Set og sket juli-september 2023

Perioden bød på ustadigt vejr i juli, som dog betød, at der kom vand i Villahøj engsøen igen. August bød på regulært blæsevejr først på måneden, men også perioder med varme. September blev en rigtig “sommermåned” med mange dage med sommerlige temperaturer. Fuglemæssigt bød perioden bl.a. på mange vadefugle, masser af hvide hejrefugle, samt flere smukke steppehøge, som nogle af højdepunkterne.

Sølvhejre bonanza

De sidste par år har der været overraskende få Sølvhejre på Kalvebod Fælled sammenlignet med de foregående år og tendensen i resten af landet. Men i sensommeren, og her i starten af efteråret, har det været rent sølvhejre bonanza på Kalvebod Fælled. Det er svært at vurdere, hvor mange fugle der reelt har været, men i alt drejer det sig nok om et godt stykke over 50 fugle. Et par af de større observationer nævnes her: 23 rst. den 5/8 og 27 rst. den 7/9. Sidstnævnte er i øvrigt ny lokalitetsrekord. Nævnes skal også 9 sydtrækkende den 10/9.

At der sker et større tiltræk af Sølvhejre, og at det dermed ikke bare er de samme fugle der raster i området, kan også ses af træktallene fra Falsterbo, hvor ca. 200 Sølvhejre er noteret trækkende her i august og frem til midten af september. 

Sølvhejre flok, Klydesøen. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Skestorkene fortsatte med at frekventere Klydesøen henover sommeren, hvor de næsten blev set dagligt i månederne juli-august. De største tal blev 8 den 22/7, 11 den 31/7 og 14 den 3/8. Flokken på 14 er i øvrigt ny lokalitetsrekord. Sidste observation blev 1 rst. den 20/8.

Det drejer sig sandsynligvis om fugle fra Peberholm, hvor de forsøgte at yngle i år og tilsyneladende havde ynglesucces. I hvert fald blev et par juvenile fugle set på Peberholm i slutningen af august. Bliver spændende at se, om vi på et tidspunkt får yngleforsøg i Klydesøen også.

Skestorkeflok (14 stk.) i det sidste aftenlys, Klydesøen. 3. august 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Af andre langbenede hvide fugle skal også nævnes en Silkehejre fra 10/7 til og med 15/8 (Karsten Busk Laursen m.fl.). Den overnattede tilsyneladende på Aflandshage, da den næsten dagligt blev set forbiflyvende ved Sydvestpynten tidligt om morgenen. Derudover lagde en flok på 8 Hvide Storke vejen forbi den 14/9, hvor de blev set trækkende mod vest (Troels Eske Ortvad).

Sommertid er vadertid

Klydesøen er som bekendt leveringsdygtig i store antal af rastende vadefugle i sommermånederne samt en stor diversitet af vadefuglearter.

Nogle af højdepunkterne fra sommeren blev følgende: Kærløber 3 ad i Klydesøen den 6/7 samt 2 1K hhv. 20/8-23/8 og den 10/9. En Odinshane rastede fra den 20/8-24/8 (Julia Tang og Esben Bjørn Salmonsen m.fl.). Periodens bedste vader blev en Stribet Ryle i Klydesøen fundet af Rasmus Strack den 17/7. Fuglen blev kun set om aftenen og ikke genfundet de efterfølgende dage. Det er 12. fund for Kalvebod Fælled.

To dage senere blev det til endnu en sjælden vader, da Jesper Bay fandt en 2K Stylteløber. Kan det mon tænkes at være en af ungerne fra sidste år? Fuglen var stationær frem til den 16/8 og blev primært set i Klydesøen, men da der kom vand i Villahøj engsøen igen, efter tørken, rykkede den til Villahøj, hvor den kunne ses fra 11/8-16/8.

Stylteløber, 2K. Nihøje Sø. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Perioden bød også på pæne tal af Krumnæbbet Ryle. De største tal blev 60 den 23/7 og 59 den 31/7. De Almindelige Ryler havde to toppe; primo juli, hvor 1.200 blev talt den 11/7 og i slutningen af juli med ca. 1.000 rastende den 31/7. Derudover skal også nævnes 155 Storspover til natterast i Klydesøen den 11/8 og 40 Strandhjejler rst. den 12/8.

