Så blev det endelig forår – set og sket i perioden december-april 2023

Selvom marts det meste af tiden var temmelig kold og våd, indfandt de tidlige forårsarter sig som planlagt. Viberne er for længst på plads på engene, og mange er allerede i gang med at ruge. De første unger plejer at blive klækket i den første uge af maj. Ynglesæsonen for vaderne ser pt. lovende ud. Masser af vand på engene og masser af viber, rødben, klyder og store præstekraver kan ses. Caretakergruppen laver ikke en samlet ynglefugleoptælling i år. Det gøres hvert andet år. De flotte resultater fra sidste års ynglefugletælling kan du læse om her. Den næste måneds tid er det højsæson for trækfugle og ankomst af ynglefugle, så der bliver nok at se til og følge med i.

Neden for følger en opsummering af fugleobservationer mv. fra perioden december 2022 til april 2023.

Rugende Vibe tæt på Svenskeholmvej før Villahøj. April 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Set og sket siden i perioden december 2022 til april 2023

Periodens højdepunkt blev en flot Thorshane, som rastede på havsiden af Klydesødæmningen. Fundet af Stig Kjærgaard Rasmussen. Det er blot 3. fund for Kalvebod Fælled.

Thorshane, Klydesødæmningen. 20. januar 2023. Foto: Jens Wiberg.

Derudover skal selvfølgelig også nævnes Stylteløberen som pt. kan ses ved Villahøj (siden 12. april). Sandsynligvis en han? Det er tredje år i træk, at der er Stylteløber ved Villahøj. Det er nærliggende at tro, at det drejer sig om en af fuglene fra yngleparret sidste år. Men hvor er magen mon? Sidste år ankom parret den 18/4, men forsvandt igen kort tid efter. Dog vendte de tilbage i slutningen af maj efter yngleforsøg i Skåne. Det gik bedre ved Villahøj, hvor det lykkedes parret at få to unger på vingerne (tre unger i 2021).

Stylteløber, Villahøj 12. april 2023. Foto: Michael Bendt.

Ved Villahøj er der i øjeblikket også en enkelt Stor Kobbersneppe. Vi håber på, at den kan tiltrække en mage. I Klydesøen er der foreløbigt omkring 200 Klyder på plads. Forhåbentlig bliver det til en lige så suveræn ynglesæson som sidste år, hvor 204 par ynglede med succes.

Forårstrækket af Traner over Kalvebod Fælled udeblev stort set pga. vejr- og vindforhold. Sædvanligvis ses de trækkende flokke blot trække over, men et par enkelte flokke slog sig ned for at raste, hvilket ikke sker så tit. En flok på ca. 50 rastede ved Villahøj den 28/3 samt en flok på 31 på Nordre Klapper den 30/3.

Rørdrummen fra Store Høj Sø sidste år er desværre ikke vendt tilbage, så indtil videre ingen Rørdrum på Kalvebod Fælled i år. Foreløbigt er det blevet til enkelt Sølvhejre; 1 rst. Klydesøen den 2/4.

Masser af svømmeænder

Vanen tro var der godt med svømmeænder ved bl.a. Villahøj. Det blev bl.a. til nogle pæne tal for Krikand med 886 rst. den 4/4. Samme dag også 750 rst. i Klydesøen. Dvs. i alt lidt over 1.600 rst. Krikænder på Kalvebod Fælled den 4/4. Den 16/4 taltes 1.082 Krikænder ved Villahøj, hvilket er tæt på rekorden for denne lokalitet (kun overgået af 1.109 8/4 2017). Skeænderne er foreløbigt toppet med 89 den 16/4. Atlingænderne ankom sent til Villahøj, idet de første først blev set her den 14/4 (2 par). Et par blev set i Hejresøen fra den 30/3.

Skeænder og Krikænder i engsøerne ved Villahøj. April 2023. Foto: Thomas Tümmler-Hellesen.

Største forekomst af Blå Kærhøge siden 90’erne og første Havørnepar på Kalvebod Fælled 

Henover vintermånederne kunne der som sædvanligt ses Blå Kærhøge gå til overnatning ved Klydesøen. Og vanen tro holdt Karsten Busk Laursen tal på, hvor mange der gik til overnatning. I januar måned kunne op til 17 fugle ses gå til overnatning. Så mange er ikke set på Kalvebod Fælled siden engang i 90’erne. Faktisk skal vi helt tilbage til november 1992.

Og nu vi er ved rovfuglene, så skal det selvfølgelig også med i denne nyhed, at Kalvebod Fælled endelig har fået sit eget Havørnepar! Hunnen ligger på rede. Vi krydser fingre for, at alt går som det skal. Klækningen skulle ske her omkring ultimo april.

Blå Kærhøge, Kalvebod Fælled ultimo 2021 (arkivfoto). Foto: Nis Lundmark.

Sort sol over Store Høj Sø

For småfuglenes vedkommende udmærkede perioden sig især ved ”mini-sort sol” ved Store Høj Sø i slutningen af marts og starten af april. En flok på omkring 3.000 Stære kunne hver aften ses gå til overnatning, hvilket i slutningen af perioden tiltrak en del publikum. Fantastisk oplevelse. Optagelsen nedenfor er fra den 2. april 2023 (Thomas Tümmler-Hellesen).

Næste opdatering følger senest omkring Juni/juli.