Forårsstemning og highlights fra vinteren

Vinter er nu endelig blevet til forår. I hvert fald ifølge kalenderen. Selvom det måske ikke helt kan mærkes på temperaturerne endnu, så bliver man ikke i tvivl, hvis man tager et kig ud over engene på Kalvebod Fælled. Viberne ankom for flere uger siden og kaster sig nu akrobatisk rundt i luften i deres karakteristiske territorialflugt. Der er godt med vand på engene, og det tegner lovende for den kommende ynglesæson, hvor viberne allerede om nogle få uger starter op på æglægningen.

Vibe, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Sanglærkerne hænger også i luften og bidrager sammen med viberne og snakkende flokke af bramgås til en karakteristisk forårslydkulisse på Kalvebod Fælled. De første flokke af trækkende Traner på vej nordover er også set. Kommer der østenvind inden for de næste par uger, er det om at kigge op og slå lyttelapperne ud, for så kommer de truttende traner i store tal. Altid en fantastisk oplevelse når det sker.

Sanglærke, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen
Trækkende Traner, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Rovfugletrækket er også så småt gået i gang med bl.a. flere trækkende Røde Glenter. Og så er svømmeænderne også godt i gang. I engsøerne ved Villahøj kan man i øjeblikket bl.a. nyde de smukke hanner af Skeand, Spidsand, Pibeand, Krikand m.fl. i deres flotte yngledragter.

Pibeænder, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Det næste stykke tid bliver et overflødighedshorn af forårsfugle, der ankommer fra deres vinterkvarterer. Med udsigten til lidt stigende temperaturer den næste uges tid, kan der ikke gå mange dage, før vi f.eks. får mere udbredt ankomst af Gransangeren med dens let genkendelige tjif-tjaf sang. Og så kan man også se frem til endnu flere rastende Bramgås, hvor antallet af fugle typisk topper i løbet af april måned. Der er nok at se frem til det næste stykke tid!

Highlights fra vinteren

Vinteren fik et overraskende twist i år med det kuldefremstød der kom og lagde sig som en dyne over landet i flere uger. Det reagerede fuglene på. Bl.a. blev der set store antal Store og Små skallesluger på havet ud for Klydesøen. Maks antal for Lille Skallesluger blev 220 rst. den 13/2 (Nicki Justenborg) og 147 rst. den 22/2 (Thorbjørn Thorslund). For Stor Skallesluger var der flere dage med 200-300 fugle rastende.

Små skalleslugere på havet ud for Klydesøen. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Kuldefremstødet resulterede som forventet også i besøg af de charmerende og tillidsfulde Sortgrå Ryler. I en normal vinter ses kun nogle få på ydersiden af diget ved Klydesøen, men når kulden kommer, ankommer de i større antal. De største forekomster i denne vinter blev 23 rst. den 2/2 (Rasmus Turin), 21 rst. den 10/2 (Karsten Busk Laursen) og 28 rst. den 13/2 (Nicki Justenborg).

En lidt sjov historie skal i den forbindelse med. Sebastian Klein og Mads Bunch så i slutningen af januar en Sortgrå Ryle på ydersiden af diget, der var ringmærket. Det lykkedes dem at aflæse ringen. Efter at have indrapporteret ringoplysningerne fik de kort tid efter svar om, hvor den var ringmærket. Det viste sig, at fuglen var blevet ringmærket på SVALBARD d. 24/8 2020, nærmere betegnet i Longyearbyen (78*13’13”N-015*40’06E), 2520 kilometer nord for Kalvebod Fælled!

Sortgrå Ryler på ydersiden af diget ved Klydesøen. Februar 2021. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Sjældneste fugl i perioden blev en smuk Rødhalset Gås, der var på endagsvisit den 27/2. Det er blot 6. fund for Kalvebod Fælled og første vinterfund, da de øvrige fund er fra oktober og april-maj. Først fundet af Stig Jensen på Koklapperne lidt syd for Naturcenteret, derefter set overflyvende ved Villahøj (Thomas Tümmler-Hellesen) og til sidst set rastende på engene ved Klydesøen. Dagen efter var en del ude at lede efter den, men uden held. Sidst på dagen kom der så en melding om en Rødhalset Gås fra Gammel Havdrup Mose ca. 20 km sydvest for Kalvebod Fælled, hvilket nok var samme fugl.

Rødhalset Gås i selskab med Bramgæs, 27. februar 2021. Villahøj. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Den Rødhalsede Gås var i selskab med de mange Bramgæs, som i øjeblikket raster på Kalvebod Fælled. Det drejer sig primært om fugle, der tanker op inden deres videre rejse til deres yngleområder i Nordrusland. At det er fugle der kommer herfra, fik Nis Lundmark bekræftet, da han den 13/3 aflæste en ringmærket fugl. Den viste sig at være ringmærket i netop Nordrusland!

Angivelse af ringmærkningssted (Nordrusland) og aflæsning (Kalvebod Fælled). Oplyst af Nis Lundmark.

En anden art der også reagerede på kulden var Isfuglen. I kanalen langs Kanalvej var der i perioder op til 4-5 Isfugle på strækningen, som strålede om kap.

Isfugl i kanalen langs Kanalvej. Foto: Michael Bendt.

Af andre nævneværdige observationer fra vinteren skal nævnes en stor rasteforekomst af Blå Kærhøg med hele 13 til overnatning ved Klydesøen den 24/1 og 12 den 1/2 (begge Hans Henrik Schou). Det er største forekomst siden 1990’erne, hvor op til 19 blev set. Et par rastende Røde Glenter den 30/1 skal også nævnes, da den er fåtallig om vinteren. Endelig skal en Bjergpiber også med, som blev set på flere datoer rastende på stenene på ydersiden af diget.