Sjælden Rødhalset Gås på besøg

Den 8. april 2019 fandt Jakob Strand en Rødhalset Gås i Klydesøreservatet (set fra Sydmøllevej). Den blev genfundet dagen efter og blev set frem til den 13. april forskellige steder på Kalvebod Fælled. Samme fugl opholdt sig den 6. april ved Ishøj Strandenge. Fundet udgør blot det fjerde for Kalvebod Fælled. 

Rødhalset Gås yngler på den nordsibiriske tundra i et område øst for Uralbjergene. Den ses årligt, men fåtalligt i Danmark – oftest i selskab med Bramgæs.

Sidste år blev der også set Rødhaslet Gås på Kalvebod Fælled om foråret, da en fugl blev set fra den 27. april til den 5. maj. En videooptagelse af denne fugl kan ses her.

Rødhalset Gås, Klydesøreservatet. Maj 2018. Videooptagelse: Thomas Hellesen.