Ynglefuglenyt – både gode og dårlige nyheder

Ynglefuglesæsonen er fuld gang og for nogle arter allerede vel overstået. Nedenfor gives en kort status for nogle udvalgte arter. Bl.a. kan nævnes, at rekordmange Klyder gjorde yngleforsøg, men kun få unger kom vingerne pga. prædation fra ræv. Første ynglefund med unger af Engryle siden 2013(!). Rekordmange ynglende Stor Præstekrave. Og at havørnparret i Kongelunden opgav deres yngleforsøg.

Havørn, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Hellesen.

Havørneparret, som fik en unge på vingerne sidste år, opgav desværre deres yngleforsøg i Kongelunden i år. Hunnen lå ellers på rede og alt så lovende ud, men pludselig opgav de. Nogle af de lokale fuglekiggere, som har fulgt havørneparret, havde bemærket en del forstyrrelser i området omkring reden, og det er ikke utænkeligt, at det er det, der har været årsagen til, at yngleforsøget er gået i vasken. Havørne er meget sårbare i den indledende fase, og der skal derfor ikke mange forstyrrelser til før de opgiver et yngleforsøg. Vi håber de prøver igen til næste år og får den fornødne ro der. Ungen fra sidste år, August, trives. Han blev gps-mærket som unge og hans færden kan, sammen med andre danske gps-mærkede havørne, følges her

Klyde, Klydesøen. Foto: Thomas Hellesen.

Som annonceret i en tidligere nyhed, så det tidligere på foråret rigtig lovende med Klyderne, som havde indtaget en af de nye yngleøer, som Naturstyrelsen etablerede sidste år. Rekord mange Klyder lå i maj måned på rede; 82 par! Desværre var øen ikke tilstrækkelig rævesikker, og henover to dage i slutningen af maj fik en ræv gnasket sig gennem koloniens æg og unger. Det gik også udover de havterner, der lå på rede på øen. Heldigvis nåede nogle enkelte klyder at få unger på vingerne i dagene op til rævens besøg, og de unger klarede sig i første omgang. 

Caretakergruppen har været i kontakt med Naturstyrelsen efterfølgende for at drøfte tiltag, som kan gøre yngleøerne mere rævesikre. Det vil der blive fulgt op på inden næste ynglesæson, så der forhåbentlig kan komme endnu flere klydeunger på vingerne til næste år. Et klydepar får typisk 3-4 unger, så med en koloni igen til næste år på ca. 80 par igen, kan det blive til rigtig mange klydeunger!

Den største overraskelse på ynglefuglefronten kom i juni, da Troels Eske Ortvad fra caretakergruppen fandt to voksne engryler med 4 unger inde på engene ved Klydesøen. De blev opdaget fra det midterste fugletårn og gik rundt et stykke inde på engen i nordvestlig retning fra tårnet. Det er første sikre ynglefund (med unger) siden 2013! Meget glædeligt og noget overraskende, da der ikke ellers har været observeret tegn på yngel i løbet af foråret.

En anden god nyhed er, at ca. 20-25 par Stor Præstekrave har ynglet på engene omkring Klydesøen i år. Det er ny rekord.