Fantastisk forår på Kalvebod Fælled

Foråret på Kalvebod Fælled skuffer fuglemæssigt sjældent. Mange trækfugle lægger vejen forbi og sætter kulør på dagene. Igen i år bød perioden også på flere overraskelser trods det lidt kølige forårsvejr. Samtidig viste årets optælling af ynglende vadefugle nogle rigtig positive resultater. Læs mere i denne nyhed.

Ny Klyderekord

Vi starter hvor vi slap sidst dvs. omkring slutningen af april. Det store antal af Klyder, som sås i slutningen af april, fortsatte ind i maj. En flot ny rekord blev sat med 512 adulte den 20. maj. De gik hurtigt i gang med at yngle, og det endte med endnu en ny rekord i form af 204 par på rede! Den høje vandstand i Klydesøen sikrede rederne på øen mod prædation fra ræv, så i slutningen af maj kunne de første klydeunger ses. Ynglesuccesen var høj, og i løbet af juni kunne der tælles over 300 klydeunger! En suveræn ny rekord for Kalvebod Fælled. 
Klyde, Klydesøen. Juni 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Stor forekomst af Kærløber

Det var ikke den eneste rekord, der blev sat i løbet af foråret. Den 11/5 blev de første Kærløbere set i Klydesøen. Lidt tidligere end sædvanligt. Som ventet stødte flere til de efterfølgende dage, hvor 8 stk. den 16/5 blev et foreløbigt makstal. Antallet eksploderede imidlertid den 19/5, hvor hele 21 blev set  (Karsten Busk Laursen mfl). En flot ny rekord for Kalvebod Fælled i nyere tid. Men det var ikke slut endnu. Den 21/5 blev der set imponerende 33! I nyere tid er det antal i Danmark kun overgået af nogle enkelte forekomster fra Vadehavet. Flokken blev et par dage, men fra den 25/5 tyndede det ud. Derudover skal nævnes op til 3 ved Villahøj i perioden 29/5-1/6

Sjældne vadere

Generelt var foråret særdeles produktivt ift. vadefugle. Den 21/5 blev der fundet en STRIBET RYLE i Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen). Det er det 10 fund, men blot det andet forårsfund for Kalvebod Fælled. Fuglen blev set frem til den 25/5. 
 
Den 29/5 blev der så også fundet en DAMKLIRE – denne gang ved Villahøj (Thomas Tümmler-Hellesen). Blot det 7. fund for Kalvebod Fælled. Den blev frem til den 11/6, hvor den blev set trække syd. Kun nogle få minutter efter Damkliren var fundet, fandt Karsten Busk Laursen 2 STYLTELØBERE i Klydesøen den 29/5. De rastede kun nogle få minutter, idet de kort efter fløj til Villahøj. Her er de i skrivende stund fortsat og er nu i gang med at yngle. Det er med al sandsynlighed samme par, som ynglende her i 2021, hvor de fik tre flyvefærdige unger, og samme par som tidligere i foråret var forbi på et kort visit i april måned. Inden de ankom til Klydesøen den 29/5 havde parret opholdt sig i Skåne, hvor de havde gjort yngleforsøg, men opgav. Endnu en Stylteløber stødte til ved Villahøj fra den 12/6 (Kasper Thorup), og den blev frem til den 20/6. 
 
Stylteløbere ved Villahøj Sø. Her fra deres besøg den 18. april 2022. Foto: Michael Bendt.
Vanen tro bød perioden også på Tredækker på Nordre Klapper. Den første blev hørt den 3/5, hvor også en Vagtel kunne høres samme sted (Thomas Tümmler-Hellesen, Karsten Busk Laursen). Vagtlen blev frem til den 7/5. Sidste obs. af Tredækker blev den 13/5 og største antal blev 2-3 spillende den 8/5.
 
En Odinshane rastede først i Klydesøen fra den 11/6 (Anders Odd Wulff Nielsen) frem til den 14/6. Derefter flyttede den til Villahøj, hvor den kunne ses frem til den 19/6. I slutningen af perioden kunne også ses rigtig mange Sortklire. Den 14/6 sås hele 96, heraf 42 ved Villahøj (resten i Klydesøen).  
 
Af andre vadefugle kan nævnes 88 Brushøns ved Villahøj den 8/5 og 86 den 24/4 i Klydesøen. Også godt med Temmincksryler, som toppede den 12/5 med 43 i Klydesøen (Troels Eske Ortvad), hvilket er ny rekordforekomst for Kalvebod Fælled. Dværgrylerne var også godt med. Op til 10 blev set i perioden (20/5).

Sort Ibis 

Periodens bedste fugl blev fundet ved Villahøj. Den 16/5 fandt Knud Boysen her en SORT IBIS. Blot det tredje fund for Kalvebod Fælled af denne Sydeuropæiske art. Forekomsten faldt sammen med en mindre invasion i Danmark, hvor der blev gjort flere fund end sædvanligt rundt om i landet.
 
