Syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj

Den 21. april fandt Troels Eske Ortvad en syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj i forbindelse med fugleoptællingsarbejde for Miljøstyrelsen. Det er første fund af en syngende fugl på Kalvebod Fælled siden 2010. Plettet Rørvagtel er en fåtallig træk- og ynglefugl herhjemme. 

Fuglen sidder i den lukkede del af reservatet, men dens særegne sang (som ofte beskrives som lyden af en dryppende vandhane) kan fint høres fra Reservatvej – især hvis lytteforholdene er gode. Den er mest aktiv efter solnedgang og før daggry. Jo senere på aftenen/natten jo større sandsynlighed for at høre den. Plettet Rørvagtel er i øvrigt på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området, som bl.a. omfatter Kalvebod Fælled.

En lydoptagelse af fuglen kan høres her. Optagelsen er fra kl. 6 om morgen, hvor den ikke sang så aktivt (mest aktiv i starten af optagelsen).