Opdatering september-december 2020

Her på falderebet af 2020 følger en opdatering over de mest interessante fugleobservationer for perioden september-december samt bl.a. en opdatering vedr. Fredningsnævnets afgørelse om Naturpark Amagers planer om etablering af rekreative anlæg langs diget ved Klydesøen.

Læs mere

De Store Kobbersnepper og andre vadefugle lige nu

Den Store Kobbersneppe er en fast trækgæst på Kalvebod Fælled her i juli måned. De seneste dage har man ved Villahøj kunnet nyde synet af en flok på op til 19 fugle. Det er kun få andre steder i landet, hvor man kan se så mange. Læs mere om, hvor de kommer fra, og hvad man ellers kan se af vadefugle lige nu.

Læs mere

Ynglefugle og observationer fra perioden maj-juni

Vi har nu nået slutningen af juni, og forårstrækket er et overstået kapitel. Der er nu fuld fokus på ynglen, men for nogle arter er det også allerede overstået. Læs mere om hvordan ynglesæsonen er gået for flere af vadefuglene på Kalvebod Fælled, og hvad du gik glip af blandt de mange spændende fugle, der blev set i perioden maj-juni.

Læs mere