Sjældne aftenfalke ved Villahøj

I øjeblikket kan hele tre unge aftenfalke ses raste i området ved Villahøj. Her kan man bl.a. se dem fouragere på guldsmede, som de fanger i luften, eller man kan se dem sidde på hegnspælene i området.

Juvenil aftenfalk, 29. august 2019, Villahøj. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Aftenfalken er en fåtallig, men årlig trækgæst i Danmark – primært om foråret. De nærmeste ynglepladser findes i Østeuropa, men den yngler mere udbredt i Hviderusland, Ukraine og Rusland og videre østover. Det er de seneste dage med varm sydøstenvind, som har bragt de unge aftenfalke ud af kurs. De trækker normalt mod syd og sydvest fra ynglepladserne for at nå det sydligste Afrika, hvor de overvintrer. Gennem de seneste dage er mindst 30 fugle set i Danmark, hvilket er uhørt mange på denne tid af året.

Aftenfalken ses næsten hvert år på Kalvebod Fælled med et enkelt eller et par eksemplarer, men det er første gang, at man kan se hele tre fugle sammen. De ses bedst fra selve Villahøj. Kom ud og oplev dem nu, inden de trækker videre.

Du kan læse mere om aftenfalken i DOFs artsleksikon. En oversigt over de tidligere fund på Kalvebod Fælled kan ses her. Og så kan du se en lille videosekvens af en af dagens tre fugle nedenunder.