Masser af efterårsfugle på Kalvebod Fælled

Fuglene trækker syd på hobetal i denne tid. Det betyder både mange trækfugle over Kalvebod Fælled, men også mange rastende fugle. I øjeblikket er det især rastende og trækkende rovfugle man kan opleve, masser af rastende svømmeænder og vadefugle samt ikke mindst bramgæssene, som er begyndt deres træk syd på fra deres ynglepladser i bl.a. den sibiriske tundra.

Læs mere

Højdepunkter fra juli og august

Efterårstrækket er allerede i fuld gang og har været det i et stykke tid. De seneste par uger er det især småfugle som gul vipstjert, skovpiber, svaler, diverse sangere samt rovfugle som rørhøg og hvepsevåge, som er trukket over Kalvebod Fælled. Og så skal de mange aftenfalke selvfølgelig også nævnes (se tidligere nyhed). Neden for følger en opsummering over de diverse observationer fra juli og august med fokus på vadefuglene.

Læs mere

Skestorkeflok på besøg

Den 7. juli 2019 blev der fundet en flok på fem Skestorke i Klydesøen. Det er den største flok, der indtil videre er set på Kalvebod Fælled, hvor den er en fåtallig men næsten årlig trækgæst. Se videooptagelsen af flokken, som viste en pudsig adfærd på førstedagen.

Læs mere

Bedre skiltning betyder færre forstyrrelser af fuglelivet

Naturstyrelsen har henover foråret styrket informationen til de besøgende på Kalvebod Fælled om adgang og færdsel i området. Det betyder færre forstyrrelser af fuglelivet.

Der er kommet mange nye brugere af Kalvebod Fælled de seneste år, og langt fra alle har af gode grunde kendskab til forholdene og ”færdselsreglerne” i området. De seneste par år har caretakergruppen noteret et stigende antal uheldige forstyrrelser af fuglelivet på Kalvebod Fælled. I langt de fleste af tilfældene kunne disse forstyrrelser have været undgået ved bedre skiltning/information. Det er der nu gjort noget ved.

Læs mere

Silkehejre ved Villahøj Sø

Den 22. juni fandt Karsten Busk Laursen fra caretakergruppen en rastende Silkehejre ved Villahøj Sø. Silkehejre ses årligt med en eller nogle få eksemplarer på Kalvebod Fælled, så det er en sjælden gæst. Dagens fugl kunne ses rigtig fint fra Svenskeholmvej. Se videooptagelsen og bemærk bl.a. dens fødesøgningsteknik.

Læs mere

Ynglefuglenyt – både gode og dårlige nyheder

Ynglefuglesæsonen er fuld gang og for nogle arter allerede vel overstået. Nedenfor gives en kort status for nogle udvalgte arter. Bl.a. kan nævnes, at rekordmange klyder gjorde yngleforsøg, men kun få unger kom vingerne pga. prædation fra ræv. Første ynglefund med unger af Engryle siden 2013(!). Rekordmange ynglende Stor Præstekrave. Og at havørnparret i Kongelunden opgav deres yngleforsøg.

Læs mere

Foråret der gik – højdepunkter fra april, maj og juni

April, maj og starten af juni er traditionelt årets bedste (og sjoveste) periode at kigge på fugle i. Artsdiversiteten er stor, da en række trækfugle passerer gennem landet, og det er også en af de bedste måneder på året til at se mere fåtallige og sjældne trækfugle. Her følger en opsummering over de mest interessante observationer fra april, maj og juni måned:

Læs mere

Klyderne har indtaget den nye yngleø i Klydesøen

Klyderne har taget godt imod den nye yngleø i Klydesøen, som Naturstyrelsen anlagde sidste år (en blandt flere øer). Klyderne har ynglet fast i Klydesøen siden 2014, hvor de – bortset fra 2018 – har ynglet på den yngleø, som Naturstyrelsen anlagde i 2009/2010 i den vestlige af Klydesøen (ud for det midterste fugletårn). Antallet af Klyder på og omkring den nye yngleø (omkring 100 fugle) tyder på, at det kunne blive endnu en god ynglesæson. Bliver spændende at følge. Læs mere om Klydernes yngleforekomst på Kalvebod Fælled her.

Læs mere

Syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj

Den 21. april fandt Troels Eske Ortvad en syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj i forbindelse med fugleoptællingsarbejde for Miljøstyrelsen. Det er første fund af en syngende fugl på Kalvebod Fælled siden 2010. Plettet Rørvagtel er en fåtallig træk- og ynglefugl herhjemme. Fuglen sidder i den lukkede del af reservatet, men dens særegne sang (som ofte beskrives som lyden af en dryppende vandhane) kan fint høres fra Reservatvej – især hvis lytteforholdene er gode.

Læs mere