Opdatering september-december 2020

Her på falderebet af 2020 følger en opdatering over de mest interessante fugleobservationer for perioden september-december samt bl.a. en opdatering vedr. Fredningsnævnets afgørelse om Naturpark Amagers planer om etablering af rekreative anlæg langs diget ved Klydesøen.

Fuglemæssigt blev periodens højdepunkt en meget sjælden amerikansk vadefugl – en LILLE GULBEN, som Sebastian Klein fandt i Klydesøen den 23. oktober. Det er blot 12 fund for Danmark af denne art, og det var samtidig også ny art for Kalvebod Fælled. Tillykke til Sebastian som i øvrigt også var bagmanden bag den Hvidskæggede Terne i august, som ligeledes var ny art for Kalvebod Fælled.

Lille Gulben. Klydesøen, oktober 2020. Blot 12 fund for Danmark af denne amerikanske vadefugl. Foto: Peter Rasmussen.

Den Lille Gulben kunne nydes frem til den 22. november om morgenen, hvor Ole Søgaard var den sidste til at se den. I øvrigt en af de sjældne dage med solskin i den periode, hvilket fik en del til at rykke på udmeldingen, herunder flere som lige havde været på Fanø og se Stor Gulben, men desværre blev den ikke set mere.

Lille Gulben (til venstre) her i selskab med en Hvidklire. Klydesøen, oktober 2020. Foto: Peter Rasmussen.

Udover den Lille Gulben bød efteråret ikke på de store overraskelser. Som oftest er det også foråret på Kalvebod Fælled, der er det bedste tidspunkt at se de mere usædvanlige arter. Lidt fåtallige arter og en ny lokalitetsrekord blev det dog til. Her følger en opsummering fra perioden.

Det blev (kun) til to observationer af Pibesvane: 9 trk. SV ved Klydeseøn den 1/11 (Karsten Busk Laursen) samt 5 rst. Villahøj engsø den 5/11  (Thomas Tümmler-Hellesen). Bramgæssene toppede i slutningen af oktober med 10.000 rst. den 25/10 i Klydesøen, hvor de kunne ses flyve ud fra natterast tidligt om morgenen (Jeppe Holm Kristensen). Dagen forinden rastede 8.000 på Koklapperne.

Småflokke af rastende Blisgæs kunne ses i løbet af oktober. Største observation blev 62 trk. syd, Kalvebod Fælled (Mogens Kristensen). For ændernes vedkommende kan bl.a. nævnes 2.500 rastende Krikænder i Klydesøen den 29/9 (Stig Kjærgaard Rasmussen). Det er dog en del lavere end andre års maksforekomster og skyldes nok den lave vandstand i Klydesøen gennem hele efteråret. Største tal for Pibeand blev 1.500 rst. i Klydesøen den 3/10 (Peter Thomasen), hvilket også er en del lavere end normalt.

Trækkende Blisgæs. Kalvebod Fælled, oktober 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

En Rødstrubet Lom rastede på havet ud for Klydesøen den 13/12 (Karsten Busk Laursen). Takket været østenvinden sås pænt med Traner i midten af oktober. 459 trak over Kalvebod Fælled i løbet af den 13/10 (Stig Kjærgaard Rasmussen). Dagen efter, den 14/10, fløj 495 ud fra rast i Klydesøen og trak mod syd (Karsten Busk Laursen).

Af andre langbenede fjerkræ skal nævnes 16 Hvide Storke trækkende den 11/9 (Carl Emil Riising Nielsen), 1 rastende Rørdrum i Hejresøen den 28/11 (Jonas Hansen Tchikai) samt Sølvhejre 2 rst. i Klydesøen den 14/9 (Stig Kjærgaard Rasmussen) og 2 rst. igen den 27/9 (Jeppe Holm Kristensen).

Et lokalt hit i form af en Sule blev set på havsiden ud for Klydesøen den 15/11 af Mikkel Friborg Mortensen.

