Klyderne har indtaget den nye yngleø i Klydesøen

Klyderne har taget godt imod den nye yngleø i Klydesøen, som Naturstyrelsen anlagde sidste år (en blandt flere øer). Klyderne har ynglet fast i Klydesøen siden 2014, hvor de – bortset fra 2018 – har ynglet på den yngleø, som Naturstyrelsen anlagde i 2009/2010 i den vestlige af Klydesøen (ud for det midterste fugletårn). Antallet af Klyder på og omkring den nye yngleø (omkring 100 fugle) tyder på, at det kunne blive endnu en god ynglesæson. Bliver spændende at følge. Læs mere om Klydernes yngleforekomst på Kalvebod Fælled her.

Klyderne har taget godt imod den ny yngleø ud for det sydlige fugletårn på dæmningen. Yngleøen blev etableret at Naturstyrelsen i 2018.  Pt. ruger mindst 40 par på øen. Billedet kan forstørres op ved at holde markøren over. Foto: Caretakergruppen.