Store tranedag

Der var i den grad forår i luften i dag! Viber og sanglærker over det hele. Men i løbet af eftermiddagen indtræf et af de magiske øjeblikke i det tidlige forår…det store tranetræk! Næsten 3.000 traner lagde vejen forbi (over) Naturpark Amager.

Læs mere

Højdepunkter fra efteråret frem til januar 2020

Bedre sent end aldrig…Her følger en oversigt over de mere spændende observationer, der blev gjort henover efteråret 2019 og frem til og med januar 2020. På trods af et særdeles vådt efterår lykkedes det alligevel at få set lidt mellem bygerne. Bl.a. blev det til en ny art for Kalvebod Fælled (såfremt den godkendes af det danske sjældenhedsudvalg). Læs mere nedenfor.

Læs mere

Masser af efterårsfugle på Kalvebod Fælled

Fuglene trækker syd på hobetal i denne tid. Det betyder både mange trækfugle over Kalvebod Fælled, men også mange rastende fugle. I øjeblikket er det især rastende og trækkende rovfugle man kan opleve, masser af rastende svømmeænder og vadefugle samt ikke mindst bramgæssene, som er begyndt deres træk syd på fra deres ynglepladser i bl.a. den sibiriske tundra.

Læs mere

Højdepunkter fra juli og august

Efterårstrækket er allerede i fuld gang og har været det i et stykke tid. De seneste par uger er det især småfugle som gul vipstjert, skovpiber, svaler, diverse sangere samt rovfugle som rørhøg og hvepsevåge, som er trukket over Kalvebod Fælled. Og så skal de mange aftenfalke selvfølgelig også nævnes (se tidligere nyhed). Neden for følger en opsummering over de diverse observationer fra juli og august med fokus på vadefuglene.

Læs mere

Skestorkeflok på besøg

Den 7. juli 2019 blev der fundet en flok på fem Skestorke i Klydesøen. Det er den største flok, der indtil videre er set på Kalvebod Fælled, hvor den er en fåtallig men næsten årlig trækgæst. Se videooptagelsen af flokken, som viste en pudsig adfærd på førstedagen.

Læs mere

Bedre skiltning betyder færre forstyrrelser af fuglelivet

Naturstyrelsen har henover foråret styrket informationen til de besøgende på Kalvebod Fælled om adgang og færdsel i området. Det betyder færre forstyrrelser af fuglelivet.

Der er kommet mange nye brugere af Kalvebod Fælled de seneste år, og langt fra alle har af gode grunde kendskab til forholdene og ”færdselsreglerne” i området. De seneste par år har caretakergruppen noteret et stigende antal uheldige forstyrrelser af fuglelivet på Kalvebod Fælled. I langt de fleste af tilfældene kunne disse forstyrrelser have været undgået ved bedre skiltning/information. Det er der nu gjort noget ved.

Læs mere

Silkehejre ved Villahøj Sø

Den 22. juni fandt Karsten Busk Laursen fra caretakergruppen en rastende Silkehejre ved Villahøj Sø. Silkehejre ses årligt med en eller nogle få eksemplarer på Kalvebod Fælled, så det er en sjælden gæst. Dagens fugl kunne ses rigtig fint fra Svenskeholmvej. Se videooptagelsen og bemærk bl.a. dens fødesøgningsteknik.

Læs mere