Opsummering fra perioden september-november 2022

2022 lakker mod enden og vintergæsterne er for længst ankommet. I øjeblikket kan der ses godt med rastende fugle ved Kalveboderne. Bl.a. kan der ses pænt med store og små skalleslugere. Og langs stensætningen på ydersiden af dæmningen har der i løbet af december været over 30 Sortgrå Ryler. Primo december har et par Bjergpibere også kunnet ses.

Her følger en opdatering fra efteråret, som dækker perioden september-november. Højdepunktet blev en ung JAGTFALK, der gæstede Klydesøen i midten af oktober. Flere Steppehøge, Aftenfalke, en Lille Fluesnapper samt en ny rekordforekomst af Skeand skal også fremhæves. 

Mange svømmeænder i Klydesøen

Vi starter med vandfuglene. Her skal bl.a. nævnes en flok på 20 Pibesvaner, som rastede i Klydesøen i slutningen af oktober. Flokken voksede i løbet af november og kulminerede med 51 den 10/11. Mest bemærkelsesværdigt blev imidlertid en ny rekordforekomst af Skeand med 1.300 rastende i Klydesøen den 19/10 (Stig Kjærgaard Rasmussen). Et meget højt antal og en suveræn ny rekord for Kalvebod Fælled. Samme dag i øvrigt også 2.500 rst. Pibeænder samme sted.

Pibeand, Koklapperne. 3. november 2021. Foto: Jørn Skeldahl.

For vadefuglenes vedkommende var der ikke de store overraskelser, men som sædvanligt for årstiden pæne tal. Bl.a. kan nævnes en flok på 39 Dværgryler den 10/9, 66 Sortklire den 11/9, 374 Dobbeltbekkasiner den 6/9 og 7.000 Hjejler den 12/11. Af de mere fåtallige skal nævnes en lille flok Islandske Kobbersnepper, som blev set fra starten af september frem til slutningen af november. 

Eksklusivt Skandinavisk besøg

De mange rastende fugle i Klydesøen tiltrak vanen tro også rovfugle. I midten af oktober fik vi imidlertid lidt finere besøg end vi plejer, idet en ordentlig krabat af en JAGTFALK lagde vejen forbi og rastede et par dage fra 12/10-13/10. Ca. 8. fund for Kalvebod Fælled og første fund siden 2013. Fuglen blev først set trækkende NV ved Sydvestpynten om morgenen den 12/10. Lidt senere på formiddagen blev den genfundet rastende ved Klydesøen (Thomas Tümmler-Hellesen). Det fik mange til at lægge vejen forbi Klydesøen, og nogle var heldige med at se falken næsten urimeligt godt. Se bare billederne nedenfor.

Jagtfalk, Klydesøen. 12. oktober 2022. Foto: Anders K. Sørensen.

Billede 1 af 3

Aftenfalke og Steppehøge

Hele tre trækkende Steppehøge sås i perioden. Den 7/9 sås en 1K trækkende ved Klydesøen (Flemming Kragh Hansen). Den 11/9 trak en han (adult type) SV over Mosehøj (Jesper Bay Jacobsen). Endnu en han (adult type) trak vest efter kortvarigt rast ved Koklapperne den 29/9 (Thomas Tümmler-Hellesen). Det må snart være tid til en fugl, der raster i lidt længere tid.

Steppehøg, ungfugl. En flerdagsfugl der rastede på Koklapperne i september 2014. Foto: Nis Lundmark Jensen.

Vanen tro kunne der i slutningen af perioden ses Blå Kærhøge gå til overnatning i Klydesøen. Største forekomst blev 8 den 20/11 (Karsten Busk Laursen).

Den store invasion af unge Aftenfalke i Danmark i sensommeren og det tidligere efterår kastede to ungfugle af sig i september (derudover også en fra august ved Villahøj): Én rastede ved Pinseskoven/Hejresøen den 9/9-10/9 (Gitte Nielsen Laursen m.fl.) og yderligere en blev set den 14/9 ved Reservatvej (Rasmus Turin).

Heller ikke i år blev det til det store med Lærkefalkene i september. Det toppede i dagene 9-10/9, hvor op til 3 kunne ses raste ved Pinseskoven/Hejresøen i selskab med Aftenfalken.

Lidt småfugle

For småfuglene blev bedste fugl i perioden en Lille Fluesnapper der rastede i den sydlige del af Pinseskoven (tæt på Hejresøen) den 18/9. Den er kun lige knap årlig på Kalvebod Fælled. Samme dag også en Rødstrubet Piber. Begge fundet af Jesper Bay Jacobsen. Endnu en Rødstrubet Piber blev set den 11/9 ved Hejresøen (Jakob Strand).

Perioden bød også på en Sibirisk Gransanger den 14/10 ved Villahøj Sø (Jesper Bay Jacobsen). Fotos og lydoptagelser af fuglen kan ses her. En sandsynlig sibirisk gransanger blev set den 5/11 i Pinseskoven (Thor Vincent Hansen).

Derudover en Rødtoppet Fuglekonge i Pinseskoven den 30/10, 10/11 samt 12/11 (sandsynligvis samme fugl da den blev set i samme område alle tre dage).

Rødtoppet Fuglekonge, Pinseskoven. November 2022. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

En Sortstrubet Bynkefugl blev set den 30/10 (Åge Christensen). En enkelt Ringdrossel blev det også til, idet en han rastede ved Pinseskoven den 4/10 (Thomas Tümmler-Hellesen). Derudover skal også nævnes et par gode træktal af Hedelærke med 59 trk. den 4/10 og 41 den 9/10 (Thomas Tümmler-Hellesen) samt en lidt sen obs. af Hedelærke med to rastede ved Koklapperne den 8/12 (Sigurd Bruun Knudsen).

Hedelærke som man oftest ser den på Kalvebod Fælled: forbitrækkende i oktober måned, hvor den opdages på det karakteristiske kald. Bemærk også den korte hale. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

GODT NYTÅR OG PÅ GENSYN I 2023

Det bliver som altid spændende at se, hvad et nyt fugleår på Kalvebod Fælled kommer til at bringe. Forhåbentlig vil fremgangen for de ynglende vadefugle fortsætte i 2023 (genlæs evt. denne nyhed fra tidligere i år). Uanset hvad er én ting sikkert: der bliver nok at se og opleve!

Godt nytår til alle og på gensyn i 2023.

Næste opdatering forventes omkring februar/marts.