Højdepunkter fra efteråret frem til januar 2020

Bedre sent end aldrig…Her følger en oversigt over de mere spændende observationer, der blev gjort henover efteråret 2019 og frem til og med januar 2020. På trods af et særdeles vådt efterår lykkedes det alligevel at få set lidt mellem bygerne. Bl.a. blev det til en ny art for Kalvebod Fælled (såfremt den godkendes af det danske sjældenhedsudvalg). Læs mere nedenfor.

Der blev set en flok på 20 Hvide storke trækkende vest den 21/9 (Karsten Busk Laursen). Dagen efter den 22/9 fulgte to efternølere (Jess Sander Frederiksen). Må formodes at dreje sig om de svenske projektstorke. Sølvhejrene var – sammenlignet med sidste år – mere fåtallige dette efterår. Største observation blev 5 ved Villahøj den 14/9 (Thomas Tümmler-Hellesen).

Flere større ande-forekomster i perioden skal nævnes: Krikand 2.600 rst. i Klydesøen den 25/1 (Stig Kjærgaard Rasmussen), Pibeand 2.400 rst. i Klydesøen den 26/9 (Stig Kjærgaard Rasmussen) og Knarand 245 rst. i Klydesøen den 16/1 (Troels Eske Ortvad). Derudover Skeand 550 rst. i Klydesøen den 20/10 (Bent Bøggild-Pedersen).

Svømmeænder ved Villahøj, september 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

På rovfuglefronten kan nævnes, at der blev set Aftenfalk mere eller mindre fast ved Villahøj og i nærområdet frem til den 7/9 med sidste observation den 9/9 ved Nihøje (Rasmus Turin). Læs mere mere om invasionen her.

To Steppehøge blev det til i løbet af september; 1 han trk. Ø den 8/9 (Karsten Busk Laursen) samt 1 1K trk. SV den 19/9 ved Pinseskoven/Klydesøen (hhv. Peter Andersen og Mogens Henriksen). Det er egentligt bemærkelsesværdigt, at der ikke bliver set flere steppehøge på Kalvebod Fælled – især et år som 2019 med bl.a. rekordmange indtrækkende ved Stevns.

Derudover skal også nævnes ny dagsmaks for Sort Glente med hele 3 trk. den 7/9; 1 trk. SV 10.30 ved Villahøj (Andreas Hagerman og Martin Poulsen) samt 2 trk. SV sammen over Pinseskoven 14.50 (Thomas Tümmler-Hellesen). Også for Dværgfalk blev det til en ny dagsmaks med 5 trk. den 7/9 ved Klydesøen (Karsten Busk Laursen). Af andre gode træktal kan nævnes; Blå kærhøg 7 trk. den 19/9 og 22/9 (hhv. Jesper Bay Jacobsen og Rasmus Turin) samt op til 9 til overnatningsrast i Klydesøen i januar (Karsten Busk Laursen). Derudover en god dag med trækkende spurvehøge den 22/9 med 272 (Rasmus Turin).

Fra efteråret er den bedste vadefugleobservation en 1K Pomeransfugl, der blev set den 6-7/9 i Klydesøen (Jesper Bay Jacobsen m.fl.). Kunne nok godt være samme 1K-fugl, som blev set overflyvende ved Villahøj den 29/8 (Jørgen Munck og Lars Paaby). Derudover kan nævnes en Islandsk Stor Kobbersneppe; en 1K fugl der rastede den 21/9 i Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen og Karsten Busk Laursen). Fra midten af oktober og frem til og med januar kunne der on and off ses Sortgrå Ryle. Flest blev set den 16/10 med 7 rst. på stenene langs Klydesødiget (Peter Thomasen og Jeppe Holm Kristensen).

For småfuglenes vedkommende kan bl.a. nævnes Vendehals 2 rst. hhv. 7/9 + 12/9 (Ugandavej, østlige Koklapper, Jesper Bay Jacobsen) samt 8/9 ved Nihøje Sø (Thomas Tümmler-Hellesen).

Vendehals – en mester i camouflage. Nihøje Sø, september 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Hedelærke udmærkede sig ved en ny dagsmaks på hele 97 trk. den 2/10 (Thomas Tümmler-Hellesen). Det blev igen et godkendt efterår for Rødstrubet Piber med i alt 4 stk.; 15/9 trk. (Jesper Bay Jacobsen), 21/9 trk. (Thomas Tümmler-Hellesen), 1/10 of. tæt ved Naturcentret (Peter Thomasen) samt 9/10 rst. ved sydtårnet (Morten Christensen). Bjergpiber som ikke ses årligt, men nok er overset, blev noteret med 2-3 eksemplarer: 1 of. ved Pinseskoven/Granatvej den 30/10 og lidt senere samme dag of. ved Enghøj (Thomas Tümmler-Hellesen), 14/11 1 rst. på stenene langs diget (Stig Kjærgaard Rasmussen) samt sandsynligvis en genganger ved Enghøj med 1 rst. den 30/11 (Thomas Tümmler-Hellesen). Skærpiber skal også nævnes, idet der blev set 35 rst. den 26/9 langs dæmningen, hvilket er nyt makstal for Kalvebod Fælled (Stig Kjærgaard Rasmussen). Derudover skal en sen Skovpiber også med; 1 rst. Pinseskoven den 20/10 (Thomas Tümmler-Hellesen).

Overflyvende Bjergpiber, Kalvebod Fælled. 30. oktober 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

Efteråret markerede sig også ved et fund af Vandstær, da der den 21/10 rastede en fugl på ydersiden af diget mellem det sydlige og midterste tårn (Per Tejsner og Jesper Bay Jacobsen). Det er blot det 7. fund for Kalvebod Fælled. En sen Gærdesanger skal også med: 18/10 og 21/10 1 rst. ved Villahøj (hhv. Rasmus Turin og Thomas Tümmler-Hellesen). Fotos og lydoptagelse af fuglen her.

Sen Gærdesanger. Villahøj Sø 21. oktober 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen

En 1K Lille Fluesnapper rastede ved Hejresøen den 28/9 (Thomas Tümmler-Hellesen) – eneste fund i 2019, men det passer fint ind i forekomstmønstret for Kalvebod Fælled, idet september er den bedste måned for arten, og der de fleste år blot bliver gjort et enkelt fund. En sen Rødrygget Tornskade blev set den 9/10 ved Hejresøen (Morten Christensen) – det næstseneste fund for Kalvebod Fælled.

Efterårets bedste obs. blev gjort den 30/10, hvor Rasmus Turin havde en nordvest-trækkende KROGNÆB på Nordre Klapper (læs mere her). Den største invasion i Danmark af denne art ramte landet i det sene efterår 2019. Desværre blev det kun til få fugle på Sjælland (langt de fleste fra Nordjylland), og kun meget få blev set syd for den Sjællandske nordkyst. Krognæb er ny art for Kalvebod Fælled, men inden den kan regnes med officielt, skal fundet godkendes af det danske sjældenhedsudvalg. Tillykke med fundet til Rasmus – og øv for Thomas Tümmler-Hellesen som stod på Enghøj (og talte i telefon med sin kone) samtidig med at Rasmus så fuglen fra Nordre Klapper.

Til slut skal nævnes et par obs. af Lapværling: den 14/9 1 trk./rst. (Jesper Bay Jacobsen og Thomas Tümmler-Hellesen) samt 1 rst. Klydesødiget den 16/10 (Jan Speiermann).  

Dådyr i morgensol og morgendis på Koklapperne. Efterår 2019. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen