Forrygende start på forårssæsonen

Forårsmånederne april, maj samt juni er altid en fornøjelse, når alle fuglene kommer tilbage fra deres vinterkvarterer. Ofte er der også overraskelser imellem de mange trækfugle, hvor man kan være heldig at se nogle arter, man kun sjældent ser på Kalvebod Fælled. Foråret 2020 har allerede budt på mange spændende trækfugle. Her kommer en lille opsamling fra den seneste måned samt en foreløbig ynglestatus for Viben.

Læs mere

Fugleoplevelser i påsken

Påsken står for døren, vejrudsigten lover pænt vejr og varme, og forårstrækket samt ynglefuglesæsonen er allerede i fuld gang. Der er lige nu masser af fugle at opleve i et af Naturpark Amagers hotspots; Kalvebod Fælled. Her kommer lidt tips og tricks til, hvad du kan forvente at se af fugle i påsken og hvor.

Læs mere

Sjældne Dværggæs besøger Kalvebod Fælled

To Dværggæs blev den 28 marts fundet på Koklapperne, hvor de i skrivende stund (den 1. april) fortsat kan ses i området. Dværggåsen er en fåtallig trækgæst i Danmark, og der er kun 7-8 tidligere fund fra Kalvebod Fælled. Den ene af de to fugle er ringmærket og viser sig at stamme fra Sverige.

Læs mere

Store tranedag

Der var i den grad forår i luften i dag! Viber og sanglærker over det hele. Men i løbet af eftermiddagen indtræf et af de magiske øjeblikke i det tidlige forår…det store tranetræk! Næsten 3.000 traner lagde vejen forbi (over) Naturpark Amager.

Læs mere

Højdepunkter fra efteråret frem til januar 2020

Bedre sent end aldrig…Her følger en oversigt over de mere spændende observationer, der blev gjort henover efteråret 2019 og frem til og med januar 2020. På trods af et særdeles vådt efterår lykkedes det alligevel at få set lidt mellem bygerne. Bl.a. blev det til en ny art for Kalvebod Fælled (såfremt den godkendes af det danske sjældenhedsudvalg). Læs mere nedenfor.

Læs mere

Masser af efterårsfugle på Kalvebod Fælled

Fuglene trækker syd på hobetal i denne tid. Det betyder både mange trækfugle over Kalvebod Fælled, men også mange rastende fugle. I øjeblikket er det især rastende og trækkende rovfugle man kan opleve, masser af rastende svømmeænder og vadefugle samt ikke mindst bramgæssene, som er begyndt deres træk syd på fra deres ynglepladser i bl.a. den sibiriske tundra.

Læs mere

Højdepunkter fra juli og august

Efterårstrækket er allerede i fuld gang og har været det i et stykke tid. De seneste par uger er det især småfugle som gul vipstjert, skovpiber, svaler, diverse sangere samt rovfugle som rørhøg og hvepsevåge, som er trukket over Kalvebod Fælled. Og så skal de mange aftenfalke selvfølgelig også nævnes (se tidligere nyhed). Neden for følger en opsummering over de diverse observationer fra juli og august med fokus på vadefuglene.

Læs mere