På rovfuglefronten skal nævnes op til 6 rastende Blå Kærhøge til natterast i Klydesøen hhv. 15/11 og 28/11 (Kasten Busk Laursen). Og så blev vi beriget med hele tre Steppehøge i løbet af efteråret: 1 1K trækkende den 12/9 set og fotodokumenteret af Stig Hansen ved Sydmøllevej, 1 gammel han trk. syd 15/9 over Koklapperne (Thomas Tümmler-Hellesen) samt 1 1K rst. Sydmøllehøj den 21/9 (Rasmus Turin, Stig Kjærgaard Rasmussen).

Det blev også til en suveræn ny dagsrekord for Rød Glente med hele 86 trækkende sydvest den 9/10 ved Villahøj (Mogens Kristensen). Alle i tidsrummet 15.40-17.15. Dagen efter trak yderligere 12 sydvest over Pinseskoven (Thomas Tümmler-Hellesen). En enkelt Sort Glente blev det også til den 9/10 (Mogens Kristensen). Den 9/10 blev også en fin trækdag for Musvåger med 142 trækkende (Mogens Kristensen).

Trækkende Røde Glenter. Oktober 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Som sædvanligt sås der pænt med rastende Tårnfalke i løbet af september. De største forekomster blev 21 rst. 15/9 (Carl Emil Riising Nielsen) samt 17 rst. 26/9 Kalvebod Fælled (Peter Nicolai Halvorsen). Lærkefalkene dukkede som forventeligt også op i september, hvor op til tre kunne ses raste på guldsmedejagt over Hejresøen den 15/9-16/9 (Mogens Kristensen m.fl.).

Udover den Lille Gulben var efteråret tyndt for vadefuglenes vedkommende. Ingen Kærløbere, ingen Odinshøns, ingen Pomeransfugle. Nævnes skal dog op til 28 1K Krumnæbbede Ryler den 6/9 (Jonas Hansen Tchikai). Det blev også til lidt Sortgrå Ryler med flest den 29/11, hvor 4 rastede på ydersiden af diget (Sigurd Bruun Knudsen, Karsten Busk Laursen). Nævnes skal også Strandhjejle 27 1K den 4/10 i Klydesøen (Karsten Busk Laursen).

Sortgrå Ryler på ydersiden af diget. Disse er dog fra arkivet (2018). Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Af småfugle skal nævnes hele 4-5 Store Tornskader:  1 rst. Kalvebod Fælled 17/9 (Jesper Bay Jacobsen), 1 rst. Hejresøen 28/9 (Peter Andersen), 1 rst. Villahøj den 16/10 (Mogens Kristensen) og måske den samme set ved Enghøj den 17/10 (Peter Thomasen) samt 1 rst. Kalvebod Fælled den 31/10 (Holger Hansen).

En flok på hele 10 Bjerglærker rastede ved sydtårnet den 29/11 (Anders Magnusson). Arten ses ikke årligt på Kalvebod Fælled. Mere forventeligt var det med et par observationer af Sortstrubet Bynkefugl; 1 han rst. Kalvebod Fælled 31/10 (Holger Hansen) samt 1 rst. ved sydtårnet den 1/11 (Nanna Liv Elkjær Olsen).

Vanen tro bød Kalvebod Fælled også på Rødstrubet Piber i efteråret: 1 trak vest ved sydtårnet den 16/9 (Jesper Bay Jakobsen) og 1 rastede ved sydtårnet den 19/9 (Karsten Busk Laursen). Endelig skal nævnes to observationer af Lapværling; hhv. 1 trk. vest Kalvebod Fælled den 26/10 (Jon Lehmberg) og 1 rastende Klydesøen den 1/11 (Kasper Thorup).

