Ynglefuglenyt – både gode og dårlige nyheder

Ynglefuglesæsonen er fuld gang og for nogle arter allerede vel overstået. Nedenfor gives en kort status for nogle udvalgte arter. Bl.a. kan nævnes, at rekordmange klyder gjorde yngleforsøg, men kun få unger kom vingerne pga. prædation fra ræv. Første ynglefund med unger af Engryle siden 2013(!). Rekordmange ynglende Stor Præstekrave. Og at havørnparret i Kongelunden opgav deres yngleforsøg.

Læs mere

Foråret der gik – højdepunkter fra april, maj og juni

April, maj og starten af juni er traditionelt årets bedste (og sjoveste) periode at kigge på fugle i. Artsdiversiteten er stor, da en række trækfugle passerer gennem landet, og det er også en af de bedste måneder på året til at se mere fåtallige og sjældne trækfugle. Her følger en opsummering over de mest interessante observationer fra april, maj og juni måned:

Læs mere

Klyderne har indtaget den nye yngleø i Klydesøen

Klyderne har taget godt imod den nye yngleø i Klydesøen, som Naturstyrelsen anlagde sidste år (en blandt flere øer). Klyderne har ynglet fast i Klydesøen siden 2014, hvor de – bortset fra 2018 – har ynglet på den yngleø, som Naturstyrelsen anlagde i 2009/2010 i den vestlige af Klydesøen (ud for det midterste fugletårn). Antallet af Klyder på og omkring den nye yngleø (omkring 100 fugle) tyder på, at det kunne blive endnu en god ynglesæson. Bliver spændende at følge. Læs mere om Klydernes yngleforekomst på Kalvebod Fælled her.

Læs mere

Syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj

Den 21. april fandt Troels Eske Ortvad en syngende Plettet Rørvagtel ved Mosehøj i forbindelse med fugleoptællingsarbejde for Miljøstyrelsen. Det er første fund af en syngende fugl på Kalvebod Fælled siden 2010. Plettet Rørvagtel er en fåtallig træk- og ynglefugl herhjemme. Fuglen sidder i den lukkede del af reservatet, men dens særegne sang (som ofte beskrives som lyden af en dryppende vandhane) kan fint høres fra Reservatvej – især hvis lytteforholdene er gode.

Læs mere

Sjælden Rødhalset Gås på besøg

Den 8. april 2019 fandt Jakob Strand en Rødhalset Gås i Klydesøreservatet (set fra Sydmøllevej). Den blev genfundet dagen efter og blev set frem til den 13. april forskellige steder på Kalvebod Fælled. Samme fugl opholdt sig den 6. april ved Ishøj Strandenge. Fundet udgør blot det fjerde for Kalvebod Fælled. Rødhalset Gås yngler på den nordsibiriske tundra i et område øst for Uralbjergene. Den ses årligt, men fåtalligt i Danmark – oftest i selskab med Bramgæs.

Læs mere

Ny art for Kalvebod Fælled – første fund af Topmejse

Den 30. marts 2019 fandt Peter Thomasen en rastende Topmejse ud for sydtårnet ved Klydesøen (flere detaljer her). Fundet er det første for Kalvebod Fælled! Arten er udbredt i Jylland, på Fyn og i Sverige, men er meget sjælden på Sjælland. Fuglen, som Peter så, er med stor sandsynlighed den samme som blev set den 23. marts 2019 ved Sydvestpynten og som første gang blev set i Kongelunden i juli 2018. Efter observationen den 30. marts er Topmejsen returneret til Sydvestpynten, hvor den er set på flere datoer efterfølgende.   

Læs mere

Ringmærket Sølvhejre fra Letland

Sølvhejre ses oftere og oftere herhjemme. I 2017 blev der set exceptionelt mange på Kalvebod Fælled. En af dem viste sig at være ringmærket, og det lykkedes til sidst at få ringen aflæst (rød ring med teksten ”E54”). Der er ifølge Zoologisk Museum kun ét tidligere fund af en ringmærket Sølvhejre fra Danmark! Så det var med stor spænding, at der blev afventet svar. Fuglen viste sig at være ringmærket i 2014 som unge i Letland, ikke langt fra Riga. Fascinerende.

Læs mere