Sjældne Dværggæs besøger Kalvebod Fælled

To Dværggæs blev den 28 marts fundet på Koklapperne, hvor de i skrivende stund (den 1. april) fortsat kan ses i området. Dværggåsen er en fåtallig trækgæst i Danmark, og der er kun 7-8 tidligere fund fra Kalvebod Fælled. Det seneste fund er fra 2015.

En af to Dværggæs på Koklapperne. Marts 2020. Kendes fra Blisgås på den gule øjenring, korterer næb, mindre størrelse m.m. Foto: Troels Eske Ortvad.

Dværggåsen yngler i et arktisk bælte fra det nordlige Skandinavien over det nordlige Rusland til det nordlige Sibirien østpå til Beringshavet. Den globale bestand er meget lille og under pres; specielt er den gået tilbage i Skandinavien og Rusland. I Sverige og Finland har man i de senere år med held udklækket æg fra vilde Dværggæs i reder af Bramgæs for at få de unge Dværggæs til at følge Bramgæssene på trækket til vinterkvarteret i Holland, hvor de er mindre udsatte end på artens traditionelle overvintringspladser. Disse projekter er der i øvrigt delte meninger om, men det er med stor sandsynlighed fugle fra de projekter, vi ser herhjemme.

Den ene af de to Dværggæs på Koklapperne er ringmærket og viser sig at være en han, som er ringmærket den 8. juli 2016 i forbindelse med et Svensk genudsætningsprojekt. Den ringmærkede han er tidligere set i Danmark, idet den blev set den 24. marts i år på Roden fed på Lolland. Hannen er sammen med en ikke ringmærket hun og har overvintret i Holland siden 2016.

De to Dværggæs med den ringmærkede han bagerst. Koklapperne, marts 2020. Foto: Troels Eske Ortvad.

Uanset deres baggrund er det et yderst charmerende par, og de har også tiltrukket en del opmærksomhed de seneste dage fra folk med kikkerter og store teleskoper.