Silkehejre ved Villahøj Sø

Den 22. juni fandt Karsten Busk Laursen fra caretakergruppen en rastende Silkehejre ved Villahøj Sø. Silkehejre ses årligt med en eller nogle få eksemplarer på Kalvebod Fælled, så den er en sjælden gæst. Den yngler primært i Sydeuropa, men mindre bestande findes også længere nordpå i Holland og på De Britiske Øer. I år har der været flere observationer på Kalvebod Fælled. Flere af de seneste observationer drejer sig med stor sandsynlighed om det samme individ. Dagens fugl kunne ses rigtig fint fra Svenskeholmvej. På videoen kan man bl.a. se Silkehejrens fødesøgningsteknik, hvor den med den ene fod hvirvler småfisk mv. op fra bunden, som den derefter hapser.

Silkehejre, Villahøj Sø. 22. juni 2019. Videooptagelse: Thomas Hellesen.