De Store Kobbersnepper og andre vadefugle lige nu

Den Store Kobbersneppe er en fast trækgæst på Kalvebod Fælled her i juli måned. De seneste dage har man ved Villahøj kunnet nyde synet af en flok på hele 19 fugle. Videoen neden for viser en af dem (husk at se videoen i HD kvalitet). Bortset fra nogle lokaliteter i Vestjylland er der ikke andre steder herhjemme, hvor man kan se så store antal. 

De rastende fugle på Kalvebod Fælled kommer sandsynligvis fra den svenske bestand, som blot er på omkring 100 par. En ringmærket ungfugl, som blev aflæst i Klydesøen i 2017, viste sig at komme fra den lille finske bestand. Så der kommer sandsynligvis også fugle herfra. De bruger Kalvebod Fælled som rasteplads inden det videre træk mod deres overvintringsområder i Sydeuropa og i Vestafrika.

Det er et relativt nyt fænomen med de mange rastende fugle på Kalvebod Fælled. Før 2005 var den decideret fåtallig som trækgæst. 

Stor Kobbersneppe er en fåtallig ynglefugl i Danmark, og uden for Jylland findes den kun på nogle ganske få lokaliteter i Østdanmark (bl.a. Saltholm og Nyord hvor der fortsat er nogle enkelte ynglepar tilbage).

Udover de Store Kobbersnepper er der et mylder af andre vadefugle at se på Kalvebod Fælled i øjeblikket. Bl.a. ved Villahøj er der mange. Vandstanden er pt. helt optimal og det tiltrækker vadefuglene. F.eks. kan man se masser af Tinksmede og Brushøns, men også Sortklire, Hvidklire, Almindelig Ryle, Stor og Lille Præstekrave m.fl.. Man kan også se den smukke Krumnæbbet Ryle (se video). I Klydesøen er der også Kærløber, og den Hvidbrystede Præstekrave er fortsat på plads.

En flok på tre Sølvhejre kan også ved Villahøj i øjeblikket. Hvis du vil følge med i, hvad der ses fra dag til dag på Kalvebod Fælled, kan du kigge med her.