Forrygende start på forårssæsonen

Forårsmånederne april, maj samt juni er altid en fornøjelse, når alle fuglene kommer tilbage fra deres vinterkvarterer. Ofte er der også overraskelser imellem de mange trækfugle, hvor man kan være heldig at se nogle arter, man kun sjældent ser på Kalvebod Fælled. Foråret 2020 har allerede budt på mange spændende trækfugle. Her kommer en lille opsamling fra den seneste måned samt en foreløbig ynglestatus for Viben.

Det startede med de to Dværggæs, som blev fundet den 28. marts. De blev sidst set den 1. april. Den 7. april fandt Ib Jensen en hun Hvidbrystet Præstekrave i Klydesøen (blot 6. fund efter de forsvandt som ynglefugle i 1960’erne). Få dage senere, den 10 april, blev der utroligt nok også set en han (fundet af Karsten Busk Laursen). Desværre krydsede de to fugle ikke hinandens veje… Den Hvidbrystede Præstekrave yngler herhjemme i dag kun i Vadehavet, og bestanden er ganske lille.

En af to Dværggæs på Koklapperne. Marts 2020. Foto: Troels Eske Ortvad.

Den 9. april fandt Kasper Thorup en nordtrækkende Rødrygget Svale ved Koklapperne/Kanalvej. Det er blot 3. fund for Kalvebod Fælled. Trods ihærdig eftersøgning kunne den ikke findes rastende i området. I øvrigt et meget tidligt fund. Samme dag sås også en Hvid Stork trækkende nordøst (Mikkel Friborg Mortensen).

Fra den 13. april og en lille uge frem blev der set flere Ringdrosler. Det toppede med en ny dagsrekord den 18. april, hvor 7 forskellige fugle blev set. Normalt ses kun nogle få eksemplarer i løbet af året.

Ringdrossel, Store Høj. 18. april 2020. Foto: Jan Speiermann.

Samme periode gav også en fin Vendehals den 18. april (se videoen optaget af Jesper Johannes Madsen). Af andre småfugle skal nævnes en Sortstrubet Bynkefugl rastende ved Klydesøen den 8. april (Stig Kjærgaard Rasmussen) samt en Bjergpiber ved Villahøj Sø den 29. marts (Frank Abrahamson).


Vendehals, Koklapperne. 18. april 2020. Husk at trykke på ‘HD’ nede i højre hjørne, så bliver videokvaliteten bedre. Videooptagelse: Jesper Johannes Madsen.

Den 19. april slog Karsten Busk Laursen til med en fin Damklire, som rastede ved Villahøj nordlige engsø det meste af dagen. Fundet udgjorde det 6. for Kalvebod Fælled. Arten er en årlig men meget fåtallig trækgæst i Danmark. Samme dag blev der også set en Rødhalset Gås på Koklapperne blandt de mange Bramgæs (5. fund for Kalvebod Fælled). Sandsynligvis samme fugl blev set igen den 23. april på Koklapperne (Thomas Tümmler-Hellesen) og er også set d.d. den 24. april.

Rødhalset Gås, Koklapperne 24. april 2020. Foto: Kasper Thorup.

Derudover skal også nævnes to observationer af Sølvhejre: en rastende og derefter vesttrækkende ved Klydesøen den 29. marts (Andreas Bruun Kristensen) samt en overflyvende ved Klydesøen den 20. april (Oskar Nilsson).

Hydrologiprojektet fra 2018 er blevet justeret og begynder nu for alvor at virke. Set fra Kalvebod Sti mod syd ved grøblerenden. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

På ynglefuglefronten ser det pt. lovende ud for ynglesæsonen for Viber. Caretakergruppen foretager optælling af alle delområder i år. Optællingen foretages hvert andet år, og fokus er på vadefuglene. De foreløbige tællinger fra nogle af delområderne tegner til en fremgang for Viben sammenlignet med tællingen i 2018. Særligt ser det rigtig godt ud på den del af Koklapperne nord for Villahøj. Ingen tvivl om, at det er Naturstyrelsens hydrologiprojekter, der begynder at virke nu…jo vådere jo vibere. De første vibeunger kan også allerede ses nu.

Vibeunge (et par dage gammel), Kalvebod Fælled. 23. april 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Det betydeligt øgede antal besøgende på Kalvebod Fælled giver dog også nogle udfordringer med øget fladefærdsel og flere løse hunde på engene, hvilket har resulteret i væsentligt flere forstyrrelser af yngle- og rastefugle, bl.a. på Koklapperne, herunder den nordlige engsø ved Villahøj. En del af forstyrrelserne skyldes, at folk tror de kan krydse Koklapperne mod syd fra Kalvebod Sti. Efter kontakt til Naturstyrelsen om problemet, har Naturstyrelsen nu opsat et ”blind vej” skilt, som ser ud til allerede at have en effekt. Naturstyrelsen er også opmærksom på de løse hunde.

Hjulsporet mod syd fra Kalvebod Sti, hvor Naturstyrelsen nu har opsat et “blind vej” skilt for at reducere forstyrrelser ved bl.a. Villahøj engsø. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.