheder. Den 21/6 spottede Sebastian Klein en Engryle med unge inde på engene nord for det midterste tårn. Utroligt positivt at arten stadig holder stand – og så endda med ynglesucces. Det er sandsynligvis det eneste ynglepar uden for Jylland, hvor arten i dag kun yngler nogle ganske få steder.

I midten af juni blev en Atlingand hun set med fire unger ved Villahøj. Det er blot anden gang, at arten konstateres med unger på Kalvebod Fælled. Første gang var i øvrigt sidste år (og samme sted). Dog har den sandsynligvis gjort yngleforsøg ved Villahøj de fleste af årene efter at engsøen blev etableret. Den samlede bestand i Danmark er estimeret til omkring 200 par.

Igen i år er der ynglende Dværgterner ved Klydesøen, og igen i år er der ynglesucces med pt. flere kuld unger. Havternen har derimod opgivet.

Som sidste gode nyhed skal nævnes, at Havørneparret fra Kongelunden har taget fusen på de fleste og i al hemmelighed har opfostret en unge. Den er nu næsten flyvefærdig og kan forventes at forlade reden i løbet af en uge eller to. Noget af en overraskelse at det er lykkedes parret at gå så stille med dørene.

Det er anden gang det lykkes parret at få en unge på vingerne. Første gang var i 2018. Både i 2019 og 2020 forsøgte de, men uden held. Sandsynligvis pga. for mange forstyrrelser. De skal fortsat have ro og alle opfordres derfor til at vise hensyn. Ungen (en han) har i øvrigt fået påsat en lille GPS-sender, og man vil derfor kunne følge dens videre færden. Den vil kunne følges på hjemmesiden her (under navnet ‘Mads’). 

Opsummering fra juni måned og starten af juli

Vi starter i den tunge ende. Den 23/6 fandt Stig Kjærgaard Rasmussen en syngende Buskrørsanger for enden af Frieslandsvej lige på den anden side af lågen (Kanalvej siden). Flot fund og blot det tredje for Kalvebod Fælled. Den er fortsat på plads og synger meget aktivt. Klart et besøg værd, hvis man mangler et udflugtsmål her i sommerferien. En fantastisk sanger. Nyd videoen under fotoet (optaget af Dennis Quistgaard).

Buskrørsanger, Kalvebod Fælled. Juni 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

 

Buskrørsanger, Kalvebod Fælled. Juni 2021. Videooptagelse: Dennis Quistgaard.

Den 18/6 indfandt en Silkehejre sig ved Villahøj i selskab med to Sølvhejre (Thomas Tümmler-Hellesen m.fl.). Trioen kunne ses dagen ud, hvorefter Sølvhejrene trak videre. Silkehejren blev og kunne ses frem til den 29/6, hvor den forlod området og senere samme dag blev set ved Ishøj. Mange lagde vejen forbi Villahøj i den periode, hvor der således både kunne ses Stylteløbere, Silkehejre m.m. En rastende Sorterne fundet den 17/6 var på plads de to efterfølgende dage og kunne således også nydes i de dage.

Silkehejre, Villahøj. Juni 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Endnu en Søvhejre blev set den 1/7 hhv. Klydesøen (Andreas Bruun Kristensen) og senere på dagen ved Villahøj. I den langbenede ende skal også nævne en Trane som rastede i Klydesøen den 15/6-16/6 (Thomas Tümmler-Hellesen m.fl). Et usædvanligt tidspunkt for en Trane på disse kanter.

En hun Mandarinand blev i dagene op til den 27/6 set raste ved Kongelundsengen (fundet af Gitte Nielsen Laursen), men den 27/6 rykkede den til Hejresøen og efterfølgende Klydesøen, hvor den blev set frem til den 30/6.

Mandarinand, hun. Kongelundsengen, juni 2021. Foto: Rasmus Turin.

Og så til vadefuglene. Den 15/6-16/6 rastede en Odinshane i Klydesøen ud for sydtårnet (Stefan Stürup m.fl). En Kærløber rastede ved Villahøj den 27/6 (Thomas Tümmler-Hellesen) og 1/7 rastede en i Klydesøen. Den 5/7 var 1 blevet til 2, som også var på plads dagen efter. Flere kan nok forventes over de kommende uger.

I juni måned markerede især de Store Kobbersnepper sig med pæne rasttal, men også Tinksmedene var godt med. For Stor Kobbersneppe blev der sat ny rekord med ca. 37 den 18/6, hvor mindst 16 rastede ved Villahøj samtidig med at 21 rastede i Klydesøen. Tinksmedene toppede i dagene omkring slutningen af juni med 174 den 29/6 ved Villahøj (Thomas Tümmler-Hellesen).

Buskrørsangeren gav mange besøgende, og det kastede lidt andre spændende observationer af sig som det ofte er tilfældet, når der er mange øre og øjne til stede. Den 25/6 sang en Karmindompap kortvarigt fra området lige syd for, hvor buskrørsangeren holdt til (Thomas Tümmler-Hellesen m.fl.). Sandsynligvis samme fugl sang kortvarigt ved sydtårnet den efterfølgende morgen (Karsten Busk Laursen). Arten er ikke årlig på Kalvebod Fælled. Der er ca. 12. fund siden 2000.

Den 29/6 fik et par observatører sig en overraskelse, da to Almindelige Kjover trak lavt over dem og videre mod nordøst ind over Pinseskoven.

Almindelige kjover. Kalvebod Fælled, juni 2021. Foto: Kim Duus.

I den nordlige ende af Kalvebod Fælled, på Nordre Klapper, blev der gjort et usædvanligt fund i forbindelse med CES-ringmærkning, i det der den 15/6 blev ringmærket en Lille Flagspætte. Det i sig selv er usædvanligt. Endnu mere usædvanligt blev det af, at det drejede sig om en hun med rugeplet! Med al sandsynlighed er der tale om en lokal fugl og dermed en mulig ynglefugl fra Kalvebod Fælled (Fasanskoven?).

CES står for Constant Effort Site, og er en metode til overvågning af spurvefuglebestande gennem standardiserede ringmærkning. Du kan læse mere om CES her

Næste nyhedsbrev kan forventes omkring september/oktober.