Masser af efterårsfugle på Kalvebod Fælled

Fuglene trækker syd på hobetal i denne tid. Det betyder både mange trækfugle over Kalvebod Fælled, men også mange rastende fugle.

I øjeblikket er det især rastende og trækkende rovfugle man kan opleve, masser af rastende svømmeænder og vadefugle samt ikke mindst bramgæssene, som er begyndt deres træk syd på fra deres ynglepladser i bl.a. den sibiriske tundra. Omkring 1.000 bramgæs raster i øjeblikket på Kalvebod Fælled. Når trækket topper i løbet af oktober måned, kan der på gode dage nemt raste 10.000 eller flere.

Af rovfugle kan der ses en bred vifte af arter i øjeblikket. En tur til f.eks. Villahøj kan med lidt held og tålmodighed give både dværgfalk, tårnfalk, vandrefalk, blå kærhøg, spurvehøg, musvåge og – hvis det er en god trækdag – også rød glente m.fl.

De seneste dage har en fiskeørn holdt til ved Villahøj (se video). I øjeblikket raster der desuden ca. 500 krikænder og en større flok hjejler ved Villahøj – blot et stenkast fra Ørestad. Den smukke hvide sølvhejre ses også regelmæssigt ved Villahøj i øjeblikket. Og i Klydesøen kan man pt. se over 2.000 rastende pibeænder, mindst 1.000 hjejler samt rovfugle som havørn og vandrefalk.