Forårsstatus og højdepunkter fra april-maj

Foråret lakker kalendermæssigt allerede mod enden. Man føler sig lidt snydt. Ikke mange varme forårsdage det blev til i det her forår. De fleste af vores ynglefugle er ankommet, men flere af dem ankom senere i år end de plejer pga. kulden.

For ynglefuglene på Kalvebod Fælled ser det fornuftigt ud. Det våde og kolde forår har resulteret i våde enge og vandfyldte grøfter, hvilket især de ynglende vadefugle er glade for. Den største overraskelse ift. ynglefuglene er uden tvivl det igangværende yngleforsøg af STYLTELØBER ved Villahøj! Det er kun sket nogle ganske få gange før i Danmark.

Stylteløber, Villahøj. 11. maj 2021. Foto: Sigurd Bruun Knudsen.

Et lidt større influks af arten fandt sted i foråret af denne fåtallige trækgæst fra Sydeuropa, og det har resulteret i, at der både er et yngleforsøg i gang på Kalvebod Fælled og på Sydsjælland (endda 2 par).

Parret ved Villahøj var først på besøg i Skåne. Derefter opholdt de sig nogle dage på Aflandshage på Sydamager for til sidst at slå sig ned i engsøen ved Villahøj. Om alt går vel, er der små langbenede dunbolde omkring anden uge i juni. Det blive spændende at se. 

Udover Stylteløberne har der været yngleforsøg af Stor Kobbersneppe ved Villahøj. Desværre opgav parret efter et par uger af uvidste årsager. I Klydesøen ligger ca. 90 Klyder på rede. Det er ny rekord. Og de første unger er set den 27/5. Det ser lovende ud. De seneste to år har kolonien været ramt af ræveprædation, så der stort set ikke er kommet unger på vingerne. Derudover ser det godt ud for både Vibe og Stor Præstekrave med mange ynglepar. En samlet kortlægning af ynglende vadefugle foretages hvert andet år. Næste kortlægning foretager vi i 2022.

Klyde, Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Periodens højdepunkter (april-maj) er opsummeret neden for. Mange spændende trækfugle er som sædvanligt blevet set her i forårsmånederne. 

En smuk Skestork rastede kortvarigt ved Villahøj om aftenen den 27/4 (Thomas Tümmler-Hellesen).

Skestork, Villahøj. 27. april 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

To Rødhalsede Gæs gæstede området den 6/5-7/5 (Thomas Tümmler-Hellesen plus mange). Det var 7. fund for Kalvebod Fælled og første fund af to fugle sammen.

Rødhalset Gås, 2 rst Koklapperne primo maj 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

En Steppehøg rastede kortvarigt den 27/4 og trak derefter nord (Thomas Tümmler-Hellesen og Peter Thomasen). En Sort Glente trk. NV ved Birkedam den 30/4 (Thomas Elbek), og 1 trk. N over Koklapperne den 8/5 (Nanna Liv Elkjær Olsen).

Vadefuglene markerede sig især med fundet af Stylteløber. De blev fundet den 11/5 af Stefan Stürup (som også fandt dem ved Aflandshage) og er der i skrivende stund stadig. En Tredækker underholdt med dans og spilleri på Nordre Klapper i perioden 9/5-14/5 (Karsten Busk Laursen plus mange). Op til 9 Kærløbere blev set sammen i Klydesøen i maj (den 16/5). En Odinshane hun rastede ud for det midterste tårn den 23/5 (Karsten Busk Laursen). Tinksmedene toppede med 100 rst. den 9/5 ved Villahøj (Karsten Busk Laursen). Derimod kun få Brushøns i år; 26 rst. blev største forekomst.

En adult Sorthovedet Måge rastede den 14/5, hvor den blev set fra Reservatvej (Michael Delpierre). Et par Dværgmågeobservationer skal også nævnes: 9/5 1 2K rst. Villahøj, 2 trk. Klydesøen den 11/5, 1 2K rst. Villahøj 15/5, 1 rst. Hejresøen 16/5 samt 1 2K rst. Villahøj 29/5. Eneste observation at Sortterne blev to rastende ved Villahøj den 27/5.

Dværgmåge, 2K. Villahøj., maj 2021. Foto: Sigurd Bruun Knudsen.

På småfuglefronten skal nævnes en rastende Vendehals på Svenskeholm den 9/5 (Daniel Palm Eskildsen), flere observationer af Ringdrossel: 1 overflyvende den 1/4, Svenskeholm, 23-25/4 op til 4 forskellige med obs fra Villahøj, Pinseskoven (lige nord for Hejresøen) samt to i ”tjørnekrattet” op til Kanalvej (østligste Koklapper).

Ringdrossel, Store Høj. Denne her er dog fra sidste år (18. april 2020). Foto: Jan Speiermann.

En Sortstrubet Bynkefugl rastede i perioden 30/3-4/6 i området Svenskeholm/Nihøje (Jesper Bay Jacobsen, Rasmus Turin) og en Blåhals sang ved Sydmøllehøj den 13/5 (Niels Bahl Andersen). Blot 5. fund. Tidspunktet kunne tyde på en af nordlig race. Endelig en syngende Karmindompap den 21/5 på Nordre Klapper (Jesper Johannes Madsen m.fl.).