Fuglen blev et kæmpe tilløbsstykke, hvor især mange fuglefotografer lagde vejen forbi. Efter nogle dages ophold fik fuglen nemlig for vane at fouragere ganske tæt på Svenskeholmvej, og man kunne således nyde den på fascinerende tæt hold. Ibissen blev frem til slutningen af maj, hvor den skiftede Villahøj ud med Klydesøen. Her kunne den ses frem til den 4/6. 
 
Sort Ibis, Villahøj. Maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Den Sorte Ibis blev ikke den eneste ibis-art, der kunne ses på Kalvebod Fælled. Flere observationer af Skestork overraskede. Den 12/5 rastede en fugl kortvarigt i Klydesøen, hvorefter den trak nord (Thomas Tümmler-Hellesen). Hele tre fugle sås trække nord den 15/5 over Klydesøen (Kasper Thorup). Endnu en fugl (en 2K fugl) blev set i Klydesøen den 22/5-23/5 (Karsten Busk Laursen m.fl.) og endnu en den 2/6 i den nordvestlige del Klydesøen set fra nordtårnet (Helge S. Jensen) og senere midtertårnet, hvorefter den trak NV.
 
Den 29/5 var en god dag ved Villahøj. Udover Damklire og Stylteløber kunne man også nyde en smuk Silkehejre (fundet af Andreas Bo Larsen). Fuglen blev kun den ene dag. Om aftenen sås den lette og trække sydvest. 
 
Hele maj måned kunne der i øvrigt fortsat høres Rørdrum paukende ved Store Høj Sø. 

En god Hvepsevågedag

Rovfuglene markerede sig med en Steppehøg hun trækkende N den 9/5 (Frederik Broch Pedersen), en Hedehøg den 12/5 (Karsten Busk Laursen), mindst 88 trk. Hvepsevåger den 12/5, hvoraf en del kom utroligt flot lavt over Pinseskoven. Enkelte Lærkefalke og Røde Glenter blev også set i perioden. 
Hvepsevåge, Pinseskoven. En god trækdag den 12. maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Hvidvingede Terner og flere Sorthovede Måger

Perioden bød også på fire smukke Hvidvingede Terner, som blev fundet ved Hejresøen den 9/5 af Allan Nielsen. Senere på dagen var kun én tilbage, men den kunne til gengæld nydes frem til sidst på aftenen.
 
Hvidvinget Terne, Hejresøen 9. maj 2022. Foto: Anders Espenhain Sørensen.
Som for skestorkenes vedkommende blev der også gjort overraskende mange fund af Sorthovedet Måge dette forår. Det startede med to adulte ved Villahøj den 2/5 (Stig Kjærgaard Rasmussen), den 7/5 blev en adult set over det østlige Koklapper (Thomas Tümmler-Hellesen), den 15/5 sås to adulte overflyvende ved Klydesøen (Keith Fox), og endelig sås en adult ved Klydesøen den 12/6 overflyvende mod SØ (Stig Kjærgaard Rasmussen). 
Sorthovedet Måge, Koklapperne. 7. maj 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

En rigtig farveladefugl

Forårets mange eksotiske gæster slog også igennem for småfuglenes vedkommende. En ualmindeligt pæn Biæder blev fundet ved Hejresøen den 15/5 af Jens Wiberg og endte med hænge ud i området hele dagen, om end dog noget ustabil så flere måtte gå forgæves. Af andre gode småfugle skal nævnes en Rødstrubet Piber den 7/5 trk. NØ over Villahøj (Thomas Tümmler-Hellesen). En sjælden forårsgæst på disse kanter. Perioden bød på en enkelt Vendehals. Den blev hørt synge på Nordre Klapper (fra området mellem Fasanskovvej og motorvejen) den 26/4 af Jesper Johannes Madsen. Et par enkelte Ringdrosler blev set i starten af maj. 
Biæder, 15. maj 2022. Frieslandsvej. Foto: Karla Ørum Olofsen.

Og så til ynglefuglene

En separat nyhed kommer ud om et par uger vedrørende resultaterne af årets ynglefuglefugletælling, som caretakergruppen har gennemført (gennemføres hvert andet år). Et par af højdepunkterne skal nævnes her: Klyde 204 par (rekord) og med stor ynglesucces, Stor Præstekrave ca. 50 par (rekord). Også her fin ynglesucces. Vibe ca. 350 par (rekord). Engryle 1 par – endda med ynglesucces (tre store unger). 

De næste måneder står i vadefuglenes tegn

Vadefuglenes returtræk fra deres ynglepladser er allerede i fuld gang. Dette fortsætter de næste par måneder, hvor et rigt udvalg af forskellige vadefuglearter kan nydes på Kalvebod Fælled. Er man også til sommerfugle, bør man lægge vejen forbi Pinseskoven, hvor bl.a. Iris og Ilia kan ses.
Tinksmed, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.