Storspover på vej til natterast i Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Ride på afveje

I forbindelse med blæsevejret i starten af august, blev der lidt overraskende fundet en ung Ride i Klydesøen den 8/8 (Sebastian Klein). Det er blot det 9. fund for Kalvebod Fælled. Det blev også til en del observationer af Sortterne. Største tal blev 4 rst. den 17/7.

Tre Almindelige kjover lagde vejen forbi Klydeøsen den 10/7 og skabte panik blandt de øvrige fugle, som de plejer at gøre, inden de trak videre (Karsten Busk Laursen). 

Den Nordiske Lappedykker blev set hele perioden og har nu været stationær siden den 15/4!

Smukke Steppehøge på besøg

Efter flere år med kun få observationer af Steppehøg på Kalvebod Fælled, blev 2023 endelig et år med flere fugle, herunder ikke mindst en han (2K), som rastede i dagene 7/9-10/9 (Rasmus Turin + mange).

Steppehøg, 2K han, Koklapperne. 9. september 2023. Blev set af mange i dagene 7-10/9. Foto: Nikolaj Noel Christensen.

Den 9/9 blev endnu en steppehøg set. Denne gang en trækkende smuk gammel han. Jesper Ejsing var på rette sted på det rette tidspunkt og fik foreviget denne lækkerbisken af en kærhøg.

Steppehøg, han trækkende ved Klydesøen 9. september 2023. Foto: Jesper Ejsing.

Den 14/9 blev en 1K fugl set fra Villahøj flyvende mod Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen). Måske samme fugl blev set de efterfølgende dage rastende i området.

Perioden bød også på flere flotte hanner af Blå Kærhøg. De kærhøge er en fryd for øjet.

Ung Steppegøg (1K), Koklapperne 14. september 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Blå Kærhøg han, Koklapperne. September 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Perioden bød også på en del trækkende Hvepsevåger bl.a. 29 den 9/9 samt flere rastende Fiskeørne. Havørnefamilien kunne i øvrigt ses hele perioden ude i Klydesøen, hvor de tog for sig af bl.a. gæs og skarver. 

Fiskeørn rastende, Klydesøen. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Savisanger og Rødstrubede pibere

Småfugletrækket er godt i gang og mange af afrikatrækkerne har allerede forladt landet. Perioden bød på flere gode observationer af småfugle: Den 18/7 havde Rasmus Turin en syngende Savisanger ved Villahøj. Den 26/8 rastede en Vendehals ved Sydmøllevej. En Rødtoppet Fuglekonge blev set den 26/8. Og i september blev der som sædvanligt set nogle Rødstrubede Pibere. Ca. 3-4 fugle blev set i perioden, bl.a. en flerdages fugl rastende ved Sydmøllevej. Derudover også observationer fra Koklapperne, Nihøje og Villahøj.

Perioden bød også på en del Rødryggede Tornskader, Stenpikkere og Bynkefugle, men ingen store rast-tal.

Nyt udsigtstårn og gangbro for enden af Asger Jorns Allé.

I regi af Naturpark Amager er der etableret en ny indgang til Naturparken. For enden af Asger Jorns Allé (vejen stik vest for Vestamager Station) er der etableret en plankesti, som går gennem det store kratområde langs vestsiden af Ørestad Syd. Stien snor sig gennem området og rammer Kanonvej på den anden side. Der er også etableret et udsigtstårn. Så skal du prøve noget nyt på din næste tur til Kalvebod Fælled, så kan du prøve denne nye rute ind i området.

Nyt udsigtstårn og gangbro for enden af Agser Jorns Allé. September 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Lidt blandede billeder fra perioden

Neden for lidt blandede billeder fra perioden juli-september.

Sortklire, juvenil. Klydesøen, august 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Hvepsevåge, juvenil. Trækkende Kalvebod Fælled. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Bynkefugl. Kalvebod Fælled. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Rødrygget Tornskade, Kalvebod Fælled. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Mursejler på insektfangst, Kalvebod Fælled. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Hjejler i aftenlys. Koklapperne, august 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Blomsterflor i Klydesøreservatet, august 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Øjentrøst sp., Kalvebod Fælled. August 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.