Stillits. Kalvebod Fælled, oktober 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Øvrige nyheder

Til caretakergruppens samt DOF Københavns store glæde blev der sat en foreløbig stopper for Naturpark Amagers tivoliseringsplaner af Kalvebod Fælled. Som det fremgår af denne nyhed, satte Fredningsnævnet en stopper for to af de rekreative kystanlæg, der var planer om ved diget ved Klydesøen, herunder bl.a. opførelsen af en sauna.

Der er så mange fantastiske NATURoplevelser at få og formidle om på Kalvebod Fælled, og det er så få procent af Danmarks samlede areal, der huser naturværdier af den kvalitet, som Kalvebod Fælled gør. Hvorfor ikke gøre dét til omdrejningspunktet for Naturpark Amager ift. udviklingen af oplevelsesmuligheder, formidling m.m? Det ville fx også have været oplagt på udvalgte steder på Amarminoruten gennem Kalvebod Fælled at formidle om naturværdierne i området. Er besøgstal mon det eneste succeskriterium for Naturpark Amager?

Bortset fra det, var det glædeligt at se kreaturer på mange af arealerne helt frem til starten af december. Forhåbentlig ser vi også snart de første forsøg med helårsgræsning herude?

Rørskovspleje ved Villahøj. Oktober 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Naturstyrelsen har desuden været i gang med forbedringer af hydrologiprojektet på Nordre Klapper, så der sikres en bedre overfladeudledning af det vand, der ledes frem til Koklapperne. Det bliver spændende at se resultaterne af det til foråret. Det så allerede lovende ud tidligere i år.

Resultatet af Naturstyrelsens hydrologiprojekt. Optimalt for ynglende vadefugle. Forår 2020, set fra Kalvebod Sti mod syd ved grøblerenden. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Naturstyrelsen vil til næste år efter opfordring fra caretakergruppen og DOF København undersøge kvaliteten nærmere af det vand, der ledes fra Ørestad Syd (overfladevand) til Villahøj engsøerne, da der de seneste år har været en massiv opblomstring af alger (”andemad”) i forårs- og sommermånederne, hvilket kunne indikere, at vandet er næringsrigt. En anden forklaringsmulighed kunne evt. være, at Bramgæssene i foråret bruger engsøen som overnatningsplads? Forhåbentlig bliver vi klogere på årsagen i løbet af 2021.

Massiv opblomstring af alger allerede i løbet af maj måned. Maj 2020. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Højdepunkter i 2020 og godt nytår!

Og så til sidst: Godt nytår til alle! Vi ser frem til endnu en fantastisk fuglesæson i 2021. 2020 blev et særdeles begivenhedsrigt år med mange fåtallige og sjældne arter: Dværghejre (ny art for Kalvebod Fælled), Rødhalset Gås, Dværggås (2), Sort Stork, Terekklire, Damklire, flere Hvidbrystede Præstekraver, kæmpeflok Pomeransfugle, Lille Gulben (Ny art for Kalvebod Fælled), Tredækkere, Hvidskægget Terne (ny art for Kalvebod Fælled), 2 Hedehøge, 3 Steppehøge, Drosselrørsanger, Lundsanger, Buskrørsanger, Natravn, Rødrygget Svale, Hortulan m.m. 

Dværghejre, Hejresøen. 11. juni 2020. Foto: Anders Odd Wulff Nielsen.

For ynglefuglenes vedkommende var det især glædeligt med fremgangen for Viberne, hvor ynglefugleoptællingen gav ca. 250 par. Forhåbentligt vil den tendens fortsætte i 2021.

Også for Stor Præstekrave går det godt (ca. 30 par). Og det første sikre ynglefund af Atlingand på Kalvebod Fælled skal også nævnes. Derimod var det en skidt sæson for Klyderne, hvor kun nogle ganske få unger kom på vingerne. Forhåbentlig ændrer det sig i 2021. Fortsat heller ingen ynglende Rørdrum eller Rørhøg, hvilket er lidt underligt med tanke på, at de to arter generelt trives herhjemme.