Masser af efterårsfugle på Kalvebod Fælled

Fuglene trækker syd på hobetal i denne tid. Det betyder både mange trækfugle over Kalvebod Fælled, men også mange rastende fugle. I øjeblikket er det især rastende og trækkende rovfugle man kan opleve, masser af rastende svømmeænder og vadefugle samt ikke mindst bramgæssene, som er begyndt deres træk syd på fra deres ynglepladser i bl.a. den sibiriske tundra.

Læs mere