Fuld gang i foråret på fælleden – set og sket i perioden januar-april 2022

I øjeblikket ankommer en række arter fra deres vinterophold i bl.a. Afrika. Inden for de seneste dage er især Løvsangeren ankommet massivt og kan høres i bl.a. Pinseskoven, hvor også Gransanger og Skovpiber er markante i lydbilledet. De første svaler er også ankommet til fælleden. Inden for den næste måned vil flere og flere arter ankomme. I løbet af et par uger også Gøg og Nattergal. Krydret med en række arter, der trækker igennem landet til ynglepladser længere mod nord, befinder vi også i øjeblikket i en af de bedste og mest intensive perioder på året rent fuglemæssigt. Det er en fest.

Masser af Klyder i Klydesøen og mange svømmeænder ved Villahøj

Ved Villahøj kan der i øjeblikket ses godt med svømmeænder i deres flotte pragtdragter. Antallet vil være aftagende over de kommende uger, til gengæld kommer der flere vadefuglearter til. Klyderne er ankommet til Klydesøen inden for de sidste par uger og er gået i gang med yngleforberedelserne. Et usædvanligt stort antal er ankommet i år, ca. 265, hvilket er ny forårsrekord i nyere tid (kun overgået af en gammel observation fra 1950). Det tegner lovende for ynglesæsonen.

Langbenede gæster

Som det hører sig til i foråret, følger der også overraskelser med. Og det må siges, at det var lidt af en overraskelse, at et Stylteløber-par (sandsynligvis parret fra sidste år), blev fundet ved Villahøj den 18/4 af Jens Wiberg. Udover at Stylteløber fortsat er en sjældenhed i Danmark, var fundet også tidligt. Det blev desværre en kortvarig fornøjelse i denne omgang, for allerede dagen efter var de væk igen.

Stylteløbere ved Villahøj Engsø den 18. april 2022. Foto: Michael Bendt.

I den langbenede kategori skal også nævnes en rastende Skestork ved Villahøj den 13/4 (Mikkel Friborg Mortensen), op til 4 Sølvhejre samt en Hvid Stork, der trak over den 13/3 (Jonatan Pedersen) + en overflyvende ved Hejresøen 22/3 (Helen Kristensen m.fl.). Én af de rastende Sølvhejre viste sig at være ringmærket. Den blev aflæst og viste sig at være mærket i Litauen som unge i maj 2021. I august-september 2021 blev den aflæst i det sydlige Sverige. Det er i øvrigt anden gang, at vi har besøg af en ringmærket fugl. I 2017 var det en fugl fra Letland.

Meget glædeligt var der igen paukende Rørdrum på Kalvebod Fælled. En fugl har holdt til ved Store Høj Sø siden 25/3. Det er ved at være nogle år siden, der sidst har været en stationær paukende fugl på denne tid af året.

Øvrige observationer fra perioden

Af andre observationer fra den seneste måned kan nævnes op til 6 Stor Kobbersnepper ved Villahøj. To af dem er blevet hængende og ser ud til at gøre yngleforsøg. Atlingænderne toppede (foreløbigt) med 9 stk. i slutningen af marts (Villahøj). Også pænt med Krikænder, hvor største forekomst ved Villahøj blev 785 den 27/3. Skeand er foreløbigt toppet med 94 den 14/4, hvilket også er pænt. 

Atlingand, hun og han. Villahøj engsø. April 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Perioden bød også på et større tranetræk i marts måned, hvor østenvinden løbende gav trækkende flokke over fælleden. De største træktal blev 790 trækkende den 19/3 og 616 trækkende den 20/3. Marts gav også en flok på 16 Sortgrå Ryler på ydersiden af diget den 9/3. Samme dag også 153 trækkende Blisgæs.

Trækkende traner, marts 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Af småfugle skal nævnes en Vendehals den 19/4, 2 Ringdrosler i dagene 13-17/4 ved hestefolden på det østlige Koklapperne, 2-3 Sortstrubet Bynkefugl (han 18/3 Svenskeholm, han 10-11/4 Koklapperne tæt på Naturcenteret samt en han ved Hejresøen 12/4).

Ringdrossel ved hestefolden, Koklapperne. April 2022. Foto: Michael Bendt.

Perioden januar til februar bød ikke på de store overraskelser, dog flere rigtig pæne rasttal. Bl.a. for Stor Skallesluger med 305 stk. til overnatning i Klydesøen den 3/1 samt 83 Lille Skallesluger. Samme dag også 1450 Hvinænder til overnatning i Klydesøen. Denne forekomst af Hvinand er kun overgået tidligere af en observation fra marts 2016 på 1600 i Klydesøen.

Gangbro over Store Høj Sø er genåbnet

Den 9. april blev den nyetablerede gangbro over Store Høj Sø indviet ved et festligt arrangement. Så nu er det igen muligt at gå tørskoet igennem rørskoven og komme ud til de to skjul. Mere om genåbningen kan læses her.

Genåbning af gangbroen over Store Høj Sø, april 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Det kan også nævnes, at den lokale caretakergrupper, som hører under DOF København, sammen med Naturstyrelsen har fulgt op på succesen fra sidste år med at opsætte skilte udvalgte steder, hvor de besøgende opfordres til at vise hensyn til de mange jordrugende fugle ved at begrænse fladefærdslen de kommende måneder.

Ynglefugletælling 2022

Og så skal det også nævnes, at caretakergruppen i år gennemfører ynglefugletælling med fokus på de ynglende vadefugle. Det sker hvert andet år. Bliver spændende at se, om de gode takter fra de seneste år fortsætter. Bl.a. har det været rigtig positivt at se fremgangen for Viben. Mere om resultatet af ynglefugletællingerne følger senere på foråret eller først på sommeren.

Bestandsudviklingen for Vibe i perioden 1980-2020.