Opsummering fra perioden juni-august 2022

Lidt forsinket kommer her en opsummering fra sommerperioden (juni-august), som især var præget af den langvarige tørke og perioder med meget høj varme. Villahøj-engsøen tørrede hurtigt ud, men i Klydesøen var der fint med vand i hele perioden pga. en høj forårsvandstand. Som vanligt stod perioden i vadefuglenes tegn. Det blev til store forekomster af bl.a. Almindelig Ryle og Krumnæbbet Ryle samt krydderi i form af endnu en Stribet Ryle. Periodens højdepunkt blev imidlertid en Sort Stork ved Villahøj (Foto: Jon Lehmberg). Læs mere neden for. 

Ung Sort Stork på besøg ved Villahøj

Vi starter i den langbenede ende. Lidt overraskende blev en juvenil Trane set i selskab med to adulte fugle den 17/6 ved Villahøj (Nis Lundmark). Ikke et lokalt ynglepar, men der yngler nogle få par i bl.a. Vest- og Sydsjælland, så de kunne stamme derfra eller måske fra Skåne. Det er dog nok ikke utænkeligt, at Kalvebod Fælled på et tidspunkt vil kunne komme til at huse nogle par med den fremgang, der ses herhjemme for denne art (læs evt. mere i denne nyhed fra DOF).
 
Den 22/6 sås tre Skestorke i Klydesøen (Sebastian Klein m.fl.). En enkelt blev også set raste i Klydesøen den 8/8 (Stig Kjærgaard Rasmussen). Den trak senere samme dag mod Sydvestpynten. Inklusiv fundene fra tidligere på foråret giver det i alt 6 fund i år, hvilket må være ny årsrekord for Kalvebod Fælled.
 
Den 21/8 blev der set en flok på 4 trækkende Hvide Storke over Pinseskoven (Andreas Hagerman). Periodens højdepunkt blev en ung SORT STORK, som Jon Lehmberg fandt ved Villahøj den 1/8. Blot 4 fund for Kalvebod Fælled. Den rastede desværre kun kort tid, da de lokale fiskehejre hurtigt fik jaget den væk. Jon’s billeder kan nydes neden for.

Sort Stork, ungfugl. Villahøj 1 august 2022. Foto: Jon Lehmberg.

Billede 1 af 3

Stribet Ryle i Klydesøen og mange Almindelige og Krumnæbbede Ryler

På Kalvebod Fælled er sommertid lig med vadefugletid. Diversiteten af vadefugle stiger betragteligt – især i juli-august – hvor en række arter, der ikke yngler herhjemme, lægger vejen forbi for at tanke op inden deres videre træk mod overvintringspladserne.
 
På vadefuglefronten var det især glædeligt at konstatere, at Stylteløber-familien klarede sig godt igennem tørkeperioden, hvor Villahøj-engsøen endte med at udtørre. Ungerne nåede heldigvis lige at blive flyvefærdige inden det skete. De flyttede herefter til Klydesøens nordlige del, og bortset fra en enkelt endagstur til Skåne, var de meget stationære. De to gamle fugle og to af ungfuglene blev sidst set i Klydesøen den 10/9, mens den tredje ungfugl blev et par dage ekstra frem til den 12/9. Det bliver vældig interessant at se, om de vender tilbage til Villahøj til næste år og tager en tredje ynglesæson.
 
Årets anden STRIBET RYLE blev fundet i Klydesøen af Karsten Busk Laursen den 21/7 og kunne ses frem til den 28/7. Fundet udgør det 11 for Kalvebod Fælled. Af andre halvsjældne vadere i perioden skal også nævnes en Odinshane, der gæstede Klydesøen i perioden 11/6-14/6 (Anders Odd Wulff Nielsen + mange), hvorefter den flyttede til Villahøj, hvor den sås i dagene 16/6-19/6. 
Dokumentationsfoto af Stribet Ryle i Klydesøen. 26. juli 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.
Perioden bød på store tal – for lokaliteten – af Almindelig Ryle. Fra midten af juli og måneden ud rastede over 1.000 ryler. Største forekomst blev 2.200 den 22/7 (Jørgen Hulbæk Christiansen). Det meste af juli måned bød vanen tro på Kærløbere, men ingen større antal. Maks blev 4 adulte den 13/7 og 22/7. Ungfuglene toppede i august med 3 den 15/8. Juli bød også på store tal af Krumnæbbet Ryle med største forekomst på 80 den 25/7 (Hans Henrik Schou m.fl). Det er en tangering af den tidligere rekord fra august 2005 på 80 juvenile fra den 23/8.

Hvidvinget Terne og Sorthalset Lappedykker

Af andre gode observationer fra perioden skal nævnes en smuk Hvidvinget Terne, der rastede ved Villahøj den 29/6 (fundet af Mogens Kristensen). Det gode år for Sorthovedet Måge fortsatte og endnu en fugl, en adult, sås den 13/7.
 
En for lokaliteten sjælden Sorthalset Lappedykker blev set i Klydesøen den 24/7 (Rasmus Turin) og blev set frem til den 5/8. Blot ca. 14. fund for Kalvebod Fælled. Perioden bød også på et par Almindelige Kjover som trods navnet er en fåtallig men dog årlig trækgæst på Kalvebod Fælled. En blev set trækkende den 21/7 ved Klydesøen og samme sted også en trækkende den 1/8.  En dagstotal på 15 Atlingænder skal også med (fordelt på to flokke; hhv. Svenskeholm og Nihøje). 

Varmen fra sydøst gav Aftenfalke

De varme vinde fra øst og sydøst i august måned førte til en større invasion af unge Aftenfalke i Danmark. Det kastede også en fugl af sig på Kalvebod Fælled, idet en ungfugl blev fundet ved Villahøj den 17/8 (Peter Bonne Eriksen) og blev set frem til den 21/8. En videooptagelse kan ses neden for. Yderligere et par stykker blev set i september.
 
For småfuglenes vedkommende blev bedste fugl i perioden en rastende Hortulan den 29/8 på digekronen ved Klydesøen (Troels Eske Ortvad). 
Juvenil Aftenfalk ved Villahøj. August 2022. Videooptagelse: Thomas Tümmler-Hellesen.

Efterårstrækket er i fuld gang

Der er fuld gang i efterårstrækket. De første flokke af Bramgæs er ankommet til Kalvebod Fælled og antallet vil stige i løbet af den næste måned. Tusindvis af Hjejler kan ses i Klydesøen sammen med andre vadefugle og en masse svømmeænder. Masser er småfugle er på træk, og i øjeblikket er det bl.a. gransangere, finker, mejser, engpibere og rødhalse, der kan ses.

Kommer der temperaturfald i løbet af oktober, kombineret med klart vejr og nordvestenvind, er der gode chancer for et flot træk af rovfugle med bl.a. Røde Glenter, Musvåger m.m.

Næste opdatering følger i november eller december.
 
Rødhals, Kalvebod Fælled. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.