Fugleoplevelser i påsken

Påsken står for døren, vejrudsigten lover pænt vejr og varme, og forårstrækket samt ynglefuglesæsonen er allerede i fuld gang. Der er lige nu masser af fugle at opleve i et af Naturpark Amagers hotspots; Kalvebod Fælled. Her kommer lidt tips og tricks til, hvad du kan forvente at se af fugle i påsken og hvor.

VIBER og SANGLÆRKER er karakterfugle på Kalvebod Fælleds enge på denne tid af året. Man kan næsten ikke undgå at se og høre dem. Hvor Viben både er til at se og høre, er Sanglærken mest en man hører, da den pga. sin størrelse, farver og levevis ikke er så nem at få øje på. Men det gør nu ikke mødet med arten mindre fantastisk. Begge arter kan hhv. ses og høres på videoen nedenunder. Et godt sted at opleve de to arter er på Nordre Klapper. Ta’ ud en tidlig (og ikke for blæsende) morgen og gå en tur ad trampestien, så kan du være sikker på at opleve begge arter.

De første GRANSANGERE ankom fra deres vinterkvarter her i løbet af marts måned, men med den varme der er på vej, kommer der med garanti flere frem til os i den kommende uge. Gransangeren er en uanseelig grønbrun sag, men dens karakteristiske sang kan selv den mest fuglestemme-uøvede lære at kende: tjif-tjaf-tjif-tjaf-tjif-tjaf. Lyt selv her. Et stensikkert sted at høre den er i Pinseskoven. Varmen bringer måske også de første Landsvaler med sig. 

Gransanger, Pinseskoven. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

KRIKÆNDER, SKEÆNDER, KNARÆNDER og andre ænder. Et stort antal svømmeænder passerer i øjeblikket gennem landet på vej nordover til deres ynglepladser. Hannerne er på denne tid iklædt deres stiveste puds – den såkaldte pragtdragt – for at kunne gøre det bedste indtryk på hunnerne. Det er en fryd for øjet at se disse hanner. Et godt sted at se dem er fra Villahøj. Antallet af rastende ænder kan dog svinge en del fra dag til dag. Og det er en god ide at have en kikkert med, da de ofte ligger på lidt afstand. Har du ikke en kikkert, så ta’ en tur forbi skjulene ved Store Høj Sø og oplev de sindsygt flotte TAFFELÆNDER med deres drabelige røde øjne. De kan ses tæt på pga. skjulet og kræver derfor ikke kikkertudstyr. Måske får du også fornøjelsen af at opleve de meget højtråbende Gråstrubede Lappedykkere med deres karakteristiske grise-agtige hyl (lyt her).

Skeand. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Billede 1 af 5

BRAMGÆS, BRAMGÆS, BRAMGÆS….Hvert år på denne tid begynder antallet af Bramgæs at stige, når de fra deres vinterrastepladser tager et kortere eller længere ophold på Kalvebod Fælled inden den videre rejse nordpå. Altid fascinerende med disse store flokke. At se dem kræver ikke den store vejledning. Her skal man blot kigge op fra sin mobiltelefon et øjeblik, så er der gevinst. 

Bramgæs, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

ROVFUGLE og andre STORE VINGEFANG. De fleste TRANER er allerede trukket igennem. Bl.a. trak der rigtig mange Traner over Kalvebod Fælled den 15. marts (læs mere her). De fleste er nu samlet oppe ved Hornborgasjön i Sverige inden de fortsætter den videre rejse mod deres ynglepladser. Men der kan stadig godt komme nogle flokke dryssende, så hold udkig og ikke mindst ørerne ude, da man ofte opdager dem på deres trompterende kald. Derudover er der gode chancer for at se både trækkende RØD GLENTE og FISKEØRN, som begge også kan finde på at raste i området. Der også chance for at se de lokale HAVØRNE i luften over området. Også Rørhøg, Blå Kærhøg og Vandrefalk kan ses.

Fiskeørn, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

TA’ HENSYN TIL YNGLEFUGLENE PÅ ENGENE. Lige nu er mange af ynglefuglene på Kalvebod Fælled allerede i fuld gang med at gøre klar til ynglesæsonen. På engene er det særligt vores Viber, der nu er i gang med yngleforberedelserne, men om lidt kommer mange flere til. Bestandene af vadefugle i Danmark har det rigtig skidt, så vi skal passe på dem, der er tilbage. Ta’ derfor hensyn til ynglefuglene på engene de næste par måneder og hold dig så vidt muligt til de eksisterende veje, stier og trampestier, så engfuglene kan få ro til at passe på deres æg og unger. Og Fido skal selvfølgelig være i snor.

Rigtig god tur!

